Keskustelu ennallistamisesta on vasta alussa

Julkaistu Iisalmen Sanomissa 20.11.2022

Työskentely ennallistamisasetuksen parissa Euroopan parlamentissa alkaa. Pääsen itsekin tositoimiin parlamenttiryhmäni neuvottelijana maatalousvaliokunnassa ja koko neuvotteluryhmää ainoana suomalaisena meppinä.

Asetusta työstetään parlamentissa ympäristö-, maatalous- sekä kalatalousvaliokunnissa. Käsissämme on komission erittäin laaja-alainen ja sisällöltään äärimmäinen ehdotus, joten sen sisältöön voi ja pitää vaikuttaa. Perusteellisia muutoksia täytyy saada, jotta se ikinä voitaisiin hyväksyä EU:n parlamentin ja jäsenmaiden toimesta.

Komissio tavoittelee asetuksella luonnon tilan parantamista maa-, metsä-, meri- ja kaupunkialueilla. Hyvästä tavoitteesta huolimatta esityksessä on osia, joita ei voi missään nimessä hyväksyä. Kansallista liikkumavaraa ei ole, eikä esitys kohtele jäsenmaita tasapuolisesti. Euroopan metsäisimpänä maana Suomen osuus ennallistamisen kustannuksista on väkilukuun ja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ylivoimaisesti suurin. Luonnon olosuhteet vaihtelevat Euroopan maissa valtavasti, eikä jäsenmaita voi laittaa yhteen muottiin.

Komission ehdotus lähtee erikoisesta ajatuksesta, että ennen kaikki oli paremmin ja menneisyyden luonto on ollut monimuotoisempaa, kun luonnon tilaa verrataan seitsemänkymmentä vuotta taaksepäin. Koko lähestymistapa on nurinkurinen – ei luonto muutu paremmaksi menneisyyteen hamuamalla, vaan tavoitteita pitää asettaa tulevaisuuteen! 1950-luvulle mennessä isossa osassa Eurooppaa metsät oli jo hakattu ja sodan runtelema luonto oli huonossa kunnossa. Meillä Suomessa taas metsät ovat säilyneet, koska meillä luonnosta huolehtiminen on pidetty kestävän metsätalouden keskiössä.

Kritiikki ennallistamisasetusta kohtaan on Suomen tavoin kovaa myös EU- parlamentissa.  Kollegat eri maista ovat nostaneet esille ongelmia niin meri- ja kaupunkialueita, maataloutta kuin metsiäkin koskevista kohdista. Myös Suomen keskustelussa on tärkeä nähdä se, että kyse ei ole vain metsistä. Esimerkiksi kaupunkeja koskevat velvoitteet osuvat suoraan myös Iisalmeen.

Meillä lainsäätäjillä on edessään valtava urakka epäkohtien korjaamiseksi. Neuvottelujen tie tulee olemaan pitkä ja kivinen. Tärkeintä on ymmärtää, että vain neuvottelemalla voidaan saada tuloksia, sillä esityksen peruminen ei ole realismia.

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu