Elsin viikkokirje 13.11.2020

Mukavaa perjantaita,

Sopu EU:n budjetista ja elpymisrahoista! Tiistai-iltana EU-instituutiot pääsivät alustavaan sopuun EU:n seitsenvuotisesta budjetista ja 750 miljardin euron korona elvytyspaketista. Euroopan parlamentti sai neuvoteltua viime metreillä vahvistuksia mm. EU:n tutkimus- ja opiskelijavaihtorahoitukseen. Sovinto on tärkeä, jotta EU:n rahoitusohjelmat maataloudesta, liikenteeseen ja tutkimukseen pääsevät starttaamaan ensi vuonna ja jottei esimerkiksi maataloustuet viivästy. Parlamentti äänestää rahoituspaketista vielä marraskuun viimeisen viikon täysistunnossa ja EU:n johtajat käsittelevät asian joulukuun huippukokouksessa, jonka jälkeen paketin tulisi astua voimaan vuoden alussa. Kävimme tänään EU:n budjettiasioita läpi myös kotimaan kansanedustajien kanssa, kun suomalaiset mepit ja suuri valiokunta kokoontuivat.  

Unkarin Orbán uhoaa kaatavansa rahoituspaketin. EU:n budjetti tullaan ensimmäistä kertaa sitomaan EU:n yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tämä ei ole miellyttänyt Puolan ja Unkarin hallituksia, joiden oikeusvaltiorikkomusten lista on pitkä. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on jopa uhonnut kaatavansa paketin. Orbánin uhmakkuus ei kuitenkaan ole vakuuttanut, sillä Unkari on yksi EU-budjetin ja elvytyspaketin suurimmista hyötyjistä. EU voi tarvittaessa irrottaa Unkarin elvytyspaketista. Samalla tavalla EU voi toimia myös Puolan kohdalla.

Unionin terveysohjelma vahvistuu. Parlamentti hyväksyi kantansa EU:n terveysohjelmaan, jota on koronapandemian myötä syytä vahvistaa. EU4Health-niminen terveysohjelma saa jatkossa mittavan rahoituksen, kun siihen investoidaan reilut 9 miljardia euroa. Rahoitusta myönnetään niin jäsenmaille kuin terveysjärjestöille, jotta jatkossa voidaan tehdä tehokkaampaa yhteistyötä terveysasioissa. Yhteiset hankinnat esimerkiksi koronarokotteen osalta ovat oiva esimerkki siitä, miten yhdessä voidaan olla vahvempia. Korona on osoittanut, että vakavat terveysuhat ovat rajat ylittäviä ja yhteistä valmiutta on tehostettava. Tämä tarkoittaa mm. nykyistä parempia lääketarvikevarantoja, uhkien seurantaa sekä reserviä terveydenhuollon ammattilaisten nopeaksi mobilisoimiseksi. Se periaate pitää kuitenkin muistaa, että sosiaali- ja terveyspolitiikka on jäsenmaiden toimivallan piirissä.

EU:n lisättävä biopolttoaineita lentoliikenteessä. Eurooppalainen verkkolehti EURACTIV haastatteli minua lentoliikenteen päästövähennystarpeista ja siitä, mitä EU:ssa pitäisi asialle tehdä. Mielestäni biopolttoaineita pitäisi hyödyntää enemmän ja Euroopan laajuisella sekoitevelvoitteella saataisiin kaikki lentoyhtiöt lentämään myös uusiutuvilla. Sekoitevelvoite kasvattaisi biopolttoaineiden kysyntää, josta ennen kaikkea biotalouden osaajamaa Suomi hyötyisi uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Aion pitää asiaa esillä työssäni liikennevaliokunnassa, kun tulevana keväänä komissio julkaisee lakiehdotuksen kestävien polttoaineiden edistämisestä ilmailussa. Voit lukea koko jutun tästä.

Sitran metsäpuheet hämmensivät. Viikon puheenaiheeksi nousi Sitran yliasiamies Jyrki Kataisen lausunto avohakkuiden järjettömyydestä, jota oli vaikea ymmärtää ja josta olen eri mieltä. Suomi nimittäin tunnetaan EU:ssa esimerkillisenä ja aktiivisena kestävän metsänhoidon edistäjänä, ja meille mahtuu monia eri metsän käyttötapoja avohakkuut mukaan lukien. Luonnon monimuotoisuutta edistetään juuri moninaisuudella, eikä avohakkuutkaan ole joko–tai-kysymys. Toisissa metsätyypeissä tarvitaan edelleen avohakkuita, ja myös jatkuvalle kasvatukselle on tärkeä paikkansa. Olen huolissani, että tällaiset mustavalkoiset näkökulmat lisääntyvät, sillä kaikki ovat varmasti yhtä mieltä luonnon monimuotoisuuden edistämisen tärkeydestä. Pidän kuitenkin tervetulleena, että Sitran Jyrki Katainen pian pehmensi puheitaan ja totesi, ettei valtion itsenäisyysrahastolla ole kantaa metsien hakkuumenetelmiin ja kuutiomääriin.   

Uusi radiojakso ulos huomenna. Huomenna lauantaina radio-ohjelmani uusi jakso on kuultavissa klo. 11.45 Järviradion ja Radio Sandelsin taajuuksilla sekä jälkikäteen verkkosivuillani ja Spotifyssa. Tällä kertaa pohditaanmaan, vesien ja metsien omistusta. Tule kuulolle!

Mukavaa viikonloppua,

Elsi