EU:n ja Vietnamin välinen kauppasopimus on sinetöitävä

Euroopan parlamentti äänestää tänä keväänä EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä. Sopimus on merkittävä EU:n ja erityisesti Suomen kaltaisen vientivetoisen maan talouskasvulle, työpaikoille ja verotuloille. Sen myötä EU:n ja Vietnamin välisen kaupan on arvioitu kasvavan jopa 50 prosenttia. Tämä olisi hyvää lääkettä protektionismissa vellovalle maailmankaupalle, jonka näkymiä heikentävät Britannian EU-ero brexit, Maailman kauppajärjestön (WTO) halvaantuminen, Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota sekä Lähi-idän kärjistyvä kriisi.

EU ja Vietnam käyvät kauppaa liki 50 miljardin euron edestä vuosittain jo nyt, ilman sopimusta. Kyse on siitä, millä pelisäännöillä kauppaa halutaan käydä jatkossa. Arviolta 90 prosenttia maailman bruttokansantuotteen kasvusta tapahtuu tulevaisuudessa EU:n ulkopuolella, erityisesti Aasiassa. Jos EU ei hae aktiivisesti kumppanuuksia mantereelta, Kiina määrittelee kaupankäynnin standardit.

Sopimus jakaa meppien mielipiteitä. Sopimuksen kannattajat pitävät tiiviimpää kauppasuhdetta Vietnamin kanssa eurooppalaisille yrityksille hyödyllisenä – onhan liki sadan miljoonan kuluttajan Vietnam yksi Aasian nopeimmin kasvavia talouksia. Suomestakin löytyy potentiaalia esimerkiksi cleantechin ja elintarvikkeiden viennin kasvuun.

Vastustajat sen sijaan kysyvät, voiko EU solmia kauppasopimuksen kommunistisen Vietnamin kanssa, jossa ihmisoikeudet toteutuvat heikosti ja kansalaisjärjestöt ovat ahtaalla yksipuoluejärjestelmän takia.

Sopimuksen syntyä on edistettävä. Syyt ovat selvät. Kauppasopimus on laadittu siten, että se toimii alustana tiiviimmälle vuoropuhelulle maan ihmisoikeuksien ja demokratiakehityksen vahvistamiseksi. Sopimukseen on rakennettu molempia osapuolia sitova kestävää kehitystä koskeva luku, joka pitää sisällään velvoitteita suojella työntekijöiden perusoikeuksia, ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Kansalaisyhteiskunnan roolia maan kehityksen seurannassa vahvistetaan.

Realismia ei kuitenkaan pidä unohtaa. Vietnamin kaltaisessa yksipuoluejohtoisessa maassa muutokset ottavat aikansa. On erittäin tärkeää, että sopimuksen kaikki velvoitteet ja määräykset pannaan täytäntöön ja Vietnamin kehitystä seurataan. Pitkällä aikavälillä laajamittainen kauppasopimus vie maata parempaan suuntaan.

EU:n ja Vietnamin välisen kauppasopimuksen hyväksymisessä on lopulta kyse EU:n toimivuudesta ja uskottavuudesta kauppakumppanina. Toistaiseksi juuri kauppapolitiikka ja sisämarkkinat ovat olleet asioita, joista jäsenmaat ovat olleet yhtä mieltä ja joista kaikki ovat hyötyneet. EU:n kipuillessa ilmastotavoitteiden saavuttamisen, oikeusvaltioperiaatteen ja brexitin kanssa unionin toimivasta kovasta ytimestä on pidettävä huolta.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 8.2.2020