Elsi Katainen syksyistä taustaa vasten

Elsin viikkokirje 2.9.2022

Mukavaa perjantaita ja syyskuun alkua!

Parlamentin syksy pyörähti käyntiin. Tällä viikolla koitti paluu Brysseliin vilkkaan kotimaan istuntotauon jälkeen. Maailmantilanteen akuutit aiheet, energia- ja ruokakriisistä selviytyminen ja Ukrainan tukeminen, ovat vahvasti tulevan syksyn agendalla ja omallakin työpöydällä. Samalla kun EU:n energia- ja ilmastopaketin viimeiset tiukat äänestykset ja trilogineuvottelut lähestyvät, on energian hinta noussut EU:n historian korkeimmille lukemille, ja Brysselissä huhutaankin jo komission valmistelevan esityksiä EU:n sähkömarkkinoiden vakauttamiseksi.

Viisumihelpotussopimuksen jäädyttäminen. EU:n ulkoministerit linjasivat EU:n ja Venäjän välisestä viisumihelpotussopimuksesta, jonka myötä venäläisten viisuminsaannista tulee pidempi ja vaikeampi prosessi. EU:n laajuinen yhtenäinen linjaus on tärkeä viesti Venäjälle ja venäläisille siitä, että hyökkäyssotaa ei Euroopassa hyväksytä. Sopimuksen jäädyttäminen vähentää merkittävästi myönnettävien viisumien määrää, mutta samalla mahdollistaa suhteiden ylläpitämisen sotaa vastustaviin venäläisiin. Toisinajattelijoiden pitää edelleen voida poistua Venäjältä. Maailmalla muistettiin Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatsovin ansioita kylmän sodan päättämisessä hänen poismenonsa myötä.

Kuivuus ja sadot huolettavat. Maatalousvaliokunnassa eniten keskustelua herätti Eurooppaa piinaava kuivuus ja sen vaikutus satoihin. Keski- ja Etelä-Eurooppa on kärsinyt ennätyshelteistä kesän aikana ja kuivuus on vaikuttanut satotasoihin. Komissio esitteli ennusteen, jonka mukaan eurooppalainen tuotanto ei ole suorassa vaarassa, mutta tuotantopanosten raju hinnannousu on suurin huolenaihe. Komission markkinaennusteen löytää täältä. Valiokunta keskusteli myös vaikutustenarvioinnista kasvinsuojeluaineiden vähentämisestä ja komission lakiesityksestä, jota parlamentti alkaa pian käsitellä ja joka ei mielestäni riittävästi huomioi jäsenmaiden erilaisia tilanteita kasvinsuojeluaineiden käytössä ja esimerkiksi jo tehtyjä vähennystoimia. Liikennevaliokunnassa äänestimme muutoksista EU:n vuoden 2023 budjettiin ja keskustelimme komission kanssa helpotusten jatkamisesta lentoliikenteen saapumis- ja lähtöaikojen käyttöä koskeviin niin sanottuihin slot-sääntöihin.


Energiakriisissä kaikki keinot on otettava käyttöön. Esittelin maatalousvaliokunnalle EU:n energialakien uudistukseen tähtäävän REPowerEU-aloitetta koskevan lausuntoni, jossa toimin pääneuvottelijana. Akuutin energiakriisin kourissa kaikki kestävät energian tuotantomuodot on otettava käyttöön viivyttelemättä. Ehdotan bioenergian ulottamista nopeampien, maksimissaan yhden vuoden, lupaprosessien piiriin aurinko- ja tuulivoiman lisäksi sekä biokaasun tuotannon tuplaamista koskevan tavoitteen kirjaamista uusiutuvan energian direktiiviin. Energialupien käsittelyyn ehdotan yhden luukun periaatetta. Tarvitsemme laajaa perspektiiviä kriisin ratkaisemiseksi ja on valitettavaa, että komissio on rajannut bioenergian näistä toimista ulos.

Energialakien uudistusta koskeva lausuntoni on luettavissa suomeksi täältä ja tiedotteeni täältä.

EU-päättäjän näkökulmia Itä- ja Pohjois-Suomeen. Osallistuin torstaina Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen huippukokoukseen Vuokatissa. EU:ssa tehdään parhaillaan päätöksiä monista Itä- ja Pohjois-Suomelle tärkeistä vihreän siirtymän aiheista, kuten metsistä, ruuasta ja logistiikasta. Kannustin alustuspuheenvuorossani alueen päättäjiä ja vaikuttajia aktiiviseen ja ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen Euroopan komission ja parlamentin kanssa.

Lauantaina vierailen vielä Oulun hiippakunnan lähetysjuhlassa Haapajärvellä, jossa tuon päiväjuhlassa päättäjänäkökulmaa keskusteluun kehitysyhteistyöstä. Tilaisuuden ohjelma aikatauluineen on nähtävissä täällä.

Ensi tiistaina järjestämme yhteistyössä Renew Europe -meppikollegoideni saksalaisen Ulrike Müllerin, tsekkiläisen Martin Hlaváčekin ja tanskalaisen Asger Christensenin kanssa seminaarin hiilensidonnasta eurooppalaisissa metsissä. Seminaari järjestetään 6. syyskuuta klo 11:30 Suomen aikaa alkaen englanniksi ja etäyhteydellä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Muista mainita viestissä etäosallistumisesta linkin saamista varten. Ohjelma on luettavissa täällä.

Aurinkoista syysviikonloppua!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]