Elsin viikkokirje 26.2.2021

Hyvää perjantaita,                

Olin tänään kuultavana eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa valtioneuvoston EU-selontekoon. Tapaaminen kansanedustajien kanssa muistutti minua siitä, miten tärkeää on, että viesti kulkee eduskunnan ja Euroopan parlamentin välillä ennakoiden. Korostin lausunnossani, kuinka ratkaisevassa roolissa metsät ja kestävä metsänhoito ovat unionille, joka pyrkii ilmastoneutraaliksi.

Toin esille huoleni biodiversiteettistrategian mahdollisesta ohjaavasta vaikutuksesta metsien käyttöön, mikä ei saisi johtaa puuraaka-aineen saatavuuden vähenemiseen. Asia pitäisi vieläkin vahvemmin tunnistaa selonteossa kuin myös se, että EU:n Vihreän kehityksen ohjelmassa uusiutuvien raaka-aineiden roolia fossiilisten korvaajana ei tunnisteta tarpeeksi. Kun metsien suojelupinta-alaa lähdetään kasvattamaan EU-tasolla, on huomioitava jäsenmaiden eri lähtötasot ja erityispiirteet. Sama koskee ruokaketjun uudistamista koskevia tavoitteita, joissa esimerkiksi luonnonmukaisen tuotannon nostaminen pitää tehdä markkinavetoisesti, ei pakottamalla. Myös tulevat hiilinielulaskennat nostattivat keskustelua. Kirjoitin aiheesta Iisalmen Sanomien kolumnissani. Tapasin aiheen tiimoilta myös MTK:n asiantuntijoita, ja pohdimme yhdessä kuinka saamme Suomen viestiä vietyä laajalla rintamalla EU-komissiolle.

Keskiviikkona esittelin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Yhdessä kohti kestävää kasvua -webinaarissa yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksen etenemistä. Vaikka lakitekstit eivät vielä ole täysin valmiita, Suomessa ELY-keskukset ovat aloittaneet alueellisen valmistelutyön tutkiskelemalla omia vahvuuksia ja heikkouksia. Oli mukava huomata, kuinka Etelä-Pohjanmaalla ollaan valmistelussa jo pitkällä. Suunnitelmassa vahva yhteisen tekemisen ja kestävien kasvun ratkaisujen painopisteet ovat hyviä lähtökohtia kehittää maaseutua eteenpäin myös seuraavalla yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakaudella. Kiitos lähes 200 osallistujalle kiinnostuksesta aiheeseen ja erinomaisista kysymyksistä!

CAP-teema jatkui Bulgarian maatalouspolitiikan tulevaisuuteen keskittyvällä etäseminaarilla, jota olin mukana pohjustamassa. Erittäin mielenkiintoinen ja tiukka paneeli bulgarialaisten kollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa CAP:n uudistuksesta avasi paljon ajatuksia. Suomessa on loppujen lopuksi Bulgarian kaltaisten maiden kanssa hyvin paljon esillä samat peruskysymykset siitä, miten yhteisessä maatalouspolitiikassa huomioidaan paikalliset erityisolosuhteet, miten varmistetaan maataloustuotannon kannattavuus ja kuinka saada nuoria alalle. Yhteistyötä ja ajatustenvaihtoa kannattaa tehdä yli kansallisrajojen myös CAP-uudistuksessa, vaikka eroavaisuuksiakin toki löytyy.

Maatalouskauppaa ja raideliikennettä. Parlamentissa viikko koostui valiokuntakokouksista. Maatalousvaliokunnassa kävimme keskustelua komission maatalouspääosaston johtajan Wolfgang Burtscherin kanssa maatalouskaupan vienninedistämispolitiikasta. Komissio ei ole halunnut edistää kotieläintuotteiden vientiä, mikä ei maatalousvaliokunnalta kiitosta saanut. Puheenvuorossani korostin pääjohtajalle, kuinka tärkeää on tarjota porkkanaa eurooppalaisille viljelijöille, vastuullisemman ja kestävämmän eläintuotannon edistämiseksi, kieltojen sijaan. Eurooppalainen tuotanto on maailmanlaajuisesti tunnettu laadustaan ja turvallisuudestaan. Miksi emme jatkaisi tällä hyvällä tiellä ja pitäisi tätä jatkossakin meidän vahvuutena kauppapolitiikassa!

Vuosi 2021 on rautateiden teemavuosi EU:ssa. Liikennevaliokunnassa keskustelutti tällä viikolla junamatkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön uudistus, joka tulee parantamaan liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia junamatkustamiseen, lisäämään junien polkupyöräpaikkoja sekä parantamaan kuluttajan asemaa junien ollessa myöhässä. Äänestämme kevään aikana lainsäädännön hyväksymisestä. Kävimme myös läpi koronakriisin vaikutuksia kuljetusalalle ja ns. vihreiden käytävien toimivuutta, joilla on ollut aivan keskeinen rooli rahdin vapaan liikkuvuuden takaamisessa Euroopassa koronarajoitusten aikana.

EU:n huippukokouksessa aiheena vallitseva koronatilanne. EU-päämiesten eilisessä videokokouksessa päätettiin jatkaa yhteistyötä digitaalisen rokotetodistuksen kehittämiseksi, joka voisi helpottaa matkustamista Euroopassa. Todistus on tärkeä kehittää ennakoiden jo nyt, vaikka rajamuodollisuudet eivät vielä hellitäkään. Rokotusten pitkittyminen turhauttaa kaikkialla EU:ssa, ja päämiehet olivat yksituumaisia siitä, että rokotusten hyväksymistä, tuotantoa ja jakelua on nopeutettava.

Olen ehdolla kuntavaaleissa. Olen päättänyt asettua ehdolle kevään kuntavaaleissa Kuopiossa. Taustalla on yli vuosi sitten kotitilalla tehty sukupolvenvaihdos ja muutto Kuopioon. Etätyöskentely ja joustavamman arjen ratkaisut mahdollistaisivat vaikuttamistyön myös kuntapolitiikassa. Kuopion kaltainen monimuotoinen ja kansainvälistyvä kasvukeskus tarvitsee monipuolisen vaikuttajajoukon. Tarjoan mielelläni kokemukseni ja verkostoni kuopiolaisten ja koko Itä-Suomen veturin käyttöön. Kunta- ja maakuntahallinto sekä eduskunta ja Euroopan parlamentti ovat päätöksenteon jatkumo ja yhteydessä toisiinsa, ja toivoisin pystyväni antamaan tuon kokonaisuuden hallinnan paikallistason hyödyksi. Juttua asiasta Savon Sanomissa.

Haku harjoittelijaksi on edelleen avoinna! Haen harjoittelijaa toimistooni ajalle 12.4.-31.7.2021, tai sopimuksen mukaan. Harjoittelu tehdään pääosin etänä Brysselistä tai kotimaasta käsin. Olisin kiitollinen, jos voit jakaa tietoa tästä mahdollisuudesta omalle verkostollesi. Lue lisää tehtävästä Facebookistani.

Aurinkoa viikonloppuun,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu