MEP Elsi Katainen: 10 miljardin rahoitus maatalouden ja luonnonvarojen huippututkimukselle säilytettävä

Tiedote 22.10.2018

Julkaistavissa heti

MEP Elsi Katainen: 10 miljardin rahoitus maatalouden ja luonnonvarojen huippututkimukselle säilytettävä

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta äänesti tänään selvällä enemmistöllä MEP Elsi Kataisen EU:n Horisontti Eurooppa tutkimus- ja innovaatio-ohjelman lausunnon puolesta. Eri puolueryhmien vahvan tuen saanut Kataisen lausunto alleviivaa 10 miljardin euron budjetin säilyttämistä maatalouden ja luonnonvarojen huippututkimukselle, johon teollisuusvaliokunta on ehdottanut leikkauksia.

Euroopan komissio on ehdottanut, että EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa (2021–2027) varataan 100 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin uuden Horisontti Eurooppa-ohjelman kautta, josta ruuan ja luonnonvarojen tutkimukseen on varattu 10 miljardin euroa. Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnan raportoijat Christian Ehler ja Daniel Nica ovat ehdottaneet tähänrahoitukseen leikkauksia.  Elsi Kataisen lausunto puolustaa ruualle ja luonnonvaroille varattua 10 miljardin rahoitusta ja ehdottaa maatalouden nostamista mukaan rahoituslausekkeen otsikkoon. 

Ruokaturva ei ole itsestäänselvyys, sillä ruokaa tarvitsevien määrä nousee kahdella miljardilla vuoteen 2050 mennessä. Jotta voimme välttyä nälänhädältä ja saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen “Ei nälkää” 2030 mennessä, tutkimukseen ja innovaatioon on panostettava nyt”, Katainen kommentoi Strasbourgin täysistuntoviikolta.

Maatalousvaliokunnan hyväksymä lausunto alleviivaa luonnonvarojen kestävää käyttöä ja erityisesti biokiertotalouden merkitystä sekä metsäteollisuutta.

Kulutuksemme ei ole tällä hetkellä kestävää. Biokiertotalous tarjoaa mahdollisuuksia korvata muovi esimerkiksi metsäteollisuuden tuotteilla.” MEP Katainen toteaa.

Elsi Kataisen esittämä tutkimusmissio ” Hiilineutraalit, mukautumiskykyiset, ravintopitoiset ja jätteettömät ruokajärjestelmät vuoteen 2035 mennessä” sai valiokunnan jäsenten tuen. Katainen painottaa, että EU-ohjelmien laatimisessa tulee huomioida niiden yhteisvaikutus ja sen vuoksi yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen tavoitteet on huomioitava myös EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa.

Kataisen mukaan tutkimuksella ja tieteellä on oltava yhteys myös käytännön tekemiseen.

“Haluisin  korostaa viljelijöiden ottamista mukaan hankkeiden suunnitteluun, jotta huippututkimuksen tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös tilatasolla”,Keskusta-meppi linjaa.

Horisontti Eurooppa –ohjelmaan Seuraavaksi Euroopan parlamentin tutkimus- ja teollisuusvaliokunta äänestää Horisontti Eurooppa-ohjelmasta marraskuussa. Kataisen lausunto ottaa selkeän kannan tulevan Horisontti Eurooppa tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sisältöön ja sen pääsisältö on luettavissa täältä.

Lisätiedot:

Elsi Katainen

+358 50 512 2362