Elsin viikkokirje 25.7.2019

Elsin viikkokirje 25.7.2019

Tervehdys Brysselistä!

Tällä viikolla parlamentti kokoontui viimeiselle valiokuntaviikolle ennen kesätaukoa. Jatkamme Brysselissä seuraavan kerran syyskuun alussa.

Minut valittiin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Olen otettu siitä, että luottamusta löytyi ympäri Eurooppaa poliittisen kentän eri laidoilta. Työ reilumman ja paremman ruoantuotannon, maaseudun ja metsien puolesta jatkuu, nyt uudelta vaikuttavammalta paikalta!

Valiokunta koostuu puheenjohtajasta ja neljästä varapuheenjohtajasta. Tehtävä on merkittävä, sillä maatalouspolitiikka kuuluu Euroopan unionin täyteen toimivaltaan ja yli kolmasosa unionin varoista käytetään maatalouteen. Varapuheenjohtajana pääsen keskeisesti vaikuttamaan EU-parlamentin käsittelyyn tulevien maatalousasioiden asialistasta, päätöksenteon aikataulusta sekä hoitamaan suhteita EU:n komissioon ja jäsenmaihin.

Lisäksi espanjalainen Mazaly Aguilar (ERC) valittiin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajistoon maatalousvaliokunnan istunnossa tiistaina. Valiokunnan johtoon valittiin jo aiemmin heinäkuussa saksalainen Norbert Lins (EPP) sekä muiksi varapuheenjohtajaksi Vihreiden portugalilainen Francisco Guerreiro ja romanialainen Daniel Buda (EPP). EU-parlamentin maatalousvaliokuntaan kuuluu 48 täysjäsentä ja 48 varajäsentä.

Maatalousvaliokunnan neuvottelijaksi vuoden 2020 budjettiin. Sain vaalikauden ensimmäisen vastuun, kun minut valittiin ryhmämme neuvottelijaksi tulevan vuoden budjettiin. Tuleva vuosi on nykyisen rahoituskauden viimeinen, jonka jälkeen EU:n komission suunnittelemat leikkaukset saattavat astua voimaan. Tähän muutokseen on varauduttava jo tulevalla budjettivuodella. Lisäksi tein lausuntoon muutosehdotuksia, joissa vaadin lisärahoitusta Venäjän pakotteista kärsiville maito- ja meijerialoille sekä nostin esille Brexitiin valmistautumisen tärkeyden sekä nuorten viljelijöiden tukemisen ja maaseudun kehittämisen tärkeyden.

Suomalaisia ministereitä parlamentissa. Pitkin viikkoa tapasimme ministereitä, jotka esittelivät Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkitavoitteita valiokunnille. Esimerkiksi maanantaina maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oli puhumassa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuusvaliokunnassa (ENVI), tiistaina samassa valiokunnassa puhuivat myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Suomalaisten ministerien kuulemiset valiokunnissa jatkuvat syyskuussa.

Kauppasopimus EU:n ja Mercosur-maiden välillä puhutti maatalous- ja kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksissa. Maatalousvaliokunnassa keskustelua käytiin maatalouskomissaari Phil Hoganin kanssa sekä kansainvälisen kaupan valiokunnassa komissaari Cecilia Malmströmin kanssa. Kyseessä on erittäin merkittävä sopimus. Sopimuksen vaikutuksiin liittyy kuitenkin huolia, kuten esimerkiksi maataloustuotteisiin. Kuluttajalla tulee olla varmuus siitä, että lopputuotteen koko tuotantoketju on vastuullinen ja eläinten hyvinvointi on otettu koko tuotantoketjussa huomioon. Näin tulisi olla myös niiden eläinten kohdalla, jotka päätyvät EU:n ulkopuolelle.

Keskustelussa on kuitenkin muistettava, että sopimuksen vaikutusten arvio ja juridinen tarkastelu on kesken ja tulee jatkumaan jopa seuraavan kahden vuoden ajan. Vasta tämän jälkeen sopimus tulee jäsenmaiden ratifioitavaksi ja lopulta Euroopan parlamentin päätettäväksi. Vaikutukset ja tarkka sisältö on perattava tarkkaan ennen päätöstä.

On selvää, että EU:n on lisättävä valvontaa Mercosur-maissa ja oltava tiukkana, että elintarvikkeissa todella noudatetaan EU:n standardeja tuotannon kaikissa vaiheissa. Lisäksi EU:n komission on annettava selkeät takeet siitä, että se puuttuu nopeasti mahdollisiin markkinahäiriöihin, jos esimerkiksi lihantuonti näistä maista lisääntyy.

Brexit neuvottelut jatkuvat syksyllä. Iso-Britannian uudeksi pääministeriksi on nousemassa Boris Johnsson, sillä hän voitti Britannian konservatiivipuolueen jäsenäänestyksen kirkkaasti. Uusi puheenjohtaja valittiin, koska Britannian pääministerinä toiminut Theresa May jätti eronpyynnön toukokuussa. May joutui hankalaan tilanteeseen puolueen ja hallituksen johdossa, sillä Britannian parlamentin alahuone hylkäsi toistuvasti Brexit – erosopimuksen.

Boris Johnsson on vakuutellut, että hän hoitaa EU – eron, joko sopimuksen kanssa tai ilman. Mielenkiintoista on seurata, miten prosessi etenee, sillä hän ei ole esittänyt konkreettista ratkaisua.
Puheenjohtajakampanjan aikana hän esimerkiksi vältteli toimittajien kysymyksiä Brexitiin liittyen. Toivottavasti valta tuo hänen toimilleen myös vastuun.

Parlamentti jää nyt kesätauolle, sillä eurooppalainen lomakuukausi on elokuu. Tämän myötä viikkokirjeenikin jää pienelle kesätauolle, seuraavan kerran kirjoitan EU-kuulumisia syyskuun alkupuolella. Olen kuitenkin elokuun aikana mukana eri tilaisuuksissa, jotka löytyvät Facebook- ja nettisivuiltani.

Näillä ajatuksilla toivotan kaikille viikkokirjeeni lukijoille leppoisaa loppukesää!

Lomaterveisin,
Elsi