Tiedote : Elsi Katainen neuvottelemaan elintarvikeketjun EU-lainsäädäntöä

Tiedote 17.5.2018

Julkaistavissa heti

Elsi Katainen neuvottelemaan elintarvikeketjun EU-lainsäädäntöä

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) on valittu Euroopan liberaalidemokraattien neuvottelijaksi direktiiviin, jonka tavoitteena on ehkäistä epäreiluja kauppatapoja elintarvikeketjussa. Suomalaismepin mielestä EU:n ruokamarkkinat tarvitsevat nykyistä reilummat pelisäännöt.

– Euroopan komission direktiiviesitys on tarpeellinen ja odotettu, sillä elintarvikemarkkinat tulee tervehdyttää. Tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan väliselle kaupankäynnille tarvitaan uudet ja reilut pelisäännöt, sillä toimijat painivat koon puolesta eri sarjoissa. Tulevan direktiivin on vahvistettava tuottajan asemaa elintarvikeketjussa sekä koko maatalousalan kilpailukykyä, Katainen linjaa.

Kataisen mukaan direktiivi on oikea työväline ehkäistä epäreiluja kauppatapoja EU-tasolla ja tärkeää myös sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta, sillä jo 20 jäsenmaalla on elintarvikeketjun toimintaa säätelevää EU-lainsäädäntöä. Katainen muistutti keskiviikkona parlamentin lähetekeskustelussa siitä, että jäsenmaille pitää jättää riittävästi soveltamisvaraa.

– Direktiivin on oltava selkeä eikä se saa lisätä elintarvikeketjun toimijoiden hallinnollista taakkaa. Jäsenmaiden ollessa erilaisia esimerkiksi sanktioissa on oltava riittävä soveltamisvara, maatalousvaliokunnan jäsenenä toimiva Katainen vaatii.

Kataisen mukaan komission ehdotus uudesta kansallisesta elintarvikeketjun valvontaviranomaisesta on tervetullut.

– Valitukset epäreiluista kauppatavoista voisi tehdä anonyymisti, viranomaisella olisi pääsy tarvittavaan markkinatietoon ja se voisi puuttua epäreiluihin kauppatapoihin tarvittaessa myös sanktioin, Katainen ehdottaa.

Euroopan komissio julkaisi 12.4.2018 ehdotuksen epäterveiden kaupan käytäntöjen kieltämiseksi elintarvikeketjussa. Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta aloitti keskiviikkona direktiivin käsittelyn.

Komission ehdottamia kiellettäviä epäterveitä kaupan käytäntöjä ovat viivästyneet maksut pilaantuvista tuotteista, tilausten peruuttaminen viime hetkellä, yksipuoliset ja takautuvat sopimusten muutokset ja tavarantoimittajan pakottaminen maksamaan tuotehävikistä. Komission mukaan tarkoituksena on varmistaa pienten ja keskisuurten elintarvike- ja maatalousyritysten oikeudenmukaisempi kohtelu. Suomessa valmisteilla oleva elintarvikemarkkinalaki puuttuu kansallisesti epäreiluihin kauppatapoihin elintarvikeketjussa.

Lisätietoja:

Elsi Katainen, Euroopan parlamentin jäsen (MEP)

+ 358 505122362

elsi.katainen@europarl.europa.eu