Elsi Katainen: Kuopion ilmastotoimiin konkretiaa, ei poliittisia hätätilajulistuksia

TIEDOTE
Julkaisuvapaa heti  


Kaupunginvaltuutettu ja europarlamentaarikko Elsi Katainen ei kannata poliittista hätätila -retoriikkaa, joka luo ahdistusta ja voimattomuutta, mutta ei kannusta konkreettisiin vaikuttaviin toimiin. Maanantain 9.8. kaupunginvaltuuston kokouksessa pitämässään puheessaan Katainen tuo ilmi, että ilmastotoimilla on kiire, jonka vuoksi ne pitää tuoda esille innostavina mahdollisuuksina. Toimien ja mahdollisuuksien on oltava kohtuullista toteuttaa ja niillä voidaan parantaa esimerkiksi yritysten kilpailukykyä ja luoda uutta työtä ja uusia teknologioita.

– Meidän on pyrittävä kokonaiskestävyyteen, ja siksi myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat on otettava huomioon, Katainen toteaa.

Kuopiossa on toimittu aiempien valtuustokausien aikana jo vastuullisesti ja vaikuttaviin ilmastotoimiin on ryhdytty. Ilmastotoimien tärkeyttä korostetaan kaupungin strategiassa ja eri ohjelmissa.

– Energiantuotannossa on siirrytty kestävämpään uusiutuvan ja hiilineutraaliin puun polttoon, metsäohjelma päivitetään hiilitase huomioiden, samoin luonnon monimuotoisuus ja myös julkista liikennettä kehitetään, hyvinä esimerkkeinä sähköbussit ja sähköiset kaupunkipyörät, Katainen listaa esimerkkejä.

Puheessaan europarlamentaarikko korostaa, että ilmastotoimet vaativat sellaisia aloitteita ja avauksia, jotka vievät konkreettisesti Kuopiota kohti hiilineutraaliutta eivätkä ne olisi vain poliittisia julistuksia.

– Keskustan valtuustoryhmä tunnistaa ilmastomuutoksen uhat ja siksi haluamme toimia kestävästi niin Kuopion kaupungin kuin koko Suomen päätösten osalta. Ilmastohätätilan julistuksella ei saavuteta tarvittavia ratkaisuja vaan esimerkiksi Suomen keskustan tänään esittämä valtion ja kuntien välinen ilmastosopimus MAL-sopimuksien korvaajina olisi jo konkreettisempi toimi, jonka mahdollisuuksia meidänkin on tutkittava. Kuopion kaupunki on hyvällä tiellä ilmastomuutoksen torjunnassa ja näyttää tältä osin hyvää kansallista ja globaalia esimerkkiä, Katainen toteaa puheensa lopuksi.

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti hylätä aloitteen ilmastohätätilan julistamiseksi Kuopiossa ensimmäisen uuden valtuuston kokouksessaan maanantaina 9.8.2021.

Lisätietoja
Elsi Katainen
+358505122362


*** Alla Elsi Kataisen puhe Kuopion kaupunginvaltuustossa 9.8.2021 ***

Kiitos puheenjohtaja,

arvoisat valtuutetut ja kuulijat

Tämä keskusteluhan on lähtöisin lähes kahden vuoden takaa EU:n parlamentista, jolloin ilmastopaketin yhteydessä tätä ilmastohätätila -sanaa lanseerattiin ja jo silloin ajattelin, että tuo äärimmäinen ilmaisu on syytä säästää esim. sotien tai tulvien kaltaiselle välitöntä hengenvaaraa aiheuttavien tilanteiden varalle.

Keskustelu ylipäätään on valitettavan polarisoitunutta; toisaalta ilmastonmuutoksen uhat ja olemassaolo halutaan kieltää kokonaan ikään kuin meidän suomalaisten teoilla ei olisi mitään merkitystä ilmastonsuojelussa. Toisessa ääripäässä taas meidän vahvuudet, eli puhdas luonto, puhtaat vedet ja ilma halutaan sivuuttaa kokonaan ja suurimmiksi ilmastopahiksiksi tuomitaan juurikin meidän metsä- ja maatalous.

En kannata tällaista poliittista hätätila -retoriikkaa, joka luo ahdistusta ja voimattomuutta, mutta ei kannusta tarttumaan konkreettisiin vaikuttaviin toimiin. Ilmastotoimilla on kiire, kuten tänään julkaistusta ilmastoraportista käy ilmi, ja siksi ne pitää tuoda esille innostavina mahdollisuuksina, jotka on kohtuullista toteuttaa ja jotka parantavat esim. yritysten kilpailukykyä ja luovat uutta työtä ja uusia teknologioita. Meidän on pyrittävä kokonaiskestävyyteen, ja siksi myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat on otettava huomioon.

Kiitos aiempien valtuustokausien, Kuopiossa ollaan jo nyt menossa oikealla ja vaikuttavalla tiellä: energiantuotannossa on siirrytty kestävämpään uusiutuvan ja hiilineutraaliin puun polttoon, metsäohjelma päivitetään hiilitase huomioiden kuten myös luonnon monimuotoisuus. Julkista liikennettä kehitetään, hyvinä esimerkkeinä sähköbussit ja sähköiset kaupunkipyörät. Tässä nyt muutama hyvä esimerkki.

Valtuustoaloitteessa todetaankin, kuinka ilmastotoimien tärkeys tulee selvästi kaupungin strategiassa ja eri ohjelmissa jo ilmi. Olemme varmaankin kaikki yhtä mieltä siitä, että Kuopio haluaa olla ilmastotoimissaan Itä-Suomen veturi ja esimerkki. Jo ilmastopaneelin raportinkin myötä meidän pitää yhdessä tehdä sellaisia aloitteita ja avauksia, jotka vievät konkreettisesti kohti hiilineutraaliutta, eivätkä olisi vain poliittisia julistuksia.

Puheenjohtaja

Keskustan valtuustoryhmä tunnistaa ilmastomuutoksen uhat ja siksi haluamme toimia kestävästi niin Kuopion kaupungin kuin koko Suomen päätösten osalta. Kuopion kaupunki on hyvällä tiellä ilmastomuutoksen torjunnassa ja näyttää tältä osin hyvää kansallista ja globaalia esimerkkiä.

Kiitos

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]