Elsin viikkokirje 28.10.2022

Mukavaa perjantaita!

Tapahtumaintensiivinen valiokuntaviikko alkaa olla takanapäin.

Ennallistamisasetus aiheuttaa huolta. Minut on valittu Renew-ryhmäni maatalousvaliokunnan neuvottelijaksi EU:n ennallistamisasetukseen. Komission kesäkuussa julkistama esitys luonnon tilan ennallistamisesta on puhuttanut niin kotimaassa kuin Brysselissäkin kovasti viime aikoina. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä komission esitys on huonosti valmisteltu ja sisältää lukuisia epäkohtia, jotka pitää saada korjattua neuvotteluissa. Ilman perusteellisia muutoksia EU-parlamentti ja jäsenmaat eivät voi asetusta hyväksyä. Tässä vaiheessa asetus on vasta komission esitys, ja sen sisältöihin voidaan vaikuttaa. Parlamentti aloittaa asetuksen käsittelyn lähiviikkoina. Lue tiedotteeni aiheesta täältä.

Suomi osana Euroopan liikenneverkkoa. Keskiviikkona liikenne- ja matkailuvaliokunnassa keskustelimme Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-T asetuksen luonnosraportista. TEN-T-aloitteen tavoitteena on laadukas EU:n laajuinen liikenneverkko. Suomen saavutettavuuden sekä huoltovarmuuden kannalta on keskeistä, että myös pitkien välimatkojen, pienten tavaravirtojen ja harvaanasuttujen alueiden liikenneverkot ja niiden tukeminen huomioidaan asetuksessa riittävällä tasolla. Esimerkiksi monet Suomen satamat ovat tärkeitä sekä huoltovarmuuden, energiantuotannon että alueellisen elinvoiman kannalta. Niiden säilyminen osana TEN-T-verkkoa on siksi tärkeää. Etenkin Itä-Suomen saavutettavuuden ja rahoituksen turvaaminen on erityisen tärkeää nyt, kun Ukrainan sodasta johtuen Venäjän rajan lähellä olevia infrastruktuuriprojekteja ei enää priorisoida. Muutosehdotuksia on mahdollisuus jättää vielä noin kahden viikon ajan. Jatkan aktiivisesti vaikuttamista tähän asetukseen Suomen saavutettavuuden ja huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Biokaasualan edustajat koolla Brysselissä. Tiistaina pidin avauspuheenvuoron Euroopan Biokaasukonferenssissa. Biopohjaiset polttoaineet ovat avainasemassa, kun raskaan liikenteen ja laivojen päästöjä pyritään vähentämään. Oli hienoa nähdä, kuinka eri sidosryhmät kaikkialta Euroopasta ajavat yhdessä biometaanituotannon kasvattamista! Tuki ja yhteistyö EU:n tasolla on tärkeää näissä talkoissa. Ennen konferenssia pääsin tutustumaan erityiseen traktoriin, nimittäin maailman ensimmäiseen täysin biometaanilla kulkevaan yksilöön, T6 Methane Power -traktoriin. Traktorit sinänsä ovat minulle hyvinkin tuttuja, mutta olihan tämä ensimmäinen lajissaan.

Ukrainan maatalouden tilanne vaikuttaa koko maailmaan. Ukrainan varamaatalousministeri Markian Dmytrasevych piti tällä viikolla maatalousvaliokunnassa katsauksen maansa maatalouden tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Ukrainan satonäkymät ensi vuodelle ovat heikot, mikä vaikuttaa kriittisesti koko maailman ruokaturvaan. Lisää toimia Ukrainan viljakuljetusten saamiseksi Eurooppaan ja maailmalle tarvitaan. Keväällä perustetut solidaarisuuskäytävät ovat hyvä alku, mutta eivät yksinkertaisesti riitä. Kuljetusalaa vaivaa kuitenkin valtava työvoimapula koko Euroopassa, ja on haasteellista saada nykyresursseista riittämään Ukrainan avuksi. Myös toisistaan eroavat raideleveydet aiheuttavat pullonkauloja Ukrainan ja muiden Euroopan maiden rajalle. Venäjän iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin ja kohonneet tuotantokustannukset ovat ajaneet viljelijät pois kannattamattomaksi muuttuneesta vehnänviljelystä ja siirtymään harvinaisempiin lajikkeisiin, joista saa paremman hinnan. Ukrainan vehnätuotanto on kuitenkin tärkeä osa globaalia ruokaketjua. Samaan aikaan Pohjois-Afrikkaa piinaava kuivuus aiheuttaa nälänhädän uhkaa maanosaan ja voi johtaa pakolaisaaltoon. Ruokakriisin olisi nyt löydettävä globaalin tason ratkaisuja. Euroopassa on pidettävä huoli omasta ruokatuotannosta, jotta emme vie leipää muiden suusta.

