Elsin viikkokirje 8.10.2021

Mukavaa perjantaita,

Meppien katse Arktisella. Viikko on vierähtänyt jälleen Strasbourgissa, missä parlamentti hyväksyi vahvalla enemmistöllä mietinnön Euroopan unionin arktisesta politiikasta. Siinä vaaditaan EU:lta vahvempaa otetta ja lisää kestäviä investointeja arktiselle alueelle. Olin aktiivisesti vaikuttamassa tähän ulkoasiainvaliokunnan mietintöön yhdessä virolaiskollegani Urmas Paetin kanssa. Arktisen merkitys on ollut viime aikoina kasvussa; alueella kohtaavat suurvaltojen taloudelliset- ja turvallisuusintressit sekä ilmastonmuutoksen äärimmäiset vaikutukset. Se tekee arktisesta seudusta poikkeuksellisen herkän ja arvokkaan. Tämä tulee nähdä myös unionin tasolla ja EU:lta odotetaankin mietinnön myötä aiempaa aktiivisempaa roolia sekä rauhanomaisen yhteistyön edistämistä alueella. Pohjoisena maana arktinen politiikka on Suomessa keskiössä, mikä myös näkyi useina suomalaispuheenvuoroina täysistuntokeskustelussa. Vaadin puheenvuorossani, että EU:n pohjoisen ulottuvuuden rahoitusta on lisättävä, ja komission on aktivoitettava otettaan arktisella. Katso täysistuntopuheeni Arktisen alueen merkityksestä täältä ja lue lisää aiheesta tiedotteestani. Seuraavaksi Euroopan komissio julkaisee EU:n arktisen tiedonannon 13.10.2021.

Kohutut Pandoran paperit ravistelevat rakenteita. Iso tietovuoto poliitikkoja sekä julkisuuden henkilöitä koskevista veronkiertoepäilyistä ja veroparatiisiyhteyksistä nosti aiheen keskusteluun ympäri maailmaa. Tietovuoto toi painetta myös unionin verokäytänteiden uudistamiseksi ja valvomiseksi. Parlamentin keskustelussa italialainen talouskomissaari Paolo Gentiloni korosti instituutioiden voimaa taistelussa veronkiertoa vastaan ja lupasi komission puolelta vahvoja toimia. Tämä on tervetullutta, sillä tarvitsemme entistä parempia aseita veronkierron vastaisessa taistelussa. Erityisesti tietojen vaihtoa jäsenmaiden välillä on parannettava. Toimet yksistään EU:n sisällä eivät riitä, vaan yhteisiä pelisääntöjä tulisi edistää maailmanlaajuisesti. Valitettavasti vyyhtiin on sekaantunut näkyviä poliitikkoja eurooppalaiselta pääministeritasolta asti. Lisäksi arviot siitä, miten Venäjä käyttää veronkierron kanavia rahoittaakseen länsimaiden vakautta horjuttavia voimia, herättävät aiheellista huolta. Kirjoitin aiheesta myös Suomenmaahan, kolumni on luettavissa täältä.

Suomen elpymissuunnitelma sai vihreää valoa. Maanantaina komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenvieraili Suomessa ja ojensi pääministerille komission hyväksynnän Suomen kestävän kasvun elpymis- ja palautumissuunnitelmalle. Tämä oli odotettavaa, sillä Suomen ohjelma on edistyksellinen ja Suomi on elvytyspaketin nettomaksaja. Vielä edessä olevan jäsenmaiden neuvoston hyväksynnän jälkeen Suomi voi käynnistää EU-elvytyksen 271 miljoonalla eurolla, mikä on 13 prosenttia myönnetystä kokonaisrahoituksesta. Sen jälkeen elvytysvaroja tulee käyttöön sitä mukaan, kun investointeja ja toimenpiteitä tehdään elvytyssuunnitelman tahdissa. Suomi aikoo käyttää puolet koko 2,1 miljardin kokonaisuudesta vihreään siirtymään sekä panostaa digitaalisuuden, osaamisen ja työllisyyden edistämiseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Tämä tarkoittaa satsauksia muun muassa uusiutuvaan energiaan, vety- ja biotalouteen, rautateiden sähköistämiseen, kyberturvallisuuteen, tutkimus- ja kehitystyöhön, nopeampaan hoitoonpääsyyn, elinikäiseen oppimiseen sekä moneen muuhun tärkeään kohteeseen. Kannustankin aktiivisuuteen varojen kotouttamiseksi alueellisella tasolla.

Texasin aborttilainsäädäntö herättää huolta EU-pöydissä. Syyskuun alussa USA:ssa, Texasin osavaltio hyväksyi lain, joka kieltää raskaudenkeskeytyksen sikiön sydämensykkeen havaitsemisen jälkeen. Lain mukaan poikkeuksia ei sallita mistään syystä – ei edes seksuaalirikoksen uhriksi joutumisen tai sikiön terveydentilan vuoksi. Tämä päätös kaventaa suunnattomasti naisten perusoikeuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden osalta, jotka on turvattu kansainvälisillä sopimuksilla. Euroopan parlamentti esitti huolensa Texasin tilanteeseen päätöslauselmalla, jossa kehotetaan Texasin osavaltiota kumoamaan aborttilaki ja ottamaan huomioon naisten perusoikeudet. Aborttien kieltäminen ei poista ongelmaa sen ympäriltä, että niitä ei tapahtuisi vaan enemmänkin lisää haavoittuvassa asemassa olevien naisten hakeutumista laittomiin ja hengenvaarallisiin toimenpiteisiin. Keskustelu USA:ssa jatkuu, sillä presidentti Joe Bidenin hallinto on vaatinut lain kumoamista.

Yle Puheen Politiikkaradiossa sähköistä keskustelua energiasta. Pohdimme meppikollegoiden Heidi Hautalanja Silvia Modigin kanssa keskiviikkoisessa jaksossa muun muassa energian hinnannousua, energiaköyhyyttä sekä uusiutuvien energiamuotojen edistämistä. Olimme yhtä mieltä, että suomalainen kestävä bioenergia tulee tunnistaa myös EU-tasolla. Käsittelimme radiossa myös Pandoran papereita, Suomen elpymispakettia sekä oikeusvaltioperiaatetta Unkarin ja Puolan venkoillessa elpymispaketin äärellä. Voit kuunnella jakson täältä.

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]