Elsi_20180918-1611__kuvaaja_Kai_Widell

Elsin viikkokirje 29.6.

Tervehdys Brysselistä!

Tällä viikolla Brysselissä on ollut valiokuntien kokouksia, joissa on käsitelty mm. Unkarin tilannetta sekä EU:n ja Yhdysvaltojen suhteita. Lisäksi tällä viikolla on ollut poliittisten ryhmien sisäisiä kokouksia, joissa ollaan valmistauduttu ensi viikon täysistuntoon, joka pidetään Strasbourgissa.

Ensi viikon täysistunnossa tullaan käsittelemään mm. EU:n huippukokousta sekä Itävallan puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. LIsäksi ensi viikolla jatkuvat Euroopan valtionjohtajien kuulemiset, tällä kertaa Euroopan parlamentille tulee puhumaan Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki.

Tiistaina Brysselissä järjestettiin metsäverkoston tapaaminen, jonka aiheena oli ns. puun kaskadikäyttö eli puuaineksen lisäarvon kasvattaminen teollisuudessa. Suomi on tässä maailman parhaimmistoa, sillä panostamme tutkimukseen ja käytämme puun kaikki osat rungoista oksiin ja hakkuujätteisiin tehokkaasti.

Euroopan komissio näyttäisi ymmärtävän, että metsäteollisuuden sivuvirrat hyödynnetään parhaiten jättämällä innovaatioille tilaa ja kokoamalla yhteen parhaita käytäntöjä. Lakiin ei ole järkeää kirjata, miten puuta tehokkaimmin hyödynnetään, sillä teknologia kehittyy poliittista käsittelyä nopeammin.

Sain tällä viikolla tiedon, että allekirjoittanut on valittu EU-parlamentin maatalousvaliokunnan lausunnon kirjoittajaksi ja pääneuvottelijaksi EU:n tulevaan Horisontti-tutkimuspuiteohjelmaan. Horisontti-ohjelmassa esitetään vuosille 2021–2027 rahoituskehyksessä 10 miljardin suuruista rahoituspottia ruuan ja luonnonvarojen huippututkimukseen, joka merkitsee 6 miljardin euron lisärahoitusta vuosiin 2014–2020 verrattuna.

Tämä rahoituskokonaisuus on valtava mahdollisuus Suomen ruuantuotannon ja biotalouden kilpailukyvyn kehittämiselle varsinkin nyt, kun tilojen kannattavuuskriisiin ei näy olevan nopeita ratkaisuja. Maatalouden ja elintarviketuotannon on jatkuvasti tehostettava toimintaansa ja sopeuduttava markkinoiden muutoksiin. Siksi pidän tärkeänä, että maatalouden ja maaseudun kilpailukyvyn tulevaisuutta vahvistetaan. Tässä työssä tutkimus ja kehittäminen ovat avainasemassa. Tulevan Horisontti-rahoituksen mahdollisuudet on huomioitava Suomessakin täysimääräisesti.

On muistettava, että maa- ja metsätalousalan yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot tekevät tärkeää työtä suomalaisen maaseudun parhaaksi. On tärkeää, että tuleva tutkimusrahoitus varmistaa maaseudun elinvoiman ja kehittämisen.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteisiä etuja ajava Itä-Suomen neuvottelukunta kokoontuu viikonloppuna Joensuussa. Mukana on alueiden kansanedustajia sekä maakuntaliittojen johtavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Pidän neuvottelukunnan kokouksessa ajankohtaiskatsauksen EU-asioista, jotka ovat tärkeä osa maakuntien kehittämistä ja elinvoimaa. Juuri Itä-Suomen maakunnille EU:n aluekehityspolitiikka ja maatalouspolitiikka ovat tuiki tärkeitä.

Toivotan kaikille viikkokirjeeni lukijoille leppoisaa viikonloppua!

Ystävällisin terveisin,
Elsi