Tiedote: MEP Elsi Katainen: Meriraja-alueiden asema säilytettävä EU:n alueohjelmissa

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta käsitteli tänään myös Suomessa huolta herättänyttä uudistusta Euroopan alueellisen yhteistyön (Interreg) asetuksesta. Euroopan parlamentin jäsenen Elsi Kataisen (kesk./ALDE) mielestä meriraja-alueiden toimintaa ei saa rajoittaa uudistuksella. Suomi on lähes saari EU:ssa, sillä merirajaa on yhteensä 1250 km.

Komission ehdotuksessa eurooppalainen rajat-ylittävä yhteistyö on rajattu jatkossa toteutettavaksi ainoastaan maaraja-alueilla. Meriraja-alueita on jatkossa tarkoitus kehittää osana valtioiden välisiä meristrategioita.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Suomen, Ruotsin ja Viron kaltaisille rannikkomaille alueellinen yhteistyö olisi jatkossa vaikeampaa. Meriraja-alueita on kehitetty tähän mennessä Suomessa Central-Baltic ja Botnia-Atlantica -ohjelmista.

– Ohjelmien siirtoa tai yhdistämistä valtioiden välisten meristrategioiden alle ei voi hyväksyä, sillä niissä alueiden rooli ja mahdollisuudet vaikuttaa ovat heikommat. Rajat-ylittävällä yhteistyöllä on tuettava sekä maa- että merirajoilla sijaitsevia alueita, minkä vuoksi komission ehdotusta on ehdottomasti laajennettava, Katainen linjaa.

Katainen kertoo käyneensä aiheesta tiivistä vuoropuhelua aluetoimijoiden kanssa. Alueilta tullut viesti on Kataisen mukaan selkeä.
– Ohjelmien toiminnan kannalta ei ole mitään syytä erotella meri- ja maarajoja toisistaan. Merirajat ovat toiminnan esteitä siinä missä vuoret tai muurit maalla. Tämä on onneksi myös valiokuntamme lausunnosta vastaavan belgialaisen MEP Arimontin linja, Katainen kertoo.

Katainen on järjestämässä keskiviikkona 5.9. saman teeman ympärille seminaaritilaisuutta parlamentissa:
– Jatkamme keskustelua aiheesta aluetoimijoiden ja parlamentin muiden meppien kanssa. Paikalle on tulossa rannikkoalueiden ohjelmissa mukana olevia toimijoita mm. Suomesta, Ruotsista, Virosta, Puolasta ja Ranskasta. Tarkoituksena on antaa heille ääni kertoa itse ohjelmien tuloksista ja siitä, miten komission ehdotus voisi käytännössä hankaloittaa toimintaa.

Euroopan alueellista