Edunvalvontaa jo 30-vuoden edestä. MTK:n, SLC:n ja Osuustoimintakeskus Pellervon Brysselin toimisto vietti 30-vuotisjuhlaansa. Juhlaseminaarissa minulla oli ilo esittää onnittelut ja puhua ajankohtaisesta EU:n maa- ja metsätalouspolitiikasta parlamentin näkökulmasta. Näiden kolmen toimijan läsnäolo Brysselissä EU:n päätöksenteon ytimessä on edunvalvonnallisesti erittäin tärkeää. Suomen paikka on unionissa, pidimme sen kehityksestä tai emme. Siksi meidän on pyrittävä vaikuttamaan sen suuntaan vahvasti. Meidän on pidettävä huolta Euroopan ruokaturvasta ja huoltovarmuudesta ja huolehdittava kriittisten raaka-aineiden saatavuudesta. Suomen metsiin ja maatalouteen kohdistuu kasvavaa painetta EU:n suunnalta. Suomalainen maa- ja metsätalous tarvitsevat nyt vahvaa viestinviejää ja edunvalvontaa. Keskinäisen syyttelyn sijaan meidän pitää etsiä ratkaisuja. Tämä olisi syytä muistaa kotimaassakin.

Tasa-arvossa otettu takapakkia. Tällä viikolla vietettiin Euroopan tasa-arvoviikkoa. Tasa-arvo ja naisten oikeudet on entistä keskeisemmässä roolissa polarisoituvassa maailmassa. Teemaviikko näkyi myös parlamentilla, kun valiokunnat keskustelivat tasa-arvokysymyksistä sektoriensa näkökulmista ja useita tapahtumia järjestettiin teemaan liittyen. Omissa valiokunnissani kuulimme liikkumisen tasa-arvon tilanteesta liikennevaliokunnassa ja naisten osallisuudesta ruokaketjussa maatalousvaliokunnassa. Maanantaina julkaistiin vuosittainen tasa-arvoindeksi, jonka tulokset osoittavat, että tasa-arvossa on otettu takapakkia useilla sektoreilla. Viime vuosina koetelleiden kriisien jälkeen tasa-arvotalkoisiin onkin ryhdyttävä uudella tarmolla. Kirjoitin tasa-arvosta Keskustanaisten Avain-blogiin. Kirjoitukseni voi lukea täältä.

Tapaamisia ja keskusteluita. Viikko sisälsi useita tapaamisia. Lapin, Kainuun, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois- ja Etelä-Savon  maakuntahallituksien edustajien kanssa puhutti pohjoisten ja itäisten alueiden elinvoiman merkittävyys, jota turvallisuustilanteen muutos on korostanut. EK:n yrittäjävaltuuskunnan edustajien kanssa keskustelimme ajankohtaisesta EU-lainsäädännöstä, kuten yrityksien vastuullisuussääntelystä ja digitaalisuusaloitteista. Keskiviikkona MTK:n johtokunta ja Osuustoimintakeskus Pellervon hallitus vierailivat parlamentilla osana MTK:n ja osuuskuntatoimijoiden Brysselin toimiston 30-vuotispäivätapahtumia. Vein heille terveiseni ajankohtaisista EU-aiheista meppikollegoideni kanssa. Keskustelussa puhuttivat etenkin komission esitys ennallistamisesta. Tapasin myös mm. FiFurin, Energiateollisuuden ja Keskuskauppakamarin edustajia.

Liikkeellä kotimaassa. Ensi viikolla vietetään parlamentin kotimaanviikkoa. Maanantaina osallistun Metsäkeskuksen tilaisuuteen Iisalmessa, missä aiheina ovat metsänomistukseen liittyvät uhkakuvat. Tapahtumaan voi ilmoittautua mukana vielä perjantain ajan täältä. Tiistaina olen mukana Pielavedellä Kahvikulmalla puolustusministeri Antti Kaikkosen tilaisuudessa. Huomenna lauantaina osallistun Haapajärven yrittäjien ja MTK:n tilaisuuteen.

Aurinkoista syysviikonloppua!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]