Elsi Katainen: Metsäenergia on uusiutuvaa!

TIEDOTE

Julkaisuvapaa heti.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan päätös linjata metsäenergia ulos uusiutuvien energianlähteiden piiristä on käsittämätön. Se ei ole parlamentin enemmistön tai EU:ssa toimeenpanovaltaa käyttävän Euroopan komission näkemyksen mukainen. Ympäristövaliokunnan linjaus sotii biologiaa vastaan ja läpi mennessään vaikeuttaisi merkittävästi EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tällä hetkellä yli 60 prosenttia EU:n uusiutuvasta energiasta on bioenergiaa, josta taas valtaosa on peräisin puupohjaisesta biomassasta. Päätös sulkisi ulos muun muassa energiapuun ja sahanpurun.

Euroopan komissio linjasi eilen uusiutuvan energian käytön tavoitteen nostamisesta 40 prosentista 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä osana REPowerEU-lakipakettia, jonka sisältämien toimien avulla sopeudutaan Venäjän energiantuonnista irtautumiseen. Ympäristövaliokunnan kapeakatseinen linjaus jättäisi Euroopan fossiilisen tuontienergian varaan enkä usko, että parlamentin enemmistö kannattaa tätä.

Ympäristövaliokunnan päätös ei ole parlamentin lopullinen kanta, eivätkä muut valiokunnat jaa ympäristövaliokunnan ristiriitaista näkemystä. Olen itse saanut parlamentin maatalous- ja liikennevaliokuntien kantoihin läpi näkemykset, joilla päinvastoin komission esittämiä tiukennuksia bioenergian käytölle väljennetään ja esimerkiksi tiukoista vaatimuksista kaskadiperiaatteen käyttöön luovutaan. Parlamentin pääneuvottelija, saksalainen Markus Pieper, on tehnyt saman suuntaisia linjauksia.

Parlamentin lopullisesta kannasta äänestetään myöhemmin tämän vuoden syksyllä, ja tässä äänestyksessä ovat mukana kaikkien valiokuntien edustajat. Uskon, että asiaan saadaan siellä korjaus, mutta vaikuttamistyötä se vaatii.  Paras ratkaisu olisi neuvotella kompromissi laista vetovastuussa olevan teollisuusvaliokunnan ja biomassan kestävyyskriteereistä vastaavan ympäristövaliokunnan kanssa.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
elsi.katainen@europarl.europa.eu
Brussels – Tel. +32 (0) 2 28 45361
Mob. +358 50 5122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu