MEP Elsi Katainen: Etelä-Suomen kansalliselle 141-tuelle EU-parlamentin maatalousvaliokunnan tuki

EU-parlamentin maatalousvaliokunta on hyväksynyt äänin 29-7 Etelä-Suomen kansallisen erityistuen jatkon vuosille 2021-2027 CAP-uudistusta koskevassa äänestyksessä. Kyse on vanhoista 141-tuista, jotka Suomi neuvotteli liittyessään Euroopan unionin jäseneksi. Maatalousvaliokunnassa vaikuttava ja muutosehdotuksen valiokunnan tekstiin neuvotellut MEP Elsi Katainen on tyytyväinen, että Suomen poikkeukselle löytyi ymmärrystä kaikista poliittista ryhmistä.

– Tämä on tärkeä vaikuttamisvoitto Suomen maataloudelle! Valiokuntamme vahva tuki osoittaa, että pohjoisen maataloustuotannon erityisolosuhteita ymmärretään laajasti, Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen kommentoi äänestystä.

Yhteisen maatalouspolitikan uudistusta käsitteleviin CAP-neuvotteluihin aktiivisesti koko kevään osallistuneen Elsi Kataisen mukaan ratkaisevaa oli, että parlamentin avainpäättäjille selitettiin aikaisessa vaiheessa Suomen maataloustuotannon erityispiirteet, minkä ansiosta mepit eri maista lähtivät allekirjoittamaan Suomen poikkeusta.

Maatalousvaliokunnan  kompromissin mukaan Suomi saa jatkaa Etelä-Suomen niin sanottuja 141- tukia vuonna 2013 neuvotellun poikkeuksen mukaisesti vuoteen 2027 asti, kunhan tuki on jatkossakin aleneva.

– Erityistukien jatko on välttämätöntä maatalouden harjoittamiselle Etelä-Suomessa erityisesti sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhatuotannolle, Katainen täsmentää.

Suomen poikkeuksesta äänestettiin osana CAP-uudistuksen yhteistä markkinajärjestelyasetusta koskevaa mietintöä. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen käsittely jatkuu seuraavan EU-parlamentin ja komission kaudella.

 

Taustaksi:

Etelä-Suomessa Lappeenranta – Tampere – Pori linjan eteläpuolella niin sanotulla AB-tukialueella maksetaan Etelä-Suomen kansallista tukea. Kansallinen tuki tunnettiin aiemmin niin sanottuna 141-tukena, jonka Suomi neuvotteli EU:n jäsenyysneuvotteluissa.   Vuonna 2019 Etelä-Suomen kansallisen tuen kokonaismäärä on hieman yli 20 miljoonaa euroa eli noin 6 % kansallisen tuen kokonaismäärästä. Tukea maksetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja puutarhatalouden tukena. Tukea maksetaan AB-alueella tuotannosta irrotettuna sika- ja siipikarjasektorille. Lisäksi tukea maksetaan kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastointitukea.

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

 

EU-parlamentin maatalousvaliokunnan hyväksymä kompromissiteksti:

Amendment 71

Compromise amendment replacing Amendments: CA 34 – 595, 596, 597

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1 – point 26 f (new

Regulation (EU) No 1308/2013

Article 214 a new

National payments for certain sectors in Finland

Subject to authorisation by the Commission, for the period 2021-2027, Finland may continue to grant national aids which it granted in 2020 to producers provided that:

(a) the total amount of income aid is degressive over the whole period, and

(b) prior to any recourse to this possibility, full use has been made of the support schemes under the CAP for the sectors concerned.

The Commission shall adopt its authorisation without applying the procedure referred to in Article 229 of this Regulation.