Elsi_20180625_0318_rajattu__kuvaaja_Kai_Widell

Iisalmen Sanomat: Kauppa se on joka kannattaa!

Suomessa käyty keskustelu EU:sta on usein kriittistä ja aiheestakin. On kuitenkin muistettava ne alat, joiden vuoksi jäsenyys on meille välttämätön. Kauppapolitiikka on tästä hyvä esimerkki.

Ylä-Savon vientivetoiset yritykset hyötyvät vapaakaupasta ja siitä, että tuotteet menevät kaupaksi Ylä-Savosta eri puolille maailmaa. Tällä hetkellä vienti vetää alueellamme maan kärkivauhtia. Toimiva kauppa on siis ratkaisevan tärkeää vientivetoisten yritysten menestymiselle ja kehittymiselle tulevaisuudessakin.

Maailmankaupan turbulenssi ei ole kesälomien aikana hiipunut. Kiina ja USA ovat yhä uhkaavammin napit vastakkain, kun Trump jatkaa uhkailuaan uusista tulleista. EU on tässä puristuksessa osoittanut oman vahvuutensa, kun jäsenmaiden yhtenäinen rintama ei ole järkkynyt Trumpin kovistelusta huolimatta. Trumpin uhkailemat autotullit eivät lopulta astuneet voimaan, vaan EU sai neuvoteltua kompromissin USA:n kanssa. Tämä alleviivaa sitä, että yhdessä olemme vahvempia ja EU:n yhteinen kauppapolitiikka on enemmän kuin perusteltua.

EU:n yhteinen kauppapolitiikka tarjoaa ennen kaikkea mahdollisuuksia vientivetoiselle Suomelle. EU neuvottelee jatkuvasti uusia sopimuksia kolmansien maiden kanssa sen varmistamiseksi, että tuotteemme ja palvelumme pääsevät uusille markkinoille. EU on esimerkiksi tehnyt Japanin kanssa merkittävän kauppasopimuksen, joka tarjoaa valtavat mahdollisuudet metsäteollisuudellemme.

Huolimatta siitä, että kauppapolitiikkaa on ehdottomasti kannattavampaa hoitaa EU-tasolla, on meidän suomalaisten kuitenkin pidettävä huoli siitä, että myös meidän kansallinen etumme kauppapolitiikassa toteutuu. Kauppaneuvottelut ovat tasapainoilua eri teollisuuden alojen välillä ja Suomessakin meillä on sekä viennistä riippuvaista teollisuutta, mutta myös raaka-aineiden tuonnista riippuvaisia aloja.

Maataloustuotteiden tuontikiintiöt ovat yksi kriittisimmistä keskustelunaiheista kauppapolitiikassa ja maataloutemme kannattavuuden parantamiseksi meidän on oltava tässä keskustelussa aktiivisesti mukana. Siksi esimerkiksi ruuan alkuperämerkintöjen pakollisuus pysyy tiukasti työlistallamme. Onneksemme Venäjän kaupan tyrehdyttyä Suomi on saanut avattua uusia reittejä mm. Kiinan ruokamarkkinoille.

Suomen on rohkeasti etsittävä uusia markkinoita yhteistyöllä puhtaalle ruualle. Tällä on suuri merkitys meidän alueemme tuottajille, Itä-Suomelle sekä koko suomalaiselle ruokaketjulle. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on ollut asiassa aloitteellinen. Suomi ja Ruotsi ovat esimerkiksi päättäneet lisätä yhteistyötään elintarvikeviennissä. Tuotannon kannattavuutta on saatava parannettua avaamalla uusia markkinoita ja tätä viljelijätkin odottavat. EU:n on oltava tässä eturintamassa.

Kauppapolitiikka elää murroksen hetkiä ja EU:n tulee pysyä aktiivisena toimijana tällä kentällä. Useimmat EU-maat eivät voisi yksinään olla näin merkittävässä asemassa kauppakeskusteluissa USA:n kanssa. Siksi Suomen on jatkossakin pysyttävä yhteisessä rintamassa, jotta markkinat viennillemme säilyvät.

Elsi Katainen
Kirjoitus julkaistu Iisalmen Sanomissa 22.8.2018