Elsin viikkokirje 11.11.2022

Mukavaa perjantaita!

Vastuullisia päätöksiä täysistunnossa. Tällä viikolla istuimme parlamentissa kahden päivän minitäysistuntoa, jonka merkittävimmät käsittelyssä olleet aiheet koskivat RePowerEU:n rahoitusta, Ukrainan ja Moldovan rahtiliikenteen helpottamista, yritysvastuudirektiiviä ja kyberturvallisuutta. RePowerEu:n tarkoitus on sopeuttaa energialakeja Ukrainan sodan mukanaan tuomiin uusiin energiahaasteisiin. Parlamentin kannan mukaan uudet energiatoimet lisätään EU-maiden kansallisiin elpymissuunnitelmiin, jotta irtautuminen venäläisestä fossiilienergiasta ja siirtyminen vihreämpiin eurooppalaisiin ratkaisuihin nopeutuisi. Käytännössä se tarkoittaa energian säästämistä, energialähteiden monipuolistamista ja uuden vihreän energiatuotannon lisäämistä. Yritysvastuun saralla edellytetään jatkossa raportointeja ympäristöasioista sekä sosiaalisiin ja hallinnallisiin seikkoihin liittyen, minkä myötä suurten yrityksien on vuodesta 2024 lähtien ilmoitettava, miten ne näitä riskejä hallinnoivat. Lisäksi parlamentti näytti vihreää valoa Kroatian Schengen-jäsenyydelle. Tämä hyödyttää varmasti vahvasti turismista elävää maata, kun EU:n sisäisen liikenteen passintarkastukset jäävät historiaan maan rajoilla.

Yhteinen maatalouspolitiikka CAP 60 vuotta. Maatalousvaliokunnassa pidettiin alkuviikosta juhlaseminaari jo 60 vuotta kestäneen unionin yhteisen maatalouspolitiikan CAP:n kunniaksi. Kattavassa ohjelmassa käsittelimme maatalouspolitiikan historian käänteitä ja alan nykytilaa. Paikalla kokouksessa oli neuvottelijoita, jotka ovat vuosien saatossa toimineet parlamentin neuvottelijoina uudistuksissa. Perusteellinen läpivalaisu on aiheellinen, kun politiikan ytimessä olevan ruokaturvan merkitys on aiempaa tärkeämpi ja seuraava CAP-kausi alkaa ensi vuoden alusta. Toivon, että myös tulevaisuudessa ruoantuotanto on Euroopan unionin ytimessä ja ruokaturvakysymyksiin panostetaan tulevaisuudessakin. Valtavien muutos- ja hintapaineiden keskellä kamppailevan alan tilanteen vuoksi katse ja vaikutustyö on käännettävä tässä kohtaa jo alkavaa CAP-kautta seuraavaan kauteen.

Maatalousvaliokunta käsitteli myös syvällisesti markkinatilannetta lannoitteiden, maitosektorin ja kananmunien osalta. Maito- ja munasektorit ovat tällä hetkellä voimakkaan paineen alaisena. Maitosektorilla tuottajahinta on noussut vuoden takaiseen, mutta se ei millään kompensoi tuotantokustannusten ja energian nousun aiheuttamia kustannuksia. Munasektorilla EU-tuotantoa haastaa erityisesti salmonella- ja lintuinfluenssatapaukset. Meillä Suomessa onneksi tilanne ei tautiriskin osalta ole yhtä paha, mutta valitettavasti energiapaine tuntuu meilläkin. Energiasektorilla tarvitsemme todella toimia, millä viljelijöiden tilannetta pystytään helpottamaan ja ensi kesän lannoite- ja siemenostot turvaamaan. Voit katsoa valiokunnassa pitämäni puheenvuoron täältä. Valiokunta oli ajan hermolla, sillä komissio julkaisi seuraavana päivänä tiedonannon eurooppalaisen lannoitetuotannon vahvistamisesta. On hyvä, että asiaan kiinnitetään huomiota, mutta edelleenkään komission toimissa ei suoranaisesti keskitytä viljelijöiden kannattavuustilanteeseen ja sen juurisyihin. Pääpaino tiedonannossa on markkinoiden avoimuuden ja vihreän vedyn käytön lisäämisessä lannoitteiden valmistuksessa. Komission tiedonanto löytyy täältä.

