Katainen, Pekkarinen ja Torvalds: Taksonomia vesittämässä EU:n ilmastotavoitteet

Tiedote 18.12.

Julkaistavissa heti    

Renew Europe ryhmän suomalaisten europarlamentaarikkojen Elsi Kataisen (kesk.), Mauri Pekkarisen (kesk.) ja Nils Torvaldsin (RKP) mukaan EU:n komission ehdottama delegoitu säädösluonnos taksonomiasta eli kestävän rahoituksen kriteereistä on vesittämässä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

– Säädösluonnos ei edistä hiilestä irtautumista ja johtaisi Green Dealin tavoitteiden heikentymiseen, kun ympäristö- ja ilmastomyönteisiin liiketoimintamuotojen rahoitusedellytykset vaikeutuisivat, EU-komission julkiseen konsultaatioon osallistuneet suomalaiseuroparlamentaarikot linjaavat.

Meppien mukaan säädösluonnos ei ole linjassa EU-lainsäädännön kanssa, ja aiheuttaa hallaa erityisesti maa- ja metsätaloudelle ja energiasektorille, mitkä ovat ratkaisevia toimialoja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Luonnos kiistää sen tosiasian, että metsätalous on kestävää ja puun käyttö biotaloudessa ratkaisu ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kestävää metsänhoitoa ei voida lähteä uudelleen määrittelemään, sillä metsät kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan. Kriteerit eivät ole linjassa EU:n perussopimuksen kanssa, jonka mukaan ruoantuotanto on turvattava koko EU:n alueella, maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Elsi Katainen kirjoittaa vastauksessaan komission julkiseen kuulemiseen.

– Bioenergian tuotannolla ja sen käytöllä liikenteessä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Delegoidun säädöksen on oltava yhdenmukainen uusiutuvan energian direktiivin kanssa, joka sisältää kestävyyskriteerit biopolttoaineille, bionesteille ja biomassapolttoaineille, teollisuusvaliokunnassa vaikuttava Mauri Pekkarinen kuvaa vastauksessaan komissiolle.

– Ehdotetut rahoituskriteerit asettavat kohtuuttomia ympäristövaatimuksia vesivoimalle ja ovat ristiriidassa vesipuitedirektiivin kanssa. Vesivoimalla voidaan tasapainottaa sekä kulutuksen että aurinko- ja tuulivoiman tuotannon vaihtelut ja varmistaa sähkönsyöttö kestävällä tavalla. Lähestymistavan pitäisi olla neutraali eri teknologioille ja herääkin kysymys, ylittääkö komissio toimivaltansa, kun esitys on ristiriidassa asetuksen pääperiaatteiden kanssa, ympäristövaliokunnan koordinaattorina ryhmässään toimiva Nils Torvalds kommentoi.

Katainen, Pekkarinen ja Torvalds ovat osallistuneet tänään umpeutuvaan komission julkiseen kuulemiseen sekä kirjelmöineet säädösluonnoksen epäkohdista EU:n rahoitus- ja talousasioista vastaaville komissaareille Valdis Dombrovskikselle ja Mairead McGuinnessille.

Julkisen kuulemisen jälkeen EU:n komissiolla on noin kuukausi aikaa päivittää säädösluonnos, jonka jälkeen se tulee lainsäätäjien eli EU-parlamentin ja EU:n neuvoston käsittelyyn.

Europarlamentaarikkojen vastaukset ovat luettavissa seuraavasti:

Elsi Katainen

Nils Torvalds

Mauri Pekkarinen

EU-komission sivut kestävistä investoinneista ja taksonomiasta luettavissa täältä.

Lisätiedot:

Elsi Katainen
p. 050 5122362
Europarlamentaarikko (kesk./Renew Europe)

Mauri Pekkarinen
p. 050 511 3097
Europarlamentaarikko (kesk./Renew Europe)

Nils Torvalds
p. 0400 432 262
Europarlamentaarikko (RKP / Renew Europe)

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu