Elsin viikkokirje 29.5.2020

Aurinkoista toukokuun loppua,

Komissiolta mullistava ehdotus elvytysrahastoksi. Yksi viime viikkojen odotetuimpia hetkiä on ollut Euroopan elpymispaketin julkistus. EU-maat ovat vaarassa syöksyä koronan jäljiltä taloudelliseen lamaan ja tähän yritetään vastata yhteiseurooppalaisin ratkaisuin.

Komissio esitteli keskiviikkona täysistunnossa ehdotuksen uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elvytysrahastosta, jonka suuruus olisi 750 miljardia euroa ja josta suurin osa, noin 500 miljardia, jaettaisiin tukina ja loput lainoina. Elpymispaketti taattaisiin unionin budjetin kautta, eli Euroopan komissio ottaisi paketin rahoittamiseksi lainaa. Laina maksettaisiin myöhemmin takaisin joko korotettuina jäsenmaksuina tai EU:n uusien tulonlähteiden, kuten esimerkiksi muovin tai digijättien verottamisen kautta.

Mielestäni komission ehdottamaa elvytyspakettia ei voi sellaisenaan hyväksyä. Ensisijaisesti apua on tarjottava lainoina mieluummin kuin suorina avustuksina, ja kaiken tuen on oltava ehdollista. EU-maiden on sitouduttava noudattamaan vastuullista talouspolitiikkaa ja tekemään tarvittavia rakenneuudistuksia, tukipaketista huolimatta. Koko EU:n selviäminen kriisistä on Suomellekin välttämätöntä, minkä vuoksi tulevat neuvottelut pääministerien välillä elvytyspaketin sisällöstä ovat ratkaisevan tärkeät. Esitys on hyväksyttävä kaikissa kansallisissa parlamenteissa, minkä vuoksi on selvää, että sen yhteisvastuuta korostavat elementit tulevat vielä muuttumaan. Nyt on perattava komission ehdotus tarkasti läpi ja analysoitava, mitä se tarkalleen merkitsee Suomen kannalta.

Pidän tärkeänä, että elpymispaketin yhteydessä päivitettyyn unionin monivuotiseen budjettiin komissio ehdottaa nyt 15 miljardia euroa lisää maaseudun kehittämiseen, sillä aikaisemmassa ehdotuksessa tästä leikattiin. Hyvää komission esityksessä on myös se, että tukea jaettaisiin EU:n omien ohjelmien kautta. Näin tuelle voidaan asettaa ehtoja ja tuen käyttöä valvoa. Rahat on käytettävä tulevaisuuteen suuntautuviin investointeihin, kuten ilmastotoimien ja digitalisaation vauhdittamiseen ja huoltovarmuuden vahvistamiseen, jotta kriisistä päästään vahvempina eteenpäin.

Matkailu ja maailman metsät esillä valiokunnissa. Maatalousvaliokunnassa äänestettiin kuluneella viikolla maailman metsien tilaa koskevasta lausunnosta, jossa käsitellään EU:n roolia mm. parhaiden metsänhoitoa koskevien käytänteiden edistämisessä, metsittämisessä ja metsien suojelussa. Liikenne- ja matkailuvaliokunnassa keskusteltiin matkailualan elvyttämisestä ja rajoitusten asteittaisesta purkamisesta rajoilla. Tavoitteena on nyt vahvasti koordinoida jäsenmaiden purkutoimia, kuitenkin samaan aikaan vahvasti huomioiden maiden erilainen tautitilanne.

Kirjelmöin komissiolle, miksi valkoposkihanhea yhä suojellaan? Valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet tänäkin keväänä merkittäviä satotuhoja ja tilanne on monelle viljelijälle kohtuuton. Kaupungeissa linnut haittaavat viihtyvyyttä puistoissa ja uimarannoilla. Jätin asiasta kirjallisen kysymyksen komissiolle, sillä EU:n lintudirektiivi määrittelee valkoposkihanhen tiukasti suojelluksi lajiksi. Kysyin komissiolta, miksi lintulajia, joka ei ole ollut vuosiin uhanalainen, suojellaan edelleen? Valkoposkihanhi pitää saada Suomen osalta lintudirektiivissä riistalinnun asemaan. EU:ssa tehtävät muutokset ovat aivan välttämättömiä pidemmällä aikavälillä, kansallisesti suojametsästys pitää saada ripeästi käyntiin. Tiedotteeni aiheesta ja koko kirjallinen kysymys ovat luettavissa täältä.

Vieraana ilmastofoorumissa ja nuorten meppibriiffissä. Sain torstaina esitellä Pohjois-Savon ELY-keskuksen etänä järjestämässä ilmastofoorumissa EU:n Green Dealia, eli Vihreän kehityksen -kasvuohjelmaa. Ohjelma on laajasti kaikkia sektoreita läpileikkaava ja sen tavoitteena on uusien kasvumahdollisuuksien luominen ja eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistaminen ilmastoneutraaliin talouteen pyrkien. Pohjois-Savossa on aloitettu hienosti ilmastotyö eri hankkeiden kautta (mm. HIMA ja KESTO), jotka tukevat niin EU:n kuin kansallisten ja alueellisten ilmastotavoitteiden toteutumista.

Nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssin järjestämä meppibriiffi oli täynnä mielenkiintoisia kysymyksiä nuorilta. Kuulijoita askarrutti muun muassa nuorten huomioiminen EU:n elvytystoimissa, vapaa liikkuvuus ja opiskelijavaihtojen tulevaisuus. Mukana keskustelemassa olivat myös kollegat Henna Virkkunen, Eero Heinäluoma ja Alviina Alametsä.

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Elsi