Elsin viikkokirje 30.10.2020

Hyvää pyhäinpäivän aattoa, 

Ylen toiminta herättää kummastusta. Tällä viikolla Yle Kioski reagoi yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen jakamalla sitaatteja #VoteThisCAPdown -kampanjasta ja kritisoimalla uudistuksen ilmastopyrkimyksiä, vaikka parlamentin kanta on ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden osalta huomattavasti EU-komission pohjaesitystä kunnianhimoisempi. On valitettavaa ja vaikea käsittää, että Ylen suosittu ohjelma huomioi viestinnässään vain yhden näkökulman. Kannanottoni asiaan löytyy täältä. Vain kaksi viikkoa sitten Yle myönsi yksipuolisen uutisoinnin maatalousuudistuksesta jutussa, jossa arvosteltiin kovalla kädellä EU:n tuottajajärjestö Copa-Cogecaa kysymättä heidän kantaansa.  

Toksinen keskustelu maataloudesta ei palvele ketään. Kirjoitin maatalouden ympärillä vellovasta haitallisesta keskusteluilmapiiristä. CAP-uudistusta vastustavat somekampanjat ja Oatlyn mainoshyökkäys maitoa vastaan tuntuvat kohtuuttomilta. Kierroksia keskusteluun on tuonut myös vihreiden ja vasemmistoryhmä GUE:n toiminta heidän edelleen vaatiessa maatalousuudistuksen palauttamista valmisteluun, mikä aliarvioi saavutetut yhteiset päätökset ilmasto- ja ympäristöasioissa ja lykkäisi niitä seuraavaan vaalikauteen. Syyllistävä ilmapiiri herättää turhautumista ja huolta siitä, miten maatalousyrittäjät jaksavat vastuullisessa ja haastavassa työssään. Meillä suomalainen viljelijä on eurooppalaisittain koulutetuin ja vastuullisin, mutta häneltä löytyy myös aitoa halua ja osaamista siirtyä uudempiin ja ilmastokestäviin ratkaisuihin. Voit lukea kirjoitukseni kokonaisuudessaan Uudesta Suomesta.

Tervetulleita liikenneavauksia Suomesta. Liikenneministeri Timo Harakan asettaman Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportti sisältää useita keinoja puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Mielestäni polttoaineen veronkorotuksia ei tarvita, jos onnistumme muualla. Keskustalaisittain tärkeä linjanveto on se, että “Biokaasun käytön edistäminen liikenteessä vaatii ohjauskeinoja tuotantoon, kulutukseen ja jakeluinfraan.” Biokaasu on toimiva ratkaisu erityisesti haja-asutusalueilla.

Tarvitaan myös lisää kannustimia maatiloille biokaasun tuotantoon. Lentoliikenteessä ja merenkulussa tarvitsemme erityisesti EU:n ja koko maailman tason päätöksiä. Suomalaisten toimijoiden ja päättäjien on nyt tehtävä töitä, jotta biopolttoaineet nähdään vedyn ja sähkön rinnalla toimivina ratkaisuina myös Brysselissä ja aion itse pyrkiä liikennevaliokunnassa näille vaikuttamisenpaikoille.

Puurakentamista, hiiliviljelyä ja lukiovierailuja. Työviikko on mennyt jälleen kotimaasta käsin etätöitä tehden Belgian alati pahentuvan koronatilanteen vuoksi. Valiokuntaistuntojen lomassa kävin avaamassa Pohjois-Savon liiton järjestämän puurakentamisseminaarin. Puurakentaminen on osa ilmastoratkaisuja ja puun käyttöä rakennusmateriaalina tulisi edistää niin Euroopassa kuin kotimaassa. Mielenkiintoista keskustelua riitti myös hiiliviljelystä Baltic Sea Action Groupin kanssa järjestämässämme etäseminaarissa. Lukioissa on taas vietetty tällä viikolla politiikan viikkoa, minkä johdosta olen vieraillut etänä eri lukioiden yhteiskuntaopin tunneilla kertomassa EU-vaikuttamisesta ja mepin työstä. On ollut mukava huomata, että nuorilla on aitoa kiinnostusta EU-asioihin ilmastokysymyksistä ulkopolitiikkaan.  

Lyijyhaulikielto on pettymys. Tällä viikolla parlamentin ympäristövaliokunta päätti, ettei se palauta komission esittämää ongelmallista lyijyhaulikieltoa takaisin uuteen valmisteluun. Kielto estää lyijyhaulipatruunojen käytön kosteikoilla metsästettäessä. Vaikka esityksen tarkoitusperä on hyvä, toteutus on väärä. Käytetty kosteikkomääritelmä kattaisi todellisten vesistöjen lisäksi merkittävän osan Suomea turvemaidemme vuoksi. Kieltoa olisi mahdoton valvoa, eikä metsässä kulkija voi tietää mistä kieltoraja alkaa. Esitys on mielestäni metsästäjille ja ammunnan harrastajille kohtuuton. Valiokunnan olisi pitänyt vaatia uutta esitystä, jolloin kiellon ongelmakohdat olisi voitu korjata ja luoda vesilintujen suojelemiseksi käytännössä toimiva koko EU:n tason ratkaisu. Selvitän parhaillaan, voiko asian vielä viedä täysistunnon päätettäväksi.

Ensi viikolla parlamentti viettää istuntovapaata viikkoa ja saa nähdä milloin pääsemme takaisin Brysseliin. Parlamentin puhemies asetti juuri hyvin tiukat rajoitteet parlamentin tiloihin ja näin ollen kaikki kokoukset tullaan pitämään etäyhteyksin. Ensi viikolla toki tapahtumia kotimaassa riittää, koronarajoitusten sallimissa rajoissa ja pääosin etäyhteyksin.

Hyvää viikonloppua ja rauhallista pyhäinpäivää,

Elsi