Elsi Katainen syksyistä taustaa vasten

Elsin viikkokirje 21.1.2022

Roberta Metsola parlamentin uudeksi puhemieheksi. Täysistuntoviikon isoin aihe on ollut parlamentin puhemiehistön uudelleenvalinta. Parlamentin uusi puhemies on maltalainen Roberta Metsola, Euroopan kansanpuolueesta EPP:stä. Puhemiehistö koostuu itse puhemiehestä, 14 varapuhemiehestä sekä viidestä kvestorista. Omasta ryhmästäni Renew Europesta valittiin kolme varapuhemiestä ja suomalaisista miehistöön valittiin jatkamaan vihreiden Heidi Hautala. Metsola on parlamentin historian kolmas naispuolinen sekä nuorin puhemies. Häneltä löytyy myös siteitä Suomeen, sillä Metsolan aviopuoliso on suomalainen. Puhemiehistö valinta on osa parlamentin puolivälitarkastelua, jossa myös valiokuntien kokoonpanoja arvioitiin uudelleen. Itse jatkan samoissa rooleissa eli maatalousvaliokunnan ja liikennevaliokunnan jäsenenä sekä Venäjä-valtuuskunnan varapuheenjohtajana ja Kanada-valtuuskunnan varajäsenenä. Haen myös jatkoa varapuheenjohtajuudelle maatalousvaliokunnassa ja näistä päätetään ensi viikon aikana valiokunnissa.

Macron ja metsäkato. Kuulimme täysistunnossa uuden EU-puheenjohtajamaan Ranskan avauspuheenvuoron presidentti Emmanuel Macronilta. Ranskan presidentin puheessa painottui erityisesti ilmastopaketin ripeä edistäminen, jonka yhteydessä Macron korosti metsäkatoesitystä. Esityksen mukaan EU:n markkinoilla ei saisi myydä tuotteita, joiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä. Lainsäädännön perusajatus on kannatettava, mutta toteuttamisesta voi tulla hankalaa. EU:n sääntöjen mukaan tuonnille asetettavat kriteerit tulee kohdata myös EU:n sisämarkkinoilla. Tässä on oltava tarkkana, ettei metsien käyttöä ja hoitoa aleta määrittelemään EU-tasolla sillä, kuten Suomen hallitus on linjannut, metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Komission esitys on huolestuttava myös siltä kantilta, että se sisältää samanlaisia  piirteitä biomassan kestävyyskriteereiden osalta, jotka eivät sinänsä liity metsäkadon ehkäisyyn. Lisäksi Macron nosti esille panostamisen unionin turvallisuuteen sekä demokraattisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen tinkimättömyyden. Unionin on kyettävä varmistamaan kollektiivista turvallisuutta ja sääntöihin perustuvaa eurooppalaista järjestystä.

Äänestyksiä eläinten kuljetuksista ja digitaalisista palveluista. Vuoden ensimmäisessä täysistunnossa äänestimme mm. digitaalisia palveluita koskevasta asetuksesta ja eläinten kuljetuksista. Digipalvelusäädöksessä parannetaan kuluttajien yksityisyydensuojaa ja päivitetään järjestelmiä. Lisäksi verkkosisältöjen valvontaa vihapuheen ja hybridivaikuttamisen osalta tiukennetaan ja sanktioidaan. Läpi äänestetty teksti toimii parlamentin neuvottelukantana, kun asiasta keskustellaan EU:n neuvoston kanssa Ranskan puheenjohtajakaudella. Keskustelimme myös eläinkuljetusten ongelmakohtia koskevasta loppuraportista ja äänestimme tähän liittyvästä päätöslauselmasta. Eläintenkuljetuksissa on ollut ongelmia erityisesti EU:n ulkopuolelle suuntautuneiden kuljetusten olosuhteissa. Parlamentin vahva viesti on, että EU-lainsäädäntö eläintenkuljetuksista pitää päivittää, sillä edellinen on vuodelta 2005. Myös komissiossa uudistyö on käynnistetty. Strasbourgin täysistuntoterveiset voi myös kuunnella täältä.

Sukupuolten tasa-arvoa edistämässäRyhmämme Renew Europe on esittänyt kutsun Simone Veil- julistuksenallekirjoittamisesta parlamentin, komission ja neuvoston puheenjohtajille. Simone Veil -julistuksen tarkoituksena on säilyttää, edistää ja vahvistaa naisten oikeuksia kaikkialla Euroopassa, myös kansallisella tasolla. Renew Europen prioriteettina on saada instituutiot sitoutumaan julistukseen ja EU asettamaan sukupuolten tasa-arvon yhdeksi unionin poliittiseksi painopisteeksi. Aihe on tärkeä, sillä monissa EU-maissa seksuaali- ja lisääntymiskasvastuksen tarjoamista on kavennettu ja naisten oikeutta päättää omasta kehostaan on rajoitettu. Presidentti Macronin puheessakin aihe nostettiin yhdeksi puheenjohtajuuskauden prioriteeteista. Julistuksen nimeä kantava Simone Veiloli ranskalainen poliitikko ja Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies vuosina 1979-1982, joka taisteli sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta.

Käytä ääntäsi sunnuntaina! Kotimaassa käydään sunnuntaina historian ensimmäiset aluevaalit. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka päättävät hyvinvointialueiden sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta ja pelastustoimista. Jos et ole käynyt jo ennakkoäänestämässä, niin vielä ehdit äänestää varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina. Omat suosikkiehdokkaani löytyvät keskustan listalta.

Haku viestintäavustajakseni käynnissä. Oletko tai tunnetko strategisen ja luovan viestijän, joka on kiinnostunut Euroopan unionista? Haen itselleni uutta viestintäavustajaa Brysselin toimistooni. Päätehtävinä ovat avustaminen mepin viestinnässä, sosiaalisen median sisällön suunnittelussa ja tuotannossa, tiedottamisessa sekä lehdistösuhteissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu taustoittavaa ja avustavaa työtä poliittisiin sisältöihin liittyen. Lisää tietoa löytyy täältä. Hakuaika päättyy keskiviikkona 26.1. klo 16.

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]