Euroopan liikenneverkkoon luvassa uudistuksia. Liikennevaliokunnan puolella viikkoa vauhditti Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-T-lainsäädännön uudelleentarkastelu. TEN-T -asetuksen päätavoitteena on saavuttaa toimiva ja sujuva eurooppalainen liikenneverkko tie-, lento-, meri- ja sisävesiliikenteeseen. Pullonkauloja esiintyy vielä varsinkin jäsenmaiden rajoja ylittävissä yhteyksissä ja korona-aika osoitti, kuinka tärkeää näiden toimivuus on. Suomen kannalta haasteita tulee pitkistä etäisyyksistä ja vähäisistä liikenne- ja tavaravirroista, koska nämä volyymit eivät aina riitä asetuksen piiriin pääsemiseksi, mikä on kuitenkin edellytys EU-tason rahoituksen hakemiselle. Suomen vienti- ja tuontisektorin sekä huoltovarmuuden ja saavutettavuuden  kannalta toimivat yhteydet ovat kuitenkin elintärkeitä. Varsinkin tämänhetkisessä geopoliittisessa tilanteessa Suomen satamainfrastruktuuria on vahvistettava, ja jätin muutosehdotuksia tätä koskien muiden suomalaismeppien tuella. Toinen keskeinen vaikuttamisen kohteeni on Itä-Suomen asema, sillä uusi TEN-T-ehdotus uhkaa heikentää sitä vähentämällä painotusta Venäjän ja Valko-Venäjän rajojen lähellä olevien yhteyksien kohdalla. Vaikutan myös siihen, että Suomen raideleveyttä ei pidä vaihtaa eurooppalaiseen raideleveyteen. Vaatimus olisi kohtuuton, sillä Suomella on vain yksi raideyhteys toiseen EU maahan. Komission ehdotus onkin suunnattu enemmän Ukrainan rajalla oleviin yhteyksiin sekä joihinkin Etelä-Euroopan EU-maihin, sillä näiden raideleveyksien harmonisointi edistäisi sujuvia yhteyksiä. Neuvottelut liikennevaliokunnassa ovat alkamassa ja seuraan tiiviisti prosessin kehitystä.

Ruokapakkauslaki tulee. Järjestin torstaina Suomen EU-edustuston ja Huhtamäki Oyj:n kanssa seminaarin ruokapakkausten merkityksestä osana ruokaturvaa. Seminaari keräsi lähes sata osanottajaa keskustelemaan komission uudesta EU:n ruokapakkauksia koskevasta lakiehdotuksesta, joka julkaistaan marraskuun lopussa. Toistaiseksi olemme nähneet luonnoksen tulevasta EU-laista, joka herättää suurta huolta niin elintarviketurvallisuuden kuin pakkausvalmistajien näkökulmasta. Huolta herättää EU-komission ympäristöosaston vimma vähentää kierrätettävien biotuotteiden, kuten kartonki- ja pahvipakkauksien, käyttöä, vaikka juuri näiden kestävään tuotantoon ja kierrätykseen pitäisi panostaa, fossiilisen muovin sijaan. Taustalla lienee EU-komission ideologinen vastustus biomassan käyttöä vastaan. Haluan vaikuttaa EU-komission esitykseen jo ennalta, ja seminaarin lisäksi olen nostanut asiaa maatalousvaliokunnassa ja omassa ryhmässämme. Ruokapakkaukset ovat valtavan iso aihe Suomelle: kyse on ruokaturvasta, elintarviketurvallisuudesta, ruokahävikistä ja koko biotalouden tulevaisuudesta.

Keskustalaisia vieraana. Saimme kollegani Mauri Pekkarisen kanssa puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen sekä muita puolueen ja eduskuntaryhmän EU-asiantuntijoita vieraaksemme Brysseliin. On hyvä, että välillä ehdimme keskustalaisten kanssa syventyä EU-politiikkaan ja tuleviin koitoksiin sillä saralla. Tällaisena aikana se on erityisen tärkeää, kun haluamme pitää huolta ruokaturvastamme, välttää energiapulaa ja turvata metsäisen Suomen elinvoiman edellytykset.

Muita kohtaamisia. Maanantaina tapasimme meppien kanssa valtiovarainministeri Annika Saarikkoa erinäisten aiheiden kuten EU:n finanssipolitiikan äärellä. Viikon aikana olen päässyt tapaamaan lisäksi eri toimijoita kuten Satamaliiton ja Metsäteollisuuden edustajia, Leader-ryhmä Vaara-Karjalan nuorisotoimijoita sekä Osuuskunta Satamaidon väkeä.

Keskustan piirikokouksissa. Tänään perjantaina olen illalla Etelä-Pohjanmaan Keskustan syyskokouksessa Alavudella Töysän Nuoriseuran talolla pitämässä poliittisen alustuksen klo 18.00 ja vastaavasti huomenna lauantaina Pohjois-Savon Keskustan syyskokouksessa Iisalmessa Nuorisonseuran talolla klo 12.00. Tavataan piirikokouksissa!

Rentouttavaa viikonloppua,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]