Tiedote: MEP Elsi Katainen: Elintarviketjun epäreilut kauppatavat kuriin EU:ssa – viljelijän on saatava, mitä viljelijälle kuuluu

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta haluaa vahvistaa tuottajan asemaa elintarvikeketjussa. Valiokunta hyväksyi kantansa elintarvikeketjun epäreiluja kauppatapoja ehkäisevään direktiivin selvällä enemmistöllä äänin 37 puolesta, 2 tyhjää ja 5 vastaan. Euroopan liberaalidemokraattisen ryhmän (ALDE) neuvottelijana toiminut MEP Elsi Katainen (kesk.) on tyytyväinen siihen, että kaikki merkittävät poliittiset ryhmät antoivat tukensa direktiiville.

Valiokuntamme äänestystulos on vahva signaali koko Euroopan elintarvikemarkkinoille siitä, että uudet pelisäännöt epäreilujen kauppatapojen ehkäisyyn tarvitaan ja että ne tulevat vauhdilla. Viljelijän on saatava, mitä viljelijälle kuuluu”, Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen kommentoi äänestystulosta.

Maatalousvaliokunta haluaa laajentaa direktiivin soveltamisalaa koskemaan kaikkia tavarantoimittajia ja ostajia sekä myös maataloustuotteita ja niiden myyntiin liittyviä avustavia palveluja. Euroopan komission ehdottamana direktiivi antaisi suojan vain pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien ja suurten ostajien väliseen elintarvikkeiden kauppaan.

Olen tyytyväinen siihen, että ehdotukseni laajentaa direktiiviä koskemaan myös pieniä- ja keskisuuria ostajia meni läpi, sillä komission ehdottamana direktiivi kattaisi vain pienen siivun Suomen elintarvemarkkinoista. Näin varmistamme tuottajan suojan kaikessa maataloustuotteiden kaupassa, mikä on linjassa Suomen elintarvikemarkkinalain kanssa.”, Katainen painottaa.

Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää direktiiviä tärkeänä ja tervetulleena:

“Olemme Suomessa valmistelleet etunojassa elintarvikemarkkinalakia, joka vastaa tulevaa toimeenpantavaa direktiiviä. Tärkeää on turvata molempien osapuolten oikeudet luottamuksellisissa käsittelyissä sekä pitää perustettavan viranomaisen tehtävät selkeänä niin kotimaassa kuin eurooppalaisessa yhteistyössä.” Jari Leppä kommentoi.

Elsi Kataisen mukaan laajennukset direktiiviin ovat tervetulleita, kunhan direktiivin oikeusperusta ei vaarannu. Direktiivin oikeusperustana on tuottajan elintason turvaamiseen tähtäävä perustamissopimuksen artikla 43.

Kun seuraavaksi siirrymme viimeistelemään direktiiviä komission, parlamentin ja jäsenmaiden välisiin kolmikantaneuvotteluihin, on pidettävä huoli, että direktiivi on EU-oikeuden mukainen. Direktiiviä ei tarvitse ulottaa monikansallisten elintarvikejättien ja kauppaketjujen keskinäiseen kauppaan ”, Katainen jatkaa.

Euroopan parlamentti käsittelee epäreilujen kauppatapojen direktiiviä seuraavaksi täysistunnossa 22.10-25.10. Parlamentin raportoijana toimivan Italian entisen maatalousministeri Paolo De Castron tavoitteena on saada instituutioiden väliset kolmikantaneuvottelut päätökseen Itävallan EU-puheenjohtajuuskaudella vuoden 2018 loppuun mennessä. Elsi Katainen edustaa ALDE-ryhmää neuvotteluissa.

Lisätiedot:

Elsi Katainen, Euroopan parlamentin jäsen (kesk./ALDE) p. +358 50 5122 362