Keskustan Katainen ja Kärnä: EU holhous suurpetojen metsästyksessä on perusteetonta

Kannanotto 26.4.
Julkaisuvapaa

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) ja kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vaativat, että päätäntävalta petopolitiikassa tuodaan EU:sta takaisin kotimaahan.

– EU ylisäätelee suurpetojen metsästystä, mikä hankaloittaa meillä Suomessa petovahinkojen ehkäisyä. Suomessa kantoja osataan hoitaa kestävästi ja vastuullisesti, eikä komission holhoukselle ole tarvetta, EU-parlamentin maatalousvaliokunnassa vaikuttava Elsi Katainen linjaa.

Petopolitiikka on puhututtanut päättäjiä koko kevään EU-komission laitettua liikkeelle ehdotuksen EU:n luontodirektiivin uusista tulkintaohjeista. Luontodirektiivi ohjaa Euroopassa suurpetojen eli karhun, ilveksen, suden ja ahman suojelua. Uusien ohjeiden mukaan suurpetojen kannanhoidollinen metsästys rajoittuisi Suomessa merkittävästi.

– Suomen tulee voida päättää itsenäisesti omasta petopolitiikastaan ilman EU:n sääntelyä. Suurpetoasioiden täytyy olla kansallinen, eikä ylikansallinen, asia. Tämän homman kanssa on nyt käytävä määrätietoisesti töihin. Mahdollisuuksia on, koska Suomesta tulee kesällä EU:n puheenjohtajamaa, Mikko Kärnä painottaa.

Suomella on parhaillaan myös EU-tuomioistuimen käsittelyssä suden metsästystä koskeva ennakkotapaus, jossa haetaan ratkaisua mm. sille, voidaanko suden kaatolupa myöntää tapauksessa, jossa on tarkoitus estää koiravahinkoja ja lisätä yleistä turvallisuutta. Tuomioistuimen päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten suden lisäksi myös karhun ja ilveksen kaatoon suhtaudutaan EU:ssa tulevaisuudessa.

– Suomalaisilla on oltava oikeus suojella itseään, perhettään ja kotieläimiään suurpedoilta. Jos tapaus ei ratkea Suomen eduksi, on meidän alettava vaatimaan muutoksia luontodirektiivin suojeluluokituksiin ja asettaa suurpedot kevyemmän sääntelyn piiriin, Katainen ja Kärnä kommentoivat.

Katainen ja Kärnä puhuivat EU:n petopolitiikasta yleisötapahtumassa perjantaina 26.4. Siilinjärvellä.

 

Lisätiedot:

Elsi Katainen
Euroopan parlamentin jäsen
p. 050 5122 362

Mikko Kärnä
Kansanedustaja
p. 040 143 8941