Elsin viikkokirje 03.06.2022

Mukavaa perjantaita!

EU-johtajien huippukokous kokoontui Brysselissä. Viikko alkoi vauhdilla tärkeiden asioiden äärellä, kun EU-maiden johtajat kokoontuivat huippukokoukseen käsittelemään Ukrainan tilannetta, 6. pakotepakettia, käsillä olevaa ruokakriisiä sekä energia- ja puolustusasioita. Vierailin kollegojeni Petri Sarvamaan ja Ville Niinistön kanssa Ylen aamussa niin TV:n kuin radionkin puolella keskustelemassa käsillä olleista aiheista. Jäsenmaiden johtajat pääsivät sopuun 6. pakotepaketista ja asettivat kiellon venäläisen öljyn tuonnille meriteitse. Tämä rajaus leikkaa jopa 90 % venäläisöljyn tuonnista Eurooppaan tämän vuoden loppuun mennessä. Aikaan saatu kompromissi oli elintärkeä Venäjän sotakassan rahoittamisen lopettamiseksi. Unkarin vaatimuksesta Venäjältä putkea pitkin tuotava öljy, josta etenkin useat Itä-Euroopan maat ovat riippuvaisia, rajattiin toistaiseksi pakotteiden ulkopuolelle, mutta monet EU-johtajat ilmoittivat, että asiaa tarkastellaan uudestaan mahdollisimman pian.

Ukrainan viljelijöiden tilanne ja maailman ruokaturva. Renew-ryhmän ruokaturvatyöryhmässä kuulimme Ukrainan viljelijöiden vaikeasta tilanteesta. Pääosa Ukrainan satamista on venäläisten joukkojen hallinnassa. Viljelijöiden ja teollisuuden edustajien puheissa nousi vahvasti esille tarve saada satamat auki ja viljakuormat liikkeelle meriteitse, sillä maantie- ja raideliikenteellä ei pystytä korvaamaan kuljetuksien kapasiteettia. Ukrainan viljasta noin 75 % menee vientiin ja viennistä 90 % tapahtuu meriteitse. Ukrainalaiset ovat tottuneet, että vilja lähtee satamasta nopeasti ja siksi varastoja ei ole tarvittu. Komissio onkin julkaissut jo solidaarisuuskäytäviä käsittelevän toimintaohjelman, jolla pyritään avaamaan pullonkauloja. Myös Pohjois-Afrikan maita on varoitettu olemaan uskomatta Venäjän propagandaa, että ruokakriisi olisi seurausta lännen asettamista pakotteista eikä yksinomaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainassa.

Parlamentin työryhmissä Fit for 55 -raporttien äärellä. Valmistautuminen ensi viikon täysistuntoon on ollut täydessä vauhdissa, kun olemme kokoontuneet hiomaan viimeisiä kulmia ensiviikolla äänestettävistä raporteista. Suureen osaa energia- ja ilmastopaketin niin sanotuista Fit for 55 -raporteista on nyt saatu linja ja niistä äänestetään täysistunnoissa kesäkuun, heinäkuun ja syyskuun aikana. Ensi viikolla äänestyksessä ovat päästökauppa ETS, hiilirajamekanismi CBAM, hiilinielulaskenta LULUCF, sosiaalinen ilmastorahasto, autojen hiilidioksidipäästöstandardit, taakanjako ESR, päästökauppa lentoliikenteessä sekä hiilenvähentämisestä kansainvälisessä lentoliikenteessä CORSIA.

Jännittävimpiä ja mielenkiintoisimpia on ehdottomasti LULUCF-äänestys. Itse olen neuvotellut asiaa maatalous- ja liikennevaliokunnissa. Äänestyksessä nähdään varmasti tiukka vääntö EU:n laajuisesta nielutavoitteesta, jonka suhteen parlamentissa on käytännössä kaksi leiriä: ENVI-valiokunnan raportoija Ville Niinistön 360 megatonnin tavoite ja sitten maatalous-, teollisuus- ja liikennevaliokuntien 310 megatonnin tavoite, joka on ilmastolain mukainen. Ryhmät ovat osittain jakautuneet kysymyksessä. Olen sitä mieltä, että nyt, EU:n ollessa vakavan energia- ja ruokakriisin partaalla, ei ole oikea aika lähteä korottamaan EU:n nielutavoitetta; päinvastoin kaikki maa tarvitaan viljelykäyttöön, ja lisäksi kestävälle metsänhoidolle on luotava hyvät puitteet.

Kovan vaikuttamisen ansiosta näyttää siltä, että vaikka nielutavoitteesta käydään varmasti vielä iso vääntö, parlamentin kannasta on tulossa perusluonteen osalta hyvä, ja LULUCF on säilymässä laskentatyökaluna, jossa seurataan ajantasaista kehitystä metsissä. Nyt on löydettävä uudella tavalla tasapaino sille, että luonnon monimuotoisuus, metsien kestävä käyttö ja metsien ilmastohyödyt saadaan sovitettua yhteen EU:n aloitteisiin. Kiertotalous on erittäin merkittävä mahdollisuus, joka pitäisi tässä energiapaketissa nähdä vieläkin paremmin.

Viikko täynnä innostavia ja mielenkiintoisia tapaamisia. Tuttuun tapaan viikon aikana on ollut ohjelmassa erilaisia tapaamisia niin etänä kuin kasvokkain. Pääsin esittäytymään parlamentissa vierailemassa olleille RKP:n nykyisille sekä mahdollisille tuleville eduskuntaryhmän jäsenille ja kertomaan työstäni parlamentissa. Finavian edustajien kanssa keskustelimme muun muassa Ukrainan sodan ja Venäjä-pakotteiden sekä EU:n ilmastopolitiikan vaikutuksista Suomen ilmailualaan. Sitran edustajat taas kertoivat mielenkiintoisista aloitteista koskien esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja elinkeinon rajapintoja, kiertotaloutta sekä ravinteiden kierrätystä. Keskustelin myös Panimoliiton EU-työryhmän kanssa ajankohtaisista EU-aiheista, muun muassa Pellolta pöytään -aloitteen toimista sekä myöhemmin tänä vuonna julkaistavan kiertotalouspaketin odotuksista. Kotimaassa osallistuin vielä Lepikkö-säätiön hallituksen kokoukseen. Viikonloppuna pääsemme juhlistamaan valmistuneita ja koulunsa päättäneitä!

Ensi viikolla suuntaamme Strasbourgiin täysistuntoviikolle ja sieltä kotimaahan Keskustan puoluekokoukseen Lappeenrantaan.

Toivon kaikille aurinkoista kesän alkua!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu