Elsin viikkokirje 24.6.2021

Hyvää torstaita,

EU:n vuodettu metsästrategia kylmä suihku Suomelle. Euroopan komission vuodettu luonnos EU:n metsästrategiasta ei lupaa hyvää. Strategiassa puuhataan yhteistä metsäpolitiikkaa jäsenmaille, puututaan puunkäyttöön, tyrmätään avohakkuut ja sivuutetaan metsien sosioekonominen merkitys. Kokoonnuimme tällä viikolla johdollani Brysselin metsäverkoston tapaamiseen puimaan tilannetta. Verkostoon kuuluu suomalaisia meppejä ja metsätoimijoita Brysselistä.  

On hyvä, että meillä on Euroopassa yhteinen tahtotila luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ilmastoneutraliteetin tavoittamiseksi, mutta metsäkysymyksissä päätöksenteon on oltava siellä missä ymmärrys ja osaaminen metsistä on parasta – kotimaassa. Otin kantaa vuodettuun metsästrategiaan tiedotteen muodossa, joka on luettavissa täältä. Nyt jos koskaan on aika vaikuttaa, jotta esityksen ongelmakohdat korjataan. Komission odotetaan julkaisevan uuden EU:n metsästrategian 21. heinäkuuta.

Datakeskus ja supertietokoneet. Vierailimme viikolla keskustakollega Mauri Pekkarisen kanssa kesäisessä Kajaanissa tutustumassa CSC:n datakeskukseen. Keskuksessa, entisissä paperitehtaan tiloissa, sijaitsee Suomen kansallinen datanhallinta- ja laskentaympäristö. Keskukseen tullaan sijoittamaan lähiaikoinaEuroHPC-hankkeen LUMI-supertietokone. Tuon hankkeen tarkoituksena on tiivistää suurteholaskennan yhteistyötä ja lisätä supertietokoneiden määrää Euroopassa tutkijoita sekä teollisuutta varten. Kajaanin datakeskus on vertaansa vailla sen luotettavuuden, hyvien yhteyksien, skaalautuvuuden sekä vahvan alueellisen ekosysteemin ja ekologisuutensa ansiosta. Ekotehokas ja hiilineutraali keskus ei ole vaatinut uusien suurten tehdaskompleksien rakentamista, se käyttää vesivoimalla tuotettua sähköä ja keskuksen hukkalämpö ohjataan lämmittämään jopa 20 prosenttia Kajaanista. On mahtavaa, että Suomeen on syntymässä yksi maailman johtavista datanhallinnan ja laskennan ekosysteemeistä, joka tukee suomalaista tutkimusta ja huippuosaamisen kasvua.

Minitäysistunto. Viikon aikana istahdettiin myös paripäiväiseen minitäysistuntoon, jossa parlamentti hyväksyi muun muassa aluekehittämisen uudet rahastot, jonka myötä Suomessa uusi rakennerahastojen ohjelmakausi päästään polkaisemaan käyntiin tänä syksynä. Lisäksi parlamentti hyväksyi aiemmin keväällä neuvotellun eurooppalaisen ilmastolain, jonka myötä jäsenmaat sitoutuvat yhdessä ensimmäistä kertaa juridisesti vuoden 2050 ilmastoneutraalisuustavoitteeseen.

Geenitekniikoista dataan. EU:n maatalouspäättäjät ovat valmistautuneet alkuviikon kuumeisesti toivottavasti tällä erää viimeiseen lainsäädäntöneuvotteluun yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksesta. Neuvottelut käydään tänään torstaina ja huomenna perjantaina. Uudistus on nyt saatava maaliin ja olen tätä viestiä vienyt myös parlamentin neuvottelijoille. Tiistaina valiokunnan kokouksessa käsittelimme toisia aiheita, muun muassa kasvinjalostustekniikoita ja sitä, millaisia lainsäädäntömuutoksia tarvitsemme, jotta pystymme vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin kasvinjalostuksella. Luonnon monimuotoisuus ja Pellolta pöytään -strategiat asettavat paljon reunaehtoja kasvinsuojeluaineiden käytölle ja tähän vastataksemme tarvitsemme lajikkeita, jotka kestävät sään ääri-ilmiöitä ja kasvitauteja paremmin. Pienten ja keskisuurten jalostustoimijoiden mukana pysyminen ja uusien innovaatioiden tuottaminen ovat osa eurooppalaista kilpailukykyä. Tästä kilpailusta hyötyvät lopulta myös viljelijät.

Torstaina osallistuin keskusteluun maatalousdatan käytöstä, joka oli osa Microsoftin “Euroopan digitaalinen muutos”-viikon ohjelmasarjaa. Yhdessä kanssani maatalousdatan käyttöönoton ja lainsäädännön haasteista ja mahdollisuuksista oli keskustelemassa tutkijoita ja komission virkamiehiä. Tiedon keruu ja käyttö tulevat lisääntymään entisestään tulevaisuudessa. Esimerkiksi hiiliviljelyn ja eläinten hyvinvointia mitattaessa voidaan data nähdä jopa uutena raaka-aineena viljelijöille. Suomessa Luonnonvarakeskus hallinnoi jo nyt yhteistyössä 40:n toimijan kanssa koko ruokaketjun kattavaa pilottihanketta ja tästä olisi ammennettavaa koko Euroopan tasolle!

Radio-ohjelmani jatkuu! Lauantaisin tuttuun tapaan klo 11.45 alkaa pyöriä jälleen Yhteytesi Eurooppaanradio-ohjelmani, jossa kerron tuoreimpia kuulumisia Euroopasta. Tämän viikon jaksossa pohditaan ja ruoditaan kuntavaalien jälkimainingeissa EU:n ja suomalaisten kuntien yhteyttä. Ohjelma on kuultavissa RadioSandelsin ja Järviradion taajuuksilla sekä jälkikäteen nettisivuiltani. Tule siis kesän ajaksi lauantaisin kuulolle!

Rentouttavaa ja auringontäyteistä juhannusta toivottaen,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu