Elsin viikkokirje 8.7.2022

Mukavaa perjantaita!

Kokoonnuimme tällä viikolla Strasbourgiin kauden viimeiseen täysistuntoon. Ehdimme vielä päättää monesta suurestakin kokonaisuudesta.

Taksonomia tulee. EU:n taksonomia eli luokittelu ympäristö- ja ilmastokestävistä sijoituskohteista on puhuttanut paljon ennakkoon. Taksonomia on herättänyt vahvoja mielipiteitä eri energiamuotojen puolesta ja vastaan, ja tälläkin viikolla parlamentissa ja sen ympäristössä nähtiin useita mielenosoituksia. Komission antamassa delegoidussa säädöksessä ydinvoima ja kaasu sisällytetään vihreisiin investointeihin siirtymäajaksi. Parlamentilla oli oikeus joko hyväksyä tai hylätä säädös, ja osa mepeistä oli esittänyt vastalausetta. Täysistunto kaatoi vastalauseen ja hyväksyi komission säädöksen. Päätös tuo kaivattua vakautta energia-alalle ja varmistaa investointien jatkumisen hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseksi.

Ukrainan vilja-aitta vaikeuksissa. Täysistuntopuheenvuorossani otin kantaa globaaliin ruokaturvaan ja Ukrainan maatalouden ja viljanviennin tilanteeseen. Kysyin komissaarilta, kuinka komissio aikoo varmistaa viljan viennin jatkuvuuden ja vastata maailman ruokaturvasta eurooppalaisin toimin. Konkreettisia toimia tarvitaan ukrainalaisen viljan merikuljetuksien käynnistämiseksi, sillä maakuljetusten kapasiteetti ei riitä alkuunkaan.

Tulin valituksi maatalousvaliokunnan pääneuvottelijaksi EU:n energialakien päivitykseen. Euroopan komissio julkaisi toukokuussa ehdotuksen EU:n energialakien päivityksestä osana REPowerEU-aloitetta. EU esittää uusiutuvan energian tavoitteen nostoa 45 prosenttiin ja energiatehokkuustavoitteen nostoa 13 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä sekä lukuisia keinoja energiaomavaraisuuden vahvistamiseen esimerkiksi biokaasun käyttöä lisäämällä ja energiahankkeiden luvitusta nopeuttamalla. Maatalousvaliokunnan raportoijana haluan korostaa biokaasun ja metsäpohjaisen bioenergian merkitystä energiasiirtymässä sekä maatalouden sivuvirtojen potentiaalia energiantuotannossa. Euroopan on irtauduttava vauhdilla venäläisestä energiasta ja otettava kaikki omat keinot käyttöön, jotta turvaamme huoltovarmuuden. Euroopan parlamentissa lakiesityksestä vetovastuussa oleva teollisuusvaliokunta äänestää esityksestä lokakuussa. Voit lukea tiedotteeni aiheesta täältä.

Naisten oikeudet, digiturva ja uusi eurojäsen puhuttivat. Parlamentti otti kantaa Yhdysvaltojen huolestuttavaan kehitykseen Roe vastaan Wade -ennakkotapauksen mitätöinnin, ja puolsi naisten oikeutta turvalliseen aborttiin. Hyväksyimme uudet digisäädökset, joilla lisätään teknologiayhtiöiden vastuita käyttäjien suojaamiseksi muun muassa laittomalta sisällöltä ja häirinnältä, ja rajataan jättiteknologiayhtiöiden valtaa markkinoilla. Äänestimme myös muun muassa Kroatian euroon liittymisen puolesta.

Kysymys komissiolle verkon ulkopuolisen biometaanin tuotannosta. Komission toukokuussa julkaisema REPowerEU-tiedonanto on erittäin tervetullut aloite, sillä tavoite kaksinkertaistaa biometaanin tuotanto EU:ssa vuoteen 2030 mennessä antaa tuottajille vahvan signaalin investoida ja laajentaa tuotantoa. Biometaanissa on suuri potentiaali kestävänä vaihtoehtoisena polttoaineena vähentämään päästöjä eri liikennemuodoissa, erityisesti raskaissa ajoneuvoissa ja merenkulussa. Kuitenkin varsinkin Pohjoismaissa, mutta myös muualla, osa biometaanista tuotetaan verkon ulkopuolella, esimerkiksi maatiloilla. Kysyinkin, aikooko komissio kannustaa ja tukea jakeluverkon ulkopuoleista biometaanin tuotantoa, ja millä keinoilla. Lisäksi tiedustelin, miten komissio aikoo varmistaa, että biokaasun ja biometaanin määritelmät erotetaan selvästi maakaasusta EU:n lainsäädännössä, sillä fossiilisen maakaasun käyttöä ei tulisi enää jatkaa biokaasun siivellä.

Ensi viikon alku vierähtää Brysselissä ja loppuviikko Porin SuomiAreenassa, ja sen jälkeen alkaakin parlamentin kesätauko.

Mukavaa kesäviikonloppua!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu