MEP Elsi Katainen: EU:n metsästrategia ennakoitua parempi, mutta petrattavaa jää

Tiedote 16.7.2021

Julkaistavissa heti

Euroopan komissio on julkaissut EU:n uuden metsästrategian, joka on aiemmin vuodettuja luonnoksia tasapainoisempi. Valitettavasti strategia pitää edelleen sisällään ristiriitaisuuksia eikä se huomioi riittävästi jäsenmaiden toimivaltaa metsäpolitiikassa.

-Vuodetun version kirjaukset EU:n yhteisestä metsäsuunnittelusta ja avohakkuukiellosta jäivät pois selkeistä ohjeistuksista huolimatta. Nämä ovat parannuksia verrattuna aiemmin tulleisiin tietoihin. Meidän suomalainen aktiivinen vaikuttaminen on kannattanut, Elsi Katainen kommentoi.

Kataisen mukaan EU:n metsästrategiassa jää kuitenkin rutkasti petrattavaa.  

– Komissio yrittää yhä esittää uusia metsämääritelmiä, vaikka nämä yksityiskohdat kuuluvat jäsenmaiden metsäpolitiikan ja päätösvallan piiriin, kommentoi Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Elsi Katainen.

Strategia antaa tunnustusta lyhytikäisten ja kierrätettävien puutuotteiden kuten hygieniatuotteiden ja pakkausten ilmastovaikutuksista, aiemmasta vuodetusta versiosta poiketen. Ristiriitaa syntyy, kun metsien talouskäyttöä halutaan samalla vähentää.

– Strategiassa nostetaan voimakkaasti puunrakentamisen roolia mikä on tietysti mahdollisuus Suomelle. Onneksi lopulta puutuotteiden laajempi käyttö tunnustetaan kohtuullisesti, ja mukana ovat myös paperit, kartongit ja hygieniatuotteet, joita tehdään lyhytaikaisempaan käyttöön. Niillä on valtava merkitys fossiilisten tuotteiden korvaamisessa ja rajoitteilla olisi tehty hallaa niin suomalaiselle metsätaloudelle kuin ilmastollekin. Sivuvirroista pitää voida tuottaa jatkossakin myös bioenergiaa, Katainen kommentoi.

Komission esittämä EU:n uusi metsästrategia on toimintasuunnitelma tuleville metsiä koskeville aloitteille. Parlamentti ja jäsenmaiden neuvosto ottavat syksyllä kantaa EU:n metsästrategiaan.  

Lisätietoja:

Elsi Katainen

+358505122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]