Elsin viikkokirje 15.07.2022

Mukavaa perjantaita!

Euroopan parlamentissa on vietetty viimeistä työviikkoa ennen kesätauolle siirtymistä.

EU:n metsästrategialle valiokunnan sinetti. Maatalousvaliokunta äänesti EU:n metsästrategiasta. Mietinnön valmisteli baijerilaiskollegani ja ryhmämme koordinaattori, saksalainen Ulrike Müller. Maatalousvaliokunnan kanta ottaa huomioon kestävän metsänhoidon ja jäsenmaiden toimivallan, joille ei komission esityksessä oltu annettu riittävästi painoarvoa. Mietintö meni valiokunnassa läpi vahvalla enemmistöllä äänin 30 puolesta, 2 vastaan ja 10 tyhjää. Parlamentin täysistunto äänestää metsästrategiasta syyskuussa. Käsittelimme myös yhteisen maatalouspolitiikan CAP:n kansallisten suunnitelmien hyväksymisprosessin aikataulua. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan tammikuussa 2023 kaikkialla Euroopassa, mutta komission hyväksyntämenettelyssä on kestänyt valitettavan pitkään. On huolestuttavaa, että komissio vetoaa jäsenmaiden hitauteen prosessissa, vaikka jäsenmaista moni on toimittanut ensimmäisen version komissiolle ajoissa ennen vuoden vaihdetta ja siltikään suunnitelmille ei ole annettu hyväksyntää.

Loppuviikosta saimme hyviä uutisia, kun Euroopan komissio ja Suomi saavuttivat ratkaisun neuvotteluissa EU:n maatalouspolitiikan soveltamisesta Suomessa. Neuvoteltu CAP-suunnitelma määrittää maatalouden tukemisen ja harjoittamisen ehdot aina vuoteen 2027 saakka. Aikaan saatu sopu tuo kaivattua vakautta ja selkeyttä tiloille, kun tukipolitiikka tuleville vuosille on selvillä. Ministeri Antti Kurvinen sai kovissa neuvotteluissa aikaan ratkaisun, jossa monet ennakkoon esillä olleet huolenaiheet, kuten turvepeltojen käytön lopettaminen ruuantuotannossa, eivät lopulta toteutuneet. Suomi on yksi ensimmäisistä jäsenmaista, joiden suunnitelma hyväksyttiin.

Tekoälyn käyttöön rajoituksia ja mahdollisuuksia. Liikennevaliokunta äänesti EU:n ensimmäistä horisontaalista tekoälyasetusta koskevasta lausunnosta, jossa tekoälyä säännellään riskeihin perustuvalla lähestymistavalla. Lausunto hyväksyttiin valiokunnassa vahvalla enemmistöllä äänin 37 puolesta, 1 vastaan ja 4 tyhjää. Toimin oman Renew-ryhmäni neuvottelijana ja korostin etenkin PK-yritysten innovaatioiden tukemista tekoälyn kehittämisen saralla, hallinnollisen taakan minimoimista sekä sidosryhmien osallistamista päätöksentekoon. Liikennevaliokunnan kannalta on tärkeää, että EU:n liikenneala on tekoälyn sovelluksissa edelläkävijä ja käytön eettisyydestä pidetään huolta. Lisäksi on varmistettava, ettei tekoälyasetus mene päällekkäin jo voimassa olevan ja kattavan alakohtaisen lainsäädännön kanssa, jotta liikenteessä ei synny ristiriitaista tai ylenmääräistä sääntelyä. Liikenne on hyvä esimerkki alasta, jossa tekoäly tuo paljon mahdollisuuksia turvalliseen, älykkääseen ja kestävään liikkumiseen ja logistiikkaan. Asetuksesta on tarkoitus äänestää täysistunnossa vuoden lopussa, jonka jälkeen EU:n lopullinen kanta sinetöidään parlamentin, jäsenmaiden neuvoston ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa.

Tšekin puheenjohtajuuskauden prioriteetit esittelyssä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus vaihtoi kapulaa ranskalaisilta tšekkiläisille kesäkuun vaihduttua heinäkuuksi. Tällä viikolla Tšekin eri ministerit kävivät puhumassa useissa eri valiokunnissa esittelemässä maan puheenjohtajakauden prioriteetteja, myös maatalous- ja liikennevaliokunnissa. Maatalousministeri Zdeněk Nekula toivotti tervetulleeksi käytännöllisen lähestymistavan haasteiden ratkaisemiseksi. Ratkaistavaa riittääkin: niin energiakriisi, ruokaturvan kysymykset kuin koko Ukrainan sodan seuraukset aiheuttavat Euroopassa monia vaikeita tilanteita syksyn saapuessa ja säiden kylmetessä. Kirjoitin aiheesta myös Suomenmaan blogiin.

Liikenneministeri Martin Kupka korosti muun muassa yhteyksien parantamisen sekä kestävän, älykkään ja turvallisen liikenteen kehittämisen. Ukrainaa on tuettava infrastruktuurin jälleenrakentamisessa ja liikkuvuuden mahdollistamisessa. Lisäksi ministeri nosti esille Suomellekin tärkeän TEN-T-verkon, eli Euroopan laajuisen liikenneverkon, uudistuksen. Kysyin ministeriltä hänen näkemyksestään joustojen tarpeellisuudesta syrjäisille satamille, jotka ovat vaarassa pudota TEN-T kattavan verkon ulkopuolelle, mutta jotka ovat elintärkeitä alueiden elinvoimalle, viennille ja huoltovarmuudelle etenkin niissä jäsenmaissa, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Ministeri oli yhtä mieltä siitä, että nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa satamien asemaa TEN-T-uudistuksessa on pohdittava tarkkaan, sillä toimivat satamat ovat olennaisia Euroopan energiaomavaraisuuden saavuttamisessa. Tšekin turismista ja digitalisaatiosta vastaava varaministeri Ivan Bartoš korosti turismin pitkäaikaisia haasteita koronapandemian ja Ukrainan sodan johdosta. Sektorin elpymistä on tuettava laajoilla toimenpiteillä etenkin digitalisaation kehittämisen ja vakauttavan lainsäädännön saralla.

Kohtaamisia ja keskusteluita SuomiAreenassa. Loppuviikko vierähti Porissa kahden vuoden tauon jälkeen paluun tehneessä SuomiAreenassa. Ruoka ja energia puhuttivat viikon aikana, ja EU:n ilmastopolitiikan aiheuttamat huolenaiheet nousivat esille kysymyksissä. Keskiviikkona pääsin osallistumaan Metallinjalostajat ry:n järjestämälle yritysvierailulle Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Torstaina osallistuin puolueiden yhteiseen keskusteluun ruokaturvasta. Voit katsoa keskustelun jälkikäteen MTV Katsomosta, täältä. Huoli ruuan riittävyydestä ja tilojen ahdingosta jaettiin yli puoluerajojen, sen sijaan esitetyt ratkaisut tilanteen helpottamiseksi vaihtelivat. On tärkeää, että sekä tulot että rasitteet jakautuisivat tasaisemmin koko ruokaketjuun – taakka ei saa kasautua vain tuottajien hartioille. Tämä on ainoa tapa välttää kotimainen ruokakriisi. Paneelien ja vierailuiden lisäksi vierailua Porissa värittivät monet kohtaamiset ja hyvät keskustelut eri sidosryhmien edustajien ja kansalaisten kanssa. Pitkän korona-ajan jälkeen oli ilahduttavaa pysähtyä juttelemaan ja kuuntelemaan torilla, kadulla ja kahviloissa!

Haluan kiittää Sinua, viikkokirjeeni lukija, tästä kevätkaudesta. Euroopan parlamentti jää tämän viikon jälkeen kesätauolle ja palaa töihin elo-syyskuun taitteessa. Seuraava viikkokirje ilmestyy perjantaina 2. syyskuuta.

Aurinkoista kesää!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu