Elsin viikkokirje 3.12.2021

Mukavaa pakkasperjantaita,

Biokaasua tarvitaan meriliikenteessä. Osallistuin Euroopan Energiafoorumin paneeliin nestemäisen maakaasun roolista energialähteenä meriliikenteessä, missä potentiaali on huomattava. Nyt kun komission asettamat päästövähennystavoitteet meriliikenteen osalta ovat jopa 75 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, on käytävä läpi eri polttoaineiden ja vaihtoehtojen käytettävyyttä, jotta tavoitteisiin myös päästään. Siksi täysin uusiutuvan nestemäisen biokaasun tarjoamat mahdollisuudet on tunnistettava. Biokaasulla voidaan korvata uusiutumatonta maakaasua, sen käyttäminen on ympäristön kannalta hyvin perusteltua ja myös infrastruktuuri on valmiina. Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä pystyttäisiin leikkaamaan biokaasun avulla jopa 90 prosenttia. Myös biokaasun metaanipäästöjen vähentämiseksi kehitetään alati uusia ratkaisuja ja biokaasun tuottamisessa on puolestaan vielä runsaasti potentiaalia.

Liikennevaliokunta hyväksyi neuvottelutuloksemme akkuasetukseen. Ehdotukseni kevyen liikenteen eli sähköpyörien ja sähköpotkulautojen akkujen sisällyttämisestä asetukseen sai kaikkien ryhmien tuen. Samoin valiokunta kannattaa akkujen keräystä ja kierrättämistä koskevien tavoitteiden nostamista vielä 5 prosenttia kunnianhimoisemmaksi komission alkuperäisestä esityksestä. Nämä ovat hyviä tuloksia, sillä Suomi on yksi akkukierrätyksen edelläkävijöistä. Halusimme avata akkuasetusta myös uusille innovaatioille ja raaka-aineille akkujen valmistuksessa. Tämä tarkoittaa, ettei raaka-ainerajauksia tehdä liian tiukaksi ja esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirtana syntyvää ligniiniä tai muita uusia akkuyhdisteitä pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään akkujen valmistuksessa. Ehdotukseni joustosta akkujen tuottajille ja tuottajayhteisöille koskien akkujätevirtoja on myös mukana kannassa. Seuraavaksi EU:n akkuasetuksen käsittely jatkuu Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa, josta se etenee parlamentin äänestykseen keväällä 2022 ja sen jälkeen jäsenmaiden, komission ja parlamentin välisiin kolmikantaneuvotteluihin. Lue lisää tiedotteestani.

Euroryhmämme puheenjohtaja Suomessa. Renew Europen tuore puheenjohtaja ranskalainen Stéphane Séjourné vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa keskiviikkona ja tapasi puolueemme edustajia ja ministeri Mika Lintilää. Ranskalainen puheenjohtajamme kiertää jäsenmaissa tapaamassa euroryhmämme puolueiden edustajia, jotta vahva keskusteluyhteys saadaan luotua kansallisiin puolueisiin. On tärkeä edistää keskusteluyhteyksiä puolueryhmämme sisällä, sillä yksin emme parlamentissa millään pärjäisi. Pienten jäsenmaiden asema korostuu entisestään, kun Ranska ja Italia vahvistavat yhteistyötä mm. kaupassa, turismissa, kulttuurissa ja talouskysymyksissä Quirinale-sopimuksen kautta, Saksan uuden hallituksen etsiessä vielä askelmerkkejä. Se miten nyt kirjoitettu sopimus vaikuttaa tulevaan on vielä avoinna. Maiden yhtenäiset tavoitteet löytyvät mm. puolustusyhteistyön tiivistämisestä, mikä tukee myös Suomen ajatusta. Samalla niin Macron kuin Draghi ovat puheissaan nostaneet ajatusta pysyvästä velkavälineestä, jota emme voi hyväksyä. Siksi onkin tärkeää, että ryhmäpuheenjohtajamme Séjourné kiertää Euroopan pääkaupunkeja, saaden evästyksiä jäsenmaiden eroavaisuuksista ja erikoispiirteistä. Toivon tämän lisäävän ymmärrystä tulevan päätöksenteon osalta.

Koronarokotepakko nousi keskusteluun EU-tasolla. Euroopan heikkenevä koronatilanne on nostanut keskusteluun pakkorokotukset useissa jäsenmaissa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toi viikolla esille, että EU:ssa on aika alkaa johtaa tätä keskustelua. Turhan moni on jättänyt rokotuksen ottamatta, mikä on johtanut tautitilanteen heikkenemiseen ja sairaalahoidossa sekä teholla olevien määrän kasvuun. Terveydenhuollon kapasiteetti alkaa monin paikoin jälleen ylikuormittua, johtaen leikkausten ja operaatioiden eteenpäin siirtymiseen ja hoitojaksojen pitkittymiseen. Unionin 450 miljoonan ihmisen väestöstä peräti kolmannes on rokottamatta. Keskustelu rokotepakosta EU:ssa ja jäsenmaissa tulee siis jatkumaan. Rokotus itsessään ei tartuntaa estä, mutta ehkäisee taudin vakavaa muotoa ja nopeuttaa parantumista.

Tapaamiset takaisin etäyhteyksille. Parlamentin jatkaessa hybridityöskentelyä on tapaamisissakin siirrytty etäkäytäntöihin. Viikolla vein terveiset Suomen metsäkeskuksen järjestämään Etelä- ja Keksi-Pohjanmaan Puhutaan metsästä –verkkoseminaariin. Puheessani käsittelin ajankohtaisia asioita EU:n maankäytön sääntelystä ja metsäpolitiikasta, joita työpöydällä on tällä hetkellä paljon. Viikkoon mahtui myös tapaamisia niin LULUCF-asetuksesta Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa sekä meriliikenteen polttoaineiden osalta Satamaliiton sekä HaminaKotka sataman toimijoiden kanssa. Brysselissä vieraili myös ryhmä suomalaisia toimittajia, joiden kanssa keskustelimme LULUCF-asetuksesta suomalaisten meppikollegoiden kanssa.

Hyvää itsenäisyyspäivää toivottaen,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]