Verkkoavain: Keskustaperhe yhteisvoimin EU-politiikan ytimeen!

Menneet vuodet ovat opettaneet meille keskustalaisille sen, että polittisen linjan lisäksi politiikan toimintavat merkitsevät paljon ja ne ovat mahdollisuus. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Keskusta menestyi tarjoamalla ratkaisuja. Samaan aikaan oppositiopolitiikassa kiinnitettiin huomiota politiikan tekemiseen, esitimme kritiikin rinnalla aina oman vaihtoehdon.

Keskustan on löydettävä jälleen punainen lanka. Viime vaaleissa olimme pelastamassa ratkaisuillamme Suomea. Nyt meidän on kerrottava, miten kehitämme Suomea ja Eurooppaa 2020 – luvulla.

Puolueiden on myös kyettävä uusiutumaan – tätä kansalaiset toivovat ja odottavat. Politiikka on vuosikymmenten saatossa entistä enemmän henkilöitynyt. Samanaikaisesti puolue ja sen edustamat arvot ovat jääneet hieman sivummalle, ainakin julkisessa keskustelussa.

Meidän on hyvä pysähtyä aika ajoin pohtimaan, kuinka voimme aktivoida keskustelua puolueen sisällä linjastamme ja toimintatavoistamme. Keskustelu ja sen johdosta tehdyt johtopäätökset kehittävät puoluetta. Tämä koskee myös EU – politiikkaa, sillä näin voimme tuoda EU:n päätöksentekoa ja arkea lähemmäksi suomalaisia sekä itseämme.

Olen nyt toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä reilu puoli vuotta. Näen runsaasti mahdollisuuksia tiivistää esimerkiksi meppien, kansanedustajien ja puolueaktiivien yhteistyötä. On hyvä, että tähän on herätty puolueessa ja eduskuntaryhmässä. Yhteistyötä tullaankin tiivistämään. On tunnustettava, että olemme jääneet tässä jälkeen monia muita suomalaisia puolueita. Tulevaisuudessa meidän on kannustettava esimerkiksi meidän nuoria aktiiveja perehtymään EU – politiikkaan ja hakeutumaan erilaisiin EU – harjoitteluihin.

Toimintapojen muutostarpeet on syytä tunnistaa ja tunnustaa Keskustassa. Esimerkiksi Kokoomuksessa tämä on oivallettu jo kauan sitten. Heidän tapansa kierrättää esimerkiksi virkamiehiä Brysselin, puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän välillä on verraton tapa vahvistaa ymmärrystä tästä kokonaisuudesta, mikä meillä näyttäytyy valitettavan erillisiltä politiikan toimijoilta.

Tuloksena on mm. ennakoiva EU -politiikan teko, menestys eurovaaleissa sekä merkittävien EU – tehtävien valtaaminen. Miksi annamme muille toimijoille näin paljon tasoitusta?

On muistettava, että me mepit olemme esimerkiksi monien samojen asioiden äärellä kuin kansanedustajat. Kun teemme yhteistyötä, pystymme vaikuttamaan asioihin entistä etupainotteisemmin ja löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Olen vahvasti sitä mieltä, että suomalaiset toivovat EU – keskustelulta paljon enemmän kuin pelkästään juupas-eipäs väittelyä. EU on tosiasia, jota tarvitaan muuttuvien haasteiden maailmassa. Näihin keskusteluihin meillä keskustalaisilla on varmasti arvokasta sanottavaa. Tehdään se entistä vahvemmin, voimamme kokoamalla.

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen (kesk. / ALDE)

Kirjoitus julkaistu Keskustanaisten Verkkoavaimessa