Iisalmen Sanomat : Kasvukipuja Ylä-Savossa

Maakunnassa sekä varsinkin Ylä-Savossa talous ja vienti kasvaa maan kärkivauhtia. Myönteinen kehitys on jatkunut jo useamman vuoden ajan.

Painimme tällä hetkellä positiivisen ongelman kanssa, sillä meillä on jo monilla aloilla työvoimapulaa. Tuoreimman ammattibarometrin mukaan Pohjois-Savossa työvoimapula – ammateiksi määritellään 35 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 23. Tilanne vaihtelee seutukunnittain. Pula työstä on siis vaihtunut työvoimapulaan.

Pohjois-Savossa suurinta työvoimapulaa on lähiaikoina teknologiateollisuuden osaajista. Teknologiateollisuuteen tarvitaan esimerkiksi koneistajia, hitsaajia, levy-seppähitsaajia, koneenasentajia, pintakäsittelijöitä ja tuotantotyöntekijöitä.

Positiiviseen ongelmaan on löydettävä uusia ratkaisuja, jotta Ylä-Savon ja koko maakunnan myönteinen kehitys jatkuu tulevinakin vuosina.

Konkreettisia ratkaisuja työvoimapulaan vastaamiseksi tarvitaan sekä valtiolta että maakuntamme eri toimijoilta. Tällä hetkellä maakunnassamme on menossa useita EU-rahoitteisia hankkeita, jotka vastaavat tähän akuuttiin tilanteeseen.

Koulutuksen kentällä muutokset koulutustarpeissa tulevat usein yllättäen, ja niihin pitää pystyä reagoiman ketterästi. Reagointikyvyn kehittämisen lisäksi eri oppilaitokset ja kehittämisorganisaatiot tarvitsevat pidemmän näkymän aluekehitykseen ja yritysten tarpeisiin.

On hyvä, että tähän on tartuttu maakunnassamme, koska tämä auttaa esimerkiksi alueen oppilaitoksia suuntaamaan resurssejaan oikeisiin asioihin ja kehittämään toimintaansa. Faktaa alueen työvoimantarpeista tarvitaan myös koulutusresurssien puolustamisessa Arkadianmäellä. Elinkeinoelämän tarpeet on otettava huomioon koulutuksen rahoituksessa entistä paremmin, niin myös Ylä-Savon osalta.

Suomi elää monin tavoin murroskautta. Tähän Ylä-Savossakin on valmistauduttava. Tekniikan kehityksen, digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn myötä monet työt häviävät, mutta uusia syntyy tilalle. Pääministeri Juha Sipilä totesi äskettäin, että meillä on Suomessa miljoonan ihmisen uudelleenkouluttaumistarve, jotta pysymme kehityksessä mukana.

Pidän tärkeänä, että alueemme työmahdollisuuksia tuodaan vahvasti esille ja EU:n rahoitusta hyödynnetään alueemme kehittämisessä ja osaamisen vahvistamisessa. Tämä on menestyksen tae – osaaminen ja sen kehittäminen on kaiken perusta.

Ylä-Savossa on esimerkiksi käynnissä YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä hanke, joka tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten, oppilaitosten ja TE-hallinnon kanssa. Näin pystytään vastaamaan työnantajien työvoimatarpeisiin järjestämällä työnhakijoille yksilöllisiä, lyhytkestoisia koulutuspolkuja.

EU-rahoituksella on todistetusti vipuvoimaa alueemme kehittämisessä.

Kolumni julkaistu Iisalmen Sanomissa 22.5.2018