Kohti kylmää talvea

Parlamentti jää Euroopan loma-aikataulujen mukaisesti kesätauolle elokuuksi helteiden kurittaessa Eurooppaa. Tänä kesänä asunnot saatetaan jättää viilentämättä energiapulan ja ennätyskorkeiden sähkölaskujen vuoksi.

Vaikeammat ajat ovat luvassa syksyllä, kun pitkälti maakaasulla ja öljyllä lämpenevä Keski-Eurooppa varautuu viilenevään syksyyn ja talveen. Vaikka Suomen energiajärjestelmä nojaa muuta Eurooppaa vähemmän fossiiliseen energiaan, joudumme mekin varautumaan sähkön ja lämmön säännöstelyyn EU:n energiamarkkinoiden hintojen yhdentymisen takia. Edessä on poikkeuksellisen vaikeita päätöksiä.

Euroopan unioni varautuu Venäjän hyökkäyssodan seurauksena syntyneeseen energiakriisiin päivittämällä viime vuonna julkaistut, neuvottelujen alla olevat energialakinsa uudelleen. Johdan tämän REPowerEU-aloitteessa ehdotettujen energialakien päivityksen neuvotteluita maatalousvaliokunnassa.

Euroopan on irtauduttava vauhdilla venäläisestä energiasta ja otettava kaikki omat keinot käyttöön, jotta turvaamme huoltovarmuuden. EU-komission ehdotus uusiutuvien energiahankkeiden luvitusten vauhdittamisesta on kannatettava, mutta biomassalaitosten jättäminen sen ulkopuolelle olisi virhe. Nyt on vauhditettava kaikkia uusiutuvan energian tuotannon keinoja biokaasusta metsäpohjaiseen biomassaan sekä tuuli- ja aurinkovoimaan. Toimet biokaasun tuplaamistavoitteesta on kirjattava EU-lakiin, jotta riittävät kannustimet ruoantuotannon kannattavuutta vahvistaviin ja ilmastolle hyviin hankkeisiin saadaan luoduiksi.

Energia- ja ruokapolitiikka ovat tulevan syksyn kuumimmat puheenaiheet. EU:n puheenjohtajan nuija on siirtynyt ideologisilta ranskalaisilta käytännönläheisemmille tšekeille neuvostossa, mikä voi olla Suomen etu. Tšekeillä on kokemusta energiakysymysten ratkomisesta jo edelliseltä pj-kaudeltaan vuodelta 2009.

Heti kesälomien jälkeen parlamentti, jäsenmaat ja neuvosto vetäytyvät suljettujen ovien taakse kolmikantaneuvotteluihin eli trilogeihin päättämään Suomelle tärkeiden EU-lakien, kuten uusiutuvan energian direktiivin, energiatehokkuusdirektiivin ja LULUCF hiilinielulaskennan yksityiskohdista. Nyt on vaikutettava siihen, että metsäpohjainen bioenergia lasketaan täysimääräisesti uusiutuvien energialähteiden joukkoon, kestävä metsänhoito nähdään ratkaisuna ilmastotalkoissa ja että nielulaskennoissa ei aseteta uusia ehtoja maankäytön säännöille.

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu