Elsistä sanottua

Politiikassa tarvitaan verkostoja, tukijoita ja yhteistyökumppaneita. Tällä sivulla kanssani töitä tehneet ja minulle läheiset ihmiset kertovat minusta ihmisenä ja vaikuttajana.

“Maakuntien asiat, alue- ja maaseutupolitiikka ovat Elsi Kataisen ydinosaamisalueita. Hän perehtyi näihin kysymyksiin myös toimiessaan useita vuosia maakuntahallituksessa. Alueidemme edunvalvonnassa niin EU:ssa kuin Suomessakin tarvitaan tässä taitekohdassa ruohonjuuritason perehtyneisyyttä alue- ja maaseutupolitiikkaan. Elsillä on tätä asiantuntemusta ja aktiivisuutta juuri näissä ”ruisleipäasioissa”.”

Seppo Kääriäinen
ministeri

 

”Maatalous ja aluepolitiikka ovat Euroopan unionin kovaa ydintä. Elsi Katainen tuntee erinomaisesti nämä molemmat. Suomalaisten itse on pidettävä huoli siitä, että olosuhteemme tulevat tutuiksi eurooppalaisissa pöydissä. Ääni Elsille on ääni vahvalle ja raikkaalle vaikuttamiselle Euroopan parlamentissa suomalaisen maatalouden ja suomalaisten alueiden puolesta.”

Annika Saarikko
perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja

 

” Toimiva kauppa on myös maatalouden etu. Ruuantuotannon laatustrategia toimii vain silloin, kun kansalaisten ostovoima on kunnossa. MTK kannattaa avointa, reilua ja sääntöpohjaista ulkomaankauppaa. Kauppapolitiikka kuuluu EU:n toimivaltaan. Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli. Tarvitsemme parlamenttiin edustajia, joilla on halua ja kyky toimia kauppapolitiikan vaativassa ympäristössä. On hienoa, että Elsi on tuoreena meppinä ottanut aktiivisen roolin maatalous- ja kauppapolitiikassa. Tuloksia on tullut rivakkaan tahtiin ja aina suomalaisen maatalouden parhaaksi. Näytöt vaikuttamisessa Euroopan parlamentissa ovat kovia tulevia vaaleja ajatellen.”

Juha Marttila
puheenjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)

 

”CAP:lla eli EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla on iso merkitys Suomelle monella eri tavalla. Sen kautta Suomi saa mm. takaisin suurimman osan EU:lle maksamastaan jäsenmaksusta. Euroopan parlamentilla ja siten parlamentin vaaleilla on iso rooli siinä, millaista EU:n maatalouspolitiikka on tulevaisuudessa. Tulevan CAP:n valmistelu on jatkunut useita vuosia, mutta neuvotteluiden tärkein vaihe on vielä edessä. Siksi on tärkeää, että europarlamentissa on ihmisiä, jotka tuntevat suomalaisen maatalouden erityispiirteet, sekä luomillaan verkostoilla saavat muut ymmärtämään meidän tarpeemme. Maidontuotanto on suomalaisen maatalouden selkäranka ja Valioryhmä työllistää suoraan tai välillisesti yli 25 000 suomalaista. Europarlamentin tulee huomioida päätöksenteossa ja valmistelussa Suomessa vallitsevat olosuhteet, jotta myös suomalaisilla maataloustilayrittäjillä ja heidän omistamallaan elintarvikejalostuksella on toimivat puitteet pärjätä kovassa kansainvälisessä kilpailussa”

Ilpo Lukkarinen, toimitusjohtaja
Osuuskunta ItäMaito

 

“Tunnen Elsi Kataisen yhteisten eduskuntavuosiemme kautta. Yhteistyömme oli varsinkin viime vuosina tiivistä, Elsi toimi eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana, minä puheenjohtajana. Yhteistyö Elsin kanssa on aina ollut mutkatonta ja toimivaa. Se mikä sovitaan, se pitää.

Arvasin, että Elsi pääsee nopeasti sisään Euroopan parlamentin työhön. Hän omaksuu asiat ripeästi ja on hyvä verkostoitumaan. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia EU-vaikuttamisessa.

Iso osa Suomenkin asioista linjataan EU-tasolla. Siksi on todella tärkeää, että meiltä on hyvä joukkue ajamassa pohjoisen kansamme etuja, samalla yhteistä Eurooppaa rakentaen. Toivon Elsille menestystä vaaleihin!”

Antti Kaikkonen
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

 

”Arvostan korkealle Elsin maatalousosaamista – sitä todella Suomi tarvitsee EU:ssa. Tunnen Elsin n. 10 vuoden ajalta Keskustan puoluehallituksen työstä ja eduskuntaryhmästä. Tutustuimme todella hyvin ensimmäisellä eduskuntakaudellani 2015-18, kun istuimme vierekkäin hallintovaliokunnassa. Elsi oli mulle välillä vähän “äitihahmo”. Elsi on mutkaton ja huumorintajuinen ihminen ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kun
olimme viime kaudella hallintovaliokunnassa, tutustuimme maahanmuuttopolitiikkaan syvällisesti turvapaikkakriisin yhteydessä. Myös niitä tietoja parlamentissa nyt tarvitaan.”

Antti Kurvinen
kansanedustaja

 

”Maakunnissa ei ole nyt varaa jättää äänestämättä EU-vaaleissa. Koko maa on samaa vaalipiiriä.
Viimeksi helsinkiläisistä yli puolet äänesti, kun maakunnissa ja maaseudulla alle 40 prosenttia.
Ilmastokysymykset tulevat hallitsemaan seuraavaa EU-parlamenttikautta. Metsänomistajilla on
todella paljon pelissä. Brysseliin tarvitaan Elsi Kataisen kaltaisia edustajia, joilla on riittää
osaamista ja tahtoa ja verkostoitumiskykyä vääntämään pöllintekojärkeä niin EU byrokraateille kuin
toisille parlamentaarikoille.”

Mikko Tiirola
Metsävaltuuskunnanpuheenjohtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 

”Elsi on näyttänyt kyntensä Brysselissä. Aktiivinen toiminta valiokunnissa on tuottanut tulosta. Myös ALDE:n maatalouslinjauksia on saatu kehitettyä parempaan suuntaan Elsin kauden aikana. Elsin kanssa on ollut hyvä  tehdä yhteistyötä maatalouspolitiikan ja susipolitiikan uudistamisen saralla. Hän on avoin ideoille, ja tarttuu väkevästi sitä vaativiin aiheisiin.

Elsin on tehtävä hartiavoimin töitä, jotta maaseudun kehittämisen mahdollistavat leader-tuet ja maataloustuet voidaan säilyttää nykyisellä tasolla. Petopolitiikan uudistaminen on saatava komission työlistalle, jotta susien pyöriminen pihoissa saadaan loppumaan. Lisäksi Suomen on onnistuttava aikaisempaa paremmin “kotiuttamaan” varoja liikenneinvestointeihin, tutkimukseen ja koulutukseen. Sisäiseen turvallisuuteen on satsattava EU-tasolla enemmän, jotta hallitsematon maahanmuutto ja uudet turvallisuusuhat saadaan ruotuun!”

Risto Lahti
maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja

 

”Suomi, alueet ja maaseutu tarvitsee oman asiantuntijan EU:ssa. Elsi on helposti lähestyttävä, luotettava ja osaava vaikuttaja. Työkaverina ahkera ja hauska. Tulevan kauden haasteet on onnistuminen maatalouden tukineuvotteluissa. Sekä maahanmuuttopolitiikan haltuunotto koko EU:n alueella sekä sen ulkorajoilla. Pienen jäsenmaan on tärkeää saada osaava meppi.”

Markku Pakkanen
kansanedustaja

 

”Metsäsektori on erityisen tärkeä Suomelle, jonka viennin BKT:sta noin 20 prosenttia tulee metsäsektorilta. Suomalaisia kuunnellaan hyvin metsäasioissa, joten on erittäin tärkeää, että meillä on Euroopan parlamentissa edustajia, jotka tuntevat alaa. Elsi on osoittanut osaamisensa ja aktiivisuutensa metsätalouden puolestapuhujana Brysselissä. Elsin aloitteesta EU:n metsästrategiasta ja sen päivitystarpeesta on käyty keskusteluja. Elsi oli myös aktiivisesti vaikuttamassa kestävän rahoituksen taksonomia-asetusehdotukseen, mikä meni metsätalouden kannalta oikeaan suuntaan.”

Meri Siljama
Pohjoismaisten metsänomistajien edunvalvoja (NSF)
Asiantuntija, Euroopan metsänomistajien järjestö (CEPF)

 

”Osaava ja ahkera Elsi jatkamaan! Pikkulinnut Brysselistä päin ovat kertoneet, että Elsi on päässyt hienosti europarlamentin työhön sisälle. Elsin osaamisalueet liittyvät erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä aluepolitiikkaan. Suomi tarvitsee näiden alojen vahvan osaajan erityisesti tulevalla parlamenttikaudella. Tunnen Elsin hyvin työkaverina. Hän on sosiaalisesti lahjakas ja aina pidetty työyhteisöissään. Suositan lämpimästi äänestämään osaavaa ja ahkeraa Elsiä!”

Anu Vehviläinen
kunta- ja uudistusministeri, kansanedustaja

 

”Elsin aikaansaava, avoin ja yhteistyöhön kannustava, helposti lähestyttävä ja periksiantamaton tapa työskennellä tuovat myös tuloksia ja arvostusta. Elsillä on ollut iso rooli tuottajan aseman vahvistamisessa epäreilujen kauppatapojen vähentämisen kautta ja ruoan jäljitettävyyden edistämisessä sekä eloperäisten maiden viljelyn huomioimisessa. Eloperäiset maat ovat alueellemme korostetun tärkeitä ja tuotteiden jäljitettävyys on perusasioita tuottajahinnan parantumiseen tähtäävissä toimissa. Nyt jos koskaan kannattaa äänestää. Äänestämällä vaikutat ja varmistat, että meitä edustaa meppi, joka tuntee maamme alueet, puolustaa niitä tehokkaasti yhteistyötä tehden ja saa aikaan tuloksia.”

Matti Tyhtilä
toiminnanjohtaja, MTK Pohjois-Suomi

 

“Olen tuntenut Elsin jo useiden vuosien ajan. Hän on asioihin huolella perehtyvä, maamme erityisolosuhteet hyvin tunteva järki-ihminen. Elsi on myös huumorintajuinen ja lämmin persoona, joka tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän tietää myös mitä tahtoo, ja kuinka saa parhaiten vaikutettua maamme asioihin. Elsi on osoittanut olevansa loistava europarlamentaarikko, ja sanonut selvästi haluavansa jatkaa uraa parlamentissa. Olen Elsin tukena.”

Hanna Huttunen
kansanedustaja

 

”Hon får saker gjorda. Bara efter några år I Europaparlamentet så har hon levererat viktig lagstiftning för Europas bönder och arbetet för att stärka bioekonomin och den skogliga sektorn i EUs nya forskningsprogram.Nyckeln för att lyckas är att du som politiker vet vad som är viktigt men att du samtidigt är redo att kompromissa. Parlamentet handlar om att hitta en majoritet av de 751 ledamöterna och då måste man kompromissa. Elis har lyckats att få fram kompromisser som visar att hon är en kollega att lita på i förhandlingarna.

”Hän saa aikaan asioita. Vain reilussa vuodessa Euroopan parlamentissa hän on vaikuttanut tärkeisiin lakihankkeisiin Euroopan maanviljelijöille ja tehnyt työtä biotalouden ja metsäalan vahvistamiseksi EU:n uudessa tutkimusohjelmassa. Menestyksen avain on se, että sinä poliitikkona tiedät, mikä on tärkeää, mutta olet myös valmis kompromisseihin. Parlamentin pitää löytää enemmistö ja kompromissi 751 jäsenestä. Elsi on onnistunut löytämään kompromisseja, jotka osoittavat, että hän on kollega, johon voi luottaa neuvotteluissa.”

Fredrick Federley
Euroopan parlamentin jäsen, Center Partiet
Ruotsin Keskustan kärkiehdokas EU-vaaleissa

 

”Elsi on mepin tehtävässä syttynyt vaikuttajana uudelleen: into ja motivaatio loistaa kauas ja työnjälki näkyy. Suomelle Euroopan unioni tuo vakautta erityisesti kahdesta syystä, maatalous- ja aluepolitiikasta, mutta jotta vakaudesta voidaan puhua, on niiden eteen tehtävän edunvalvontatyön oltava vahvaa ja uskottavaa. Molempien politiikanlohkojen osalta Elsi on työllään parlamentissa vakiinnuttanut itsensä uskottavana Suomen äänenä.”

Sallamaarit Markkanen
Keskustan Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja, vaikuttajaviestinnän asiantuntija

 

”Elsi Kataisella on erinomainen kokemus kansallisesta lainsäädännöstä ja nyt myös perehtyminen EU-parlamentin toimintaan. Euroopan asioiden hoitoon tarvitaan näkemystä, uskoa parempaan huomiseen ja kokemusta – nämä kaikki puoltavat Elsin valintaa EU-parlamenttiin. EU-parlamentti on tärkeä osa länsimaista demokratiaamme. Sen vaaliminen äänestämällä on oikeutemme, josta on syytä pitää kiinni”

Markku Rossi
kansanedustaja

 

“Elsi aloitti europarlamentaarikkona maaliskuussa 2018, eli kesken parlamenttikauden. Hän löysi nopeasti oman paikkansa valiokunnissa ja on toiminut erittäin aktiivisesti. Elsi näkee EU:n positiivisen merkityksen Suomelle tuoden samalla vahvasti esiin Suomen erityispiirteet muun muassa maa- ja metsätaloudessa.  Suomi tarvitsee Elsin kaltaisia osaavia meppejä.

Yhä suurempi joukko lainsäädännöstä tulee EU:sta, ja Euroopan parlamentti laatii kyseiset lait yhdessä jäsenvaltioista koostuvan neuvoston kanssa. Metsiin liittyviä kysymyksiä ei monissa jäsenmaissa
ymmärretä, ja suomalaisilla mepeillä on tässä tärkeä viestinviejän rooli. On siis pienelle Suomelle tärkeää, että parlamenttiin valitaan aktiivisia ja kokeneita vaikuttajia.”

Timo Jaatinen
toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry

 

”Maaliskuussa 2018 ALDE-ryhmämme maataloustiimi sai uuden jäsenen – Elsi Kataisen Suomesta. Heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien Elsi osoitti suurta mielenkiintoa ja intoa työskennellä parlamentin maatalousvaliokunnassa. Elsi sai vastuulleen laatia maatalousvaliokunnan kannanoton tulevaan
Horisontti Eurooppa -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan (2021-2027). Elsi osoitti neuvotteluissa kykynsä ja onnistui saamaan muutkin puolueryhmittymät laajasti kannanottonsa taakse. Seuraavaksi Elsi sai ryhmässämme vastuulleen Epäreiluja kauppatapoja koskeneen direktiivin (UTP) neuvottelut. Elsi otti alusta saakka neuvotteluissa selkeän linjan ja piti kolmikantaneuvotteluihin saakka hyvin huolta puolueryhmämme prioriteeteista.”

(Teksti on käännetty englannista suomeksi)

Ulrike Muller
ALDE-ryhmän maatalousvaliokunnan koordinaattori Saksa/Freie Wähler

 

”Elsi on valoisa, positiivinen ja ahkera. Hän osaa hahmottaa kokonaisuudet, mutta myös sen, mitkä asiat ovat merkittäviä. Jalat ovat kuitenkin tukevasti maassa ja juuret syvällä suomalaisella maaseudulla.  Tulevalla vaalikaudella ratkaistaan mm. EU:n maaseutupolitiikan uuden ohjelmakauden rahoitus ja tarkempi sisältö. Siihen tarvitaan nyt asiantuntijuutta ja osaamista! Muita merkittäviä asioita ovat mm. Brexit, maahanmuutto ja ilmastonmuutokset. Myös uudet kansainväliset kauppasopimukset ovat vaikutuksiltaan merkittäviä.”

Kati Partanen 
MTK:n johtokunnan jäsen, World Farmers’ Organisation WFO:n naisten komitean puheenjohtaja 

 

”Elsi on päässyt hämmästyttävän hyvin sisään EU:n koneistoon. Vuoden aikana minulla on ollut tilaisuus tavata useampaan otteeseen Elsi täällä kotimaassa ja Brysselissä EU:n maitopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tapaamiset ovat onnistuneet hyvin ja asioita on saatu vietyä eteenpäin. Parlamentin käytävillä ja erilaisissa sidosryhmätapaamisissa on pystynyt huomaamaan sen, kuinka hyvin Elsi jo tunnetaan, häneen luotetaan ja häntä kuunnellaan.”

Eero Isomaa
Maanviljelijä

 

”Elsi on päässyt loistavasti mukaan EU:n päätöksentekoon.  Suomalaisen ruuantuotannon etua pitää olla puolustamassa asiaan perehtynyt, asiansaosaava edustaja. Ei koskaan ole myöskään pahitteeksi, että edustajallamme parlamentissa on maataloudesta yrittäjäkokemusta. Aluekehitysrahoista linjataan myös Euroopan pöydissä. Keskellä maaseutua asuvien on syytä näistäkin asioista kantaa huolta, jotta saamme maaseudullemme Euroopasta meille kuuluvia rahoja palauteltua.”

Juha Pylväs
kansanedustaja

 

”Euroopan parlamenttia moititaan usein suureksi ja vaikeasti lähestyttäväksi. Sanotaan, että uudet parlamentin jäsenet joutuvat aluksi takariviin, eikä heidän ole helppo vaikuttaa tehtyihin päätöksiin. Suomen Keskustan Elsi Katainen aloitti tehtävänsä kesken nyt päättyvää viisivuotiskautta ja todisti väitteen vääräksi. Vastatulleenakin voi saada tuloksia aikaan.

Kun komission ehdotus epäreilujen kauppatapojen kieltämisestä annettiin, sen käsittelyyn osallistui poikkeuksellisen yhteistyökykyinen joukko EU-päättäjiä niin parlamentista, ministerineuvostosta kuin komissiostakin. Vastikään työnsä aloittanut Elsi Katainen onnistui saamaan varjoraportoijan tehtävän parlamentin ALDE-ryhmässä, johon Suomen Keskustakin kuuluu. Hyvässä yhteistyössä parlamentti hyväksyi oman neuvottelukantansa.

Neuvottelijoiden vahva sitoutuminen tavoitteeseen toi tulosta joulukuussa 2018. EU:n ruokaketju ja varsinkin taloudellisessa ahdingossa kamppailevat viljelijät saivat aikaisen joululahjan. Suomen kannalta päätös antaa vahvan selkänojan kansalliselle elintarvikemarkkinalaille.

Tulevalla kaudella Euroopan parlamentti saa pöydälleen isoja Suomeen ja erityisesti maaseutuvaltaisten alueiden ihmisiin vaikuttavia lakiehdotuksia. Niiden käsittelyyn tarvitaan aktiivista ja asiantuntevaa otetta. ”

Pekka Pesonen
Euroopan maataloustuottajien ja osuuskuntien keskusjärjestön (COPA-GOGECA) pääsihteeri

 

“Elsi Katainen on erinomainen ehdokas tulevaan Euroopan parlamenttiin. Pitkä kokemus maatalousyrittäjänä, kansanedustajana ja myös Euroopan parlamentin jäsenenä ovat luoneet hänelle vahvan osaamisen maaseudun asioiden hoitamiseen Euroopan parlamentissa. Tulevalla vaalikaudella Euroopan parlamentissa ratkaistaan maatalouden kannalta isoja asioita. Myös aluekehityksen kannalta seuraavat vuodet ovat Suomelle erittäin tärkeitä. Elsi Katainen on toiminnallaan EU-parlamentissa osoittanut määrätietoista asiaosaamista Suomen kannalta tärkeissä asioissa. Elsi tarvitaan Euroopassa, tuen hänen kampanjaansa parhaani mukaan.”

Hannu Hoskonen
kansanedustaja