MEP Elsi Katainen jätti kirjallisen kysymyksen lyijykiellosta: ymmärtääkö komissio käytännön haasteet?

Tiedote 19.9.2019

Julkaistavissa heti

MEP Elsi Katainen jätti kirjallisen kysymyksen lyijykiellosta: ymmärtääkö komissio käytännön haasteet?

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) on jättänyt kirjallisen kysymyksen EU-komissiolle koskien komission aikeita rajoittaa tai jopa kokonaan kieltää lyijyhaulien ja -luotien käyttö metsästyksessä ja ammunnassa.

Komission kaavailemat toimet ovat Kataisen mukaan aiheuttaneet huolta Suomessa, sillä yksiselitteinen luopuminen lyijystä ammuksena on haasteellista. Monissa lyijyn korvaavissa materiaaleissa ongelmaksi nousevat mm. käyttöturvallisuus, kohoavat harjoittelukustannukset sekä mahdolliset haitat metsätaloudelle. Metsästäjien ja ampujaharrastajien keskuudessa on pelätty lajien tulevaisuuden puolesta. 

-Lyijykielto esimerkiksi vesilintujen metsästyksessä ja niiden elinympäristöissä on tarpeellinen ja perusteltu. Mutta jos metsästetään kuivalla turvemaalla taikka harjoitellaan ampumaradalla ovat riskit pieniä. Tällaisia totaalikieltoja ei voida asettaa miettimättä perinpohjaisesti seurauksia, Katainen kertoo.

-Ymmärtääkö EU:n komissio lyijystä luopumiseen liittyvät käytännön haasteet ja miten komissio aikoo varmistaa, että sen toimet lyijyhaittojen ehkäisemiseksi ovat kohtuullisia ja oikeudenmukaisia metsästäjille, ampumaharrastajille ja kilpa-ampujille? Katainen kysyy komissiolta.

Euroopan komission tulee vastata Kataisen kirjalliseen kysymykseen 3 viikon kuluessa. Kysymys luettavissa alla jatäältä.

Lisätietoja:                                                      

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen

+358505122362   

 

 

Kirjallisesti vastattava kysymys

komissiolle

työjärjestyksen 138 artikla

Elsi Katainen (Renew)

Aihe:            Lyijyhaulien ja –luotien käyttökielto

Euroopan komission valmistelussa on ollut vuodesta 2015 lähtien REACH-asetuksen muuttaminen niin, että lyijyhaulien käyttö kosteikoilla kiellettäisiin. Esitystä odotetaan julkistettavaksi piakkoin. Mahdollinen kielto voi aiheuttaa ongelmia toimeenpanossa, riippuen siitä, miten käsite kosteikko määritellään. Ns. Ramsar-määritelmä, jota Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) suosittaa, määrittelee kosteikoksi myös kuivat turvemaat.

Euroopan komissio on lisäksi esittänyt heinäkuussa 2019 Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) pyynnön tutkia ja valmistella lyijyn totaalikieltoa hauleissa ja luodeissa myös kosteikkojen ulkopuolella; metsästyksessä, ampumalajeissa ja kalastuksessa. Komission kaavailemat toimet ovat herättäneet huolta kansalaisyhteiskunnassa, sillä yksiselitteinen luopuminen lyijystä ammuksena on haasteellista. Monissa lyijyn korvaavissa materiaaleissa ongelmaksi nousevat käyttöturvallisuus, korkea hinta, saatavuus sekä mahdolliset haitat metsätaloudelle. Lisäksi kohoavat harjoittelukustannukset voivat vaarantaa eettisen ja turvallisen riistalaukauksen, koska harjoittelussa laukausmäärät ovat suuria. 

Ottaen huomioon edellä mainitun haluaisin kysyä Euroopan komissiolta;

-Aikooko komissio huomioida jäsenmaiden erilaiset luonnonympäristöt niin, ettei tulevassa REACH-asetuksessa käytettävä kosteikko-määritelmä kiellä lyijyhaulien käyttöä esimerkiksi turvepohjaisilla metsämailla, joilla lyijyn käytöstä seuraavat riskit linnustolle ovat huomattavasti pienemmät kuin vetisillä kosteikoilla, jotka ovat vesilintujen todellisia elinympäristöjä?

-Lisäksi haluan kysyä, ymmärtääkö EU:n komissio lyijystä luopumiseen liittyvät käytännön haasteet ja miten komissio aikoo varmistaa, että sen toimet lyijyhaittojen ehkäisemiseksi ovat kohtuullisia ja oikeudenmukaisia metsästäjille, ampujaharrastajille ja kilpa-ampujille?