Elsin viikkokirje 29.4.2022

Hyvää perjantaita!

Kulunut viikko vierähti pääosin Brysselissä. Sain kuitenkin aloittaa viikon Iisalmessa järjestetyllä Pohjois-Savon MTK:n vuosikokouksella, minne vein EU-maatalouspolitiikan ajankohtaiset terveiset. Viljelijöiden asema ja huoli kanssatuottajan jaksamisesta keskellä kannattavuuskriisiä nousi puheenvuoroissa esille. Toimenpiteitä EU:ssa ruoantuotannon ja maatalouden tueksi on tehty, mutta lisää tarvitaan. Vihreän siirtymän järkeistämiseen on nyt kova paine, biokaasun ja biopolttoaineiden arvostus kasvaa, valtiontukisäädöksiin ja tukisäätelyyn on saatava joustoja ja eri tuotantosuuntia tuettava. Brysselissä aika kului lukuisten tilaisuuksien, kohtaamisten ja keskustelujen merkeissä niin uusien kuin vanhojenkin tuttavien kanssa. Työviikon päätteeksi sain tänään puhua Paikallisvoima ry:n 10-vuotisjuhlaseminaarissa EU:n energiapolitiikasta, joka on nyt murroksessa kun uusia energiapoliittisia ratkaisuja tehdään nopeasti niin sodan kuin vihreän siirtymän myötä.

Maatalouden kriisiin ratkaisuja. Ryhmäni Renew perusti ruokaturvaa käsittelevän erityistyöryhmän, jossa käsittelemme maatalouden ja elintarvikeketjun haasteista. Tarkoituksena on pohtia ja kehittää ratkaisuja lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Eritystyöryhmän puheenjohtajana toimii entinen maatalouskomissaari Dacian Ciolos. Samalla pyrimme vaikuttamaan etupainotteisesti tulevan komission agendaan, joka aloittaa työnsä jo parin vuoden kuluttua. Minulle on tärkeää, että viljelijöiden toimeentulo turvataan ja että alan jatkumo säilyy. Siksi myös nuorempien sukupolvien on kiinnostuttava siitä. Lisäksi on panostettava maatalouden sivuvirtoihin, jotka voivat tarjota taloudellista hyötyä viljelijöille. Konkreettisten ratkaisujen aika on nyt.

Hiilinielulaskennassa jännitteitä. Neuvottelut EU:n hiilinielulaskennasta etenevät parlamentin prosessien pyörteissä. Kävimme aiheesta tällä viikolla tiukkoja keskusteluja ympäristövaliokunnan edustajien kanssa. Huolta herättää nyt ympäristövaliokunnan ehdottama esitys, jossa laskennassa asetettaisiin laidunmaalle, maatalousmaalle ja kosteikoille ylimääräinen nielunkasvatustavoite vuosille 2026-2030. Tein keskusteluissa selväksi, ettei nyt ole oikea aika antaa EU:n komissiolle lisää valtaa myllätä maankäytön sääntöjä. Tämän kaltaisille esityksille ei ole nyt tarvetta – jäsenmaiden on saatava itse päättää reittinsä jo valmiiksi haastaviin, vuoteen 2030 asetettuihin hiilinielutavoitteisiin. Onneksi maatalous, teollisuus- ja liikennevaliokunnat eivät kannata tätä ajatusta ja toivoa sopii, että ympäristövaliokunta kuuntelee parlamentin laajempaa ääntä, jotta asiasta ei tarvitsisi äänestää tulevassa täysistunnossa.

Talvimerenkulun edunvalvontaa. Jätin tiistaina ryhmäni Renew Europen neuvottelijana omat muutosehdotukseni FuelEU Maritime -merenkulkuasetukseen. Asetus on Suomelle kohtalon kysymys, kun Suomen viennin ja tuonnin merkittävimpään kuljetussektoriin kohdistetaan kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita EU:n alueella. Vaadin itse muutosehdotuksissani nesteytetyn biokaasun mahdollisuuksien huomioimista merenkulussa kokonaisuudessaan, uusimpien teknologioiden hyödyntämistä paremmin sekä laajennuksia polttoaineiden raaka-ainepohjaan. Olen myös erittäin tyytyväinen, että aktiivisesti ajamani talvimerenkulun huomiointi lainsäädännössä on mukana raportoijan luonnosesityksessä. Tiistaina minulla oli myös ilo keskustella liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan ja meppikollegoiden kanssa täällä Brysselissä talvimerenkulun tärkeydestä sekä FuelEU Maritime -asetuksessa että päästökaupan laajennuksessa. On hienoa, että suomalaiset mepit yli puoluerajojen ja ministeri tekevät aktiivista yhteistyötä tässä Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta ratkaisevan tärkeässä asiassa. Voit lukea merenkulkuun liittyvän haastatteluni esimerkiksi täältä.

Belgian pääministeri Alexander De Croo vieraili ryhmäkokouksessa keskiviikkona. De Croo kannatti vahvasti Euroopan yhteistä puolustusta ja asejärjestelmämme vahvistamista. Hän korosti oman tuotannon vahvistamisen tärkeyttä tuonnin lisäämisen sijasta. Samalla De Croo kuitenkin näytti monien muiden Keski-Euroopan johtajien tavoin nikottelevan kovempia Venäjä-pakotteita vastaan. Hän toivoi, että öljyn ja kaasun tuonnista irtaudutaan vähitellen, jotta Euroopan talous ei heikkene. Pääministeri nosti lisäksi esiin yhteistyön vahvistamisen Euroopan ja Ukrainan välillä. Jo siinä vaiheessa, kun Ukrainaa ei vielä virallisesti olisi hyväksytty EU-jäseneksi, voitaisiin sille avata ovi moniin neuvottelupöytiin ja jopa EU:n rahoitusohjelmiin.

Ensi viikolla kokoonnumme jälleen Strasbourgiin täysistuntoon. Sitä ennen toivotan kuitenkin kaikille mukavaa viikonloppua ja riemukasta vappua!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu