Elsin viikkokirje 16.9.2022

Mukavaa perjantaita!

Syyskauden ensimmäinen täysistuntoviikko piti sisällään tiukkoja äänestyksiä, merkittäviä puheenvuoroja ja odotettuja tapaamisia. Videoterveiseni Strasbourgin vilinästä voi katsoa täältä.

Katsaus unionin tilanteeseen. Viikon yksi seuratuin tapahtuma oli komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin vuosittainen unionin tilaa käsittelevä puhe. Puhe sisälsi paljon kauniita sanoja ja lupauksia, mutta konkreettiset toimet esim. energiakriisin ratkaisemiseksi jäivät yleiselle tasolle. Itse jäin kaipaamaan myös avauksia etenkin ruokaturvan varmistamiseksi ja maatalouden globaalin kriisin ratkaisemiseksi, mutta puheenjohtaja ei kajonnut aiheeseen sanallakaan. Komission avaus Euroopan vetytalouden kasvattamisesta on tervetullut, mutta esityksiin mahdollisista uusista yhteisistä taloussäännöistä suhtaudun varauksella. Talouspoliittisen vastuun on säilyttävä kansallisella tasolla.

Suomalaisia Strasbourgissa. Pääministeri Sanna Marin vieraili Strasbourgissa puhumassa parlamentille osana Tämä on Eurooppa -keskustelusarjaa. Pidin keskustelussa Renew-ryhmäni puheenvuoron. Pääministeri korosti yhtenäisen ja vahvan EU:n merkitystä Venäjän energiakiristyksen edessä, ja olen pääministerin kanssa samaa mieltä. Emme saa antaa periksi Venäjän kiristykselle – Eurooppa tarvitsee ennen kaikkea yhtenäisyyttä talvesta selvitäksemme. Olin tyytyväinen, että pääministeri nosti esiin myös globaalista ruokaturvasta huolehtimisen. Myös maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vieraili Strasbourgissa, ja tapasimme häntä muiden suomalaismeppien kanssa. Puhuimme etenkin ennakkovaikuttamisen tärkeydestä EU-asioissa, ja onkin tärkeää, että ministeriössä on päätetty panostaa siihen.

Metsäenergia parlamentin hampaissa. Parlamentti äänesti kannastaan jo ennakkoon huolta herättäneeseen uusiutuvan energian direktiiviin. Parlamentin enemmistö asettui tukemaan kompromissiesitystä, jossa puun uusiutuvuudelle asetetaan keinotekoisia, biologian vastaisia rajoja. En tukenut tätä esitystä, sillä se ei edesauta Euroopan vihreää siirtymää. Juuri nyt Euroopassa pitäisi vahvistaa omaa uusiutuvaa energiantuotantoa venäläisestä fossiilisesta energiasta irtaantumiseksi, ei rajoittaa keinoja tämän saavuttamiseksi. Tiedotteeni direktiivin äänestystuloksesta voi lukea täältä.

Parlamentin kanta ei kiellä puun energiakäyttöä, mutta asettaa sille tarpeettomia rajoituksia. Metsäenergialle esitetään kattoa vuosien 2017-2022 käyttötasoon, jonka ylittävää käyttöä ei laskettaisi jatkossa uusiutuvan energian tavoitteisiin. Lisäksi parlamentti ehdottaa takarajaa vuodelle 2030, jonka jälkeen käyttökattoa alennettaisiin entisestään. Tämä aiheuttaa ongelmia kansallisille ilmastotavoitteille, sillä Suomen ilmasto- ja energiasuunnitelmassa metsäpohjaisen biomassan käyttöä on tarkoitus lisätä.

Rajoitukset koskisivat ”ensisijaista metsäbiomassaa”, johon kuuluisi tukkipuun lisäksi valtaosa kestävän metsänhoidon sivuvirroista kuten metsähake, oksat ja kannot. Näistä tuotettu energia ei olisi tukikelpoista, mikä ei ole bioenergian tuista jo luopuneessa Suomessa ongelma. Linjauksen taustalla on halu estää tukkipuun energiakäyttöä, mistä on oltu huolissaan Romanian kaltaisissa maissa. Suomessa metsää ei kaadeta bioenergiaksi tehokkaan markkinaohjauksen ansiosta.

Parlamentin uusiutuvan energian kannassa on myös hyvää. Linjaus luopua komission esittämistä vihreän vedyn tuotannon rajoitteista antaa positiivisen signaalin Suomelle tärkeille vihreän vedyn investoinneille. Hyviä tuloksia saatiin myös biopolttoaineissa. Parlamentti esittää luopumista jätehierarkiadirektiivin noudattamisesta kestävyyskriteerinä, mikä on pelastus Suomen kestävälle biopolttoaineteollisuudelle.

Tässä kohtaa on syytä muistaa, että nyt äänestetyssä tuloksessa kyse on vain parlamentin enemmistön kannasta, ja direktiivi sorvataan lopulliseen muotoonsa komission ja jäsenmaiden kanssa käytävissä kolmikantaneuvotteluissa. Uskon, että niissä metsäkirjauksiin saadaan järkeä, sillä Suomen lisäksi moni muukin EU-maa vastustaa metsäpohjaisen energian tarpeettomia rajoituksia.

Kirjoitin aiheesta myös Suomenmaan blogiini. Sen voi lukea täältä.

Unkarin huolestuttava tilanne. Huolta nostattaa myös Unkarin pitkään jatkunut demokratian perusarvoja rikkova tilanne. Parlamentin kanta on, ettei Unkaria voida enää pitää täytenä demokratiana jatkuvien oikeusvaltioperiaatteen loukkauksien johdosta. Vaadimme komissiolta välitöntä toimeen ryhtymistä ja EU:n Unkarille ohjattujen varojen jäädyttämistä. Komissiolta odotetaan päätöstä muun muassa Unkarille korvamerkittyjen koheesiovarojen jäädyttämisestä tämän viikon sunnuntaina.

Olen ensi viikolla liikkeellä ja tavattavissa ympäri Suomen! 

  • Maanantaina vierailen kertomassa Savonian agrologiaopiskelijoille maa- ja metsätalouden tulevaisuudesta EU:n näkökulmasta.
  • Maanantai-iltana osallistun Kuopion kaupunginvaltuuston kokoukseen.
  • Tiistaina olen Oulussa ja tavattavissa ensin kahvitilaisuudessa klo 16 Kahvila Sofiassa ja myöhemmin klo 17:30 Aleksinkulmalla EU:n nuorisovuoden teematilaisuudessa.
  • Keskiviikkona puhun Kalajoella Nurmiseminaarissa ja käyn tutustumassa Suomen Vuoden Kylän, Raution kylän elämään ja kylätoimintaan.
  • Perjantaiaamuna pidän avauspuheenvuoron EU:n luomupäivän tilaisuudessa Helsingissä.
  • Perjantaina olen tavattavissa kahvitilaisuudessa Lappeenrannassa Kansalaistorilla, kaupungintalon edessä klo 17:30 alkaen. Myöhemmin illalla vien terveiset Keskustan Karjalan piirin kokoukseen.
  • Lauantaina olen tavattavissa Lopen maalaismarkkinoilla.

Toivottavasti tavataan tilaisuuksissa, aurinkoista viikonloppua kaikille!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]