Maatalousvaliokunta laajentaa EU:n biodiversiteettistrategian näkökulmaa

Tiedote 4.3.2021

Julkaistavissa heti

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta on hyväksynyt EU:n biodiversiteettistrategiaa koskevan lausunnon, joka laajentaa näkökulmaa luonnon monimuotoisuuteen.

Lausunnossamme ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma ovat tasapainossa komission esittämää strategiaa paremmin. Lähdemme siitä, että kestävä maa- ja metsätalous ovat luonnon monimuotoisuudessa ratkaisijan roolissa. Luonnontila ei parane yksipuolisia suojelutavoitteita asettamalla vaan ihmisten tekemillä hoitotoimenpiteillä, ja siihen maanviljelijöitä ja metsänomistajia pitää kannustaa, ei pakottaa”, ryhmänsä neuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) kommentoi äänestystä.  

Euroopan komissio julkaisi luonnon monimuotoisuutta käsittelevän biodiversiteettistrategian toukokuussa 2020, johon parlamentti ottaa tänä keväänä kantaa. Strategiaa on kiitelty kunnianhimosta luonnon tilan parantamiseksi, mutta toisaalta kritisoitu epäselvyydestä ja yksipuolisuudesta erityisesti metsien suojelussa. Komissio esittää esimerkiksi suojelutavoitetta vanhoille metsille, vaikka vanhalle metsälle ei ole EU-maiden kesken yhteistä määritelmää. Valiokunta vaatiikin määritelmää jäsenmaiden valmisteluun.

“Emme voi tähdätä liikkuvaan maaliin. Linjaamme selvästi, että metsäpolitiikka ja siihen liittyvien käsitteiden määrittely kuuluu jäsenmaille. Vaadimme vapaaehtoisten suojeluohjelmien huomioimista ja kannustamme niihin osallistumiseen. Annamme myös vahvan tuen luonnon monimuotoisuuden turvana toimivalle kestävälle metsänhoidolle ja biotaloudelle, jonka avulla fossiiliset raaka-aineet voidaan korvata uusiutuvilla ja saada aikaan hyviä tuloksia ilmastolle”, maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Katainen linjaa.

Komissio laati strategian ilman kattavaa vaikutustenarviota. Maatalousvaliokunnan kanta tuo tähän parannuksen.

Vaadimme, että jokaisen tulevan lakialoitteen tulee perustua kattaviin vaikutusarvioihin jäsenmaiden erityispiirteet huomioiden. Luonto Euroopassa vaihtelee niin paljon, että strategian toteuttamisessa jäsenmaita ei voi panna yhteen muottiin“, Katainen kertoo.  

Maatalousvaliokunta muistuttaa, että tulevissa luonnon monimuotoisuutta edistävissä lakihankkeissa ruokaturvan ja kannattavan ruoantuotannon tulee olla keskiössä. Maatalousvaliokunta kannattaa luonnolle haitallisien torjunta-aineiden vähentämistä merkittävästi, mutta peräänkuuluttaa samalla vahvoja panostuksia innovaatioihin ja korvaaviin ratkaisuihin. Luomutuotannon lisäämistä koskevat tavoitteet saavat kannatusta, mutta niiltä edellytetään markkinaehtoista toteutusta.

Parlamentin kannanmuodostus jatkuu ympäristövaliokunnassa, jonka jälkeen täysistunto äänestää luonnon monimuotoisuudesta touko-kesäkuussa.

Lisätiedot:

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen +358 50 5122 362

Pressikuvat · Elsi (elsikatainen.fi)

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu