MEP Elsi Katainen: Maaseudun paikallista kehittämistä on puolustettava!

Maakuntia kiertäessä ei voi olla ihastelematta paikallisten yrittäjien ja yritysten tarinoita. Pienistä maaseutupitäjistä on ponnistettu kansainvälisille elintarvike- ja konemarkkinoille ja pidetty huolta oman alueen hyvinvoinnista.

Suomalaisten osaamisesta ja aktiivisuudesta kertoo myös se, että niin monessa yritystarinassa on ollut mukana EU-rahoitusta. Rakennerahastot ovatkin olleet maaseutumme merkittävä tukija jäsenyytemme alkuvuosista asti.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan seuraavan vuosikymmenen yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kyse on laajasta ja monimutkaisesta lakikokonaisuudesta. Keskusteluissa liian vähälle huomiolle on jäänyt maaseudun paikallinen kehittäminen. Puhua pitäisi, sillä muun muassa koko Suomen maaseudun kattava Leader-toiminta on pitkälti EU:n maaseuturahaston varassa. Leader on EU:n rahoittamaa toimintaa, joka tuo paikalliset yritykset, ihmiset ja yhdistykset kehittämään maaseutua.

Valitettavasti EU:n komissio on esittänyt leikkaavansa maaseuturahaston budjetista neljänneksen. Näitä leikkauksia ei voi hyväksyä, sillä juuri tästä rahastosta Suomi vastaanottaa luonnonhaittakorvausta, joka on meille tärkeä erityistuki. Vaarana on myös, että koko maan kattavan Leader-verkoston ylläpitoon ei riitä enää jatkossa resursseja, mikä on harvaan asutulle Suomelle tärkeä rahoituskanava.

Leaderin toimintaperiaate on hieno ja puolustamisen arvoinen, sillä kehittäminen lähtee paikallisten asukkaiden ja pienyrittäjien ideoista. Mukana on paljon vapaaehtoistyötä ja kylien yhteisöllisyyttä. Leaderin avulla on saatu paikallinen väestö aktivoitua, juurrutettua yrityksiä alueelle, luotu arvostusta ja uskoa omille kylille. Se on tuonut myös EU:ta tutummaksi.

Juuri tätä maaseutu tarvitsee: ihmisiä ja ideoita sekä tahoja, jotka auttavat heitä eteenpäin. Mutta ilman rahaa jää moni idea toteuttamatta. Monilla seuduilla, jossa Leader-ryhmät toimivat, on niukalti muita kehitysvaroja käytettävänä.

Suomen seuraavan hallituksen on pidettävä huolta koko Suomen elinvoimasta niin kotimaan politiikassa kuin EU:n pöydissä, sillä puolustettavaa on paljon. Maaseuturahaston leikkauksia on vastustettava senkin takia, että Suomi on EU:n maatalouspolitiikassa nettohyötyjä. On myös valmistauduttava etsimään vaihtoehtoisia rahoituskanavia Leader-toiminnalle, jos uhka leikkauksista toteutuu.

Elsi Katainen
Euroopan parlamentin jäsen (kesk/ALDE)