Elsin viikkokirje 9.7.2021

Helteistä perjantaita,

Unkarin elvytyssuunnitelmille punaista valoa. Keskustelu Unkarin oikeusvaltiorikkomuksista ja siitä, onko maa oikeutettu EU:n elvytysrahoihin on jatkunut kiivaana parlamentin täysistunnossa. Vuodenvaihteessa EU:ssa hyväksyttiin oikeusvaltiomekanismi (Rule of Law). Sen avulla rahahanat voidaan laittaa kiinni valtiolta, joka ei noudata EU:n yhteisiä pelisääntöjä. Unkari on jo pitkään rikkonut oikeusvaltioperiaatteen kulmakiviä riippumattomia tuomioistuimia horjuttamalla ja lehdistönvapautta kaventamalla. Uusin tapaus on Viktor Orbánin hallituksen hyväksymä laki, joka kieltää nuorisolle suunnatun viestinnän ja kasvatustoiminnan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Komissio ilmoitti tällä viikolla lykkäävänsä Unkarin elvytyssuunnitelman hyväksyntää korruptioriskin takia, mikä on hyvä alku. Samaan aikaan komission tulee ripeästi käynnistää uusi oikeusvaltiomekanismi, joka on luotu juuri tällaisia tilanteita varten! Pitäisi olla selvää, että EU:lta ei tipu rahaa valtioille, jotka polkevat kansalaistensa oikeuksia eivätkä noudata yhteisiä sääntöjä. Populistit Orbánin puolella. Parlamenttiin on syntymässä uusi aiempaa suurempi oikeistopopulistinen ryhmittymä EU-kriittisistä puolueista. Identiteetti ja demokratia (ID) sekä Euroopan konservatiivit ja reformistit (ECR) muodostaisivat yhdistyessään parlamentin kolmanneksi suurimman ryhmän yhdessä EPP-ryhmästä erotetun Unkarin Fidesz-puolueen kanssa. Koalitiossa mukana olevat perussuomalaiset eivät kannata Unkarin elvytysrahojen hyllyttämistä, lukuisista maan oikeusvaltiorikkeistä ja korruptioepäilyksistä huolimatta, vaan puolustavat Unkarille maksettavia miljardeja. Perussuomalaiset pelaavat siis kiistanalaisen Fidesz-puolueen kanssa samaan pussiin, joka herättää kysymyksen: puolustavatko perussuomalaiset Unkarin elvytysvaroja uuden mahdollisen oikeistopopulistisen ryhmän kuherruskuukauden vuoksi? Voit lukea blogikirjoitukseni aiheesta täältä.

Täysistunnon muuta agendaa. Unkarin lisäksi täysistunnossa keskustelimme muun muassa Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta sekä uuden puheenjohtaja Slovenian toimikauden painopisteistä. Lisäksi hyväksyimme EU:n uuden Verkkojen Eurooppa -ohjelman, josta Suominkin voi hakea rahoitusta muun muassa raidehankkeisiin. Kumma kyllä, parlamentin vihreiden ryhmittymä yritti kaataa esityksen viime metreillä, vedoten sen vesittyneeseen ympäristöpainotukseen. Verkkojen Eurooppa –ohjelmalla tuetaan energia-, liikenne- ja digiyhteyksien kehittämistä Euroopassa. 60 prosenttia rahoituksesta ohjataan hankkeisiin, jotka edistävät ilmastotyötä. Täysistunto antoi tukensa myös raportille, jossa vaaditaan komissiota ryhtymään tuumasta toimeen oikeusvaltiomekanismin käynnistämiseksi. Perussuomalaiset ja koko oikeistopopulistinen ID-ryhmä vastustivat raporttia.

Biokaasun syrjinnälle on saatava loppu! Saimme euroryhmäni kokoukseen vieraaksi virolaisen energiakomissaari Kadri Simsonin tällä viikolla. Keskustelimme EU:n tulevista energiasääntelyistä ja saimme mahdollisuuden esittää kysymyksiä itse komissaarille. Nostin esille sen kuinka loistava vaihtoehto biokaasu on liikenteen päästötalkoissa. Valitettavasti EU-sääntely jarruttaa sen yleistymistä uusien autojen päästönormien kautta, jotka mittaavat päästöt pakoputkesta, eivätkä huomioi elinkaaripäästöjä, jotka biokaasulla on matalat. Valitettavaa on myös se, että komissio katsoo, että biomassojen käyttöä tulee vähentää. Kysyin Simsonilta, tunnistetaanko komissiossa tämä epäkohta? Asia olisi mahdollista korjata tulevan Fit for 55 -ilmastopaketin yhteydessä!

Ilmastopaketin julkistus ensi viikolla. Komissio julkistaa ensi viikolla pitkään odotetun ehdotuksensa 55-valmiuspaketista (Fit for 55). Paketti on yksi EU:n isoimmista mullistuksista sitten yhteisten sisämarkkinoiden. Sen tarkoituksena on varmistaa, että EU päivittää käytännössä kaikki ilmasto- ja energialait vastaamaan vuoden 2030 tavoitetta, johon mennessä kasvihuonekaasupäästöjä on oltava unionissa 55 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990. Paketti käsittää aloitteita metsien hiilinielulaskennan uudistamisesta päästökaupan laajentamiseen sekä kestävien liikennepolttoaineiden edistämiseen. Komission julkaisun jälkeen parlamentti alkaa neuvotella paketin sisällöstä ja tarkemmista yksityiskohdista istuntotaukonsa jälkeen syyskuussa.

Radio auki huomenna klo 11.45! Radio-ohjelmani tulee tuttuun tapaan lauantaina klo 11.45 Järviradion ja Radio Sandelsin taajuuksilla. Aiheena on tällä kerralla luonnollisesti ensi viikolla julkaistava 55-ilmastopaketti. Liity linjoille kuuntelemaan mistä tässä jättimäisessä paketissa on kyse ja kuinka se tulee vaikuttamaan Suomeen ja suomalaisiin.

Mukavaa viikonloppua!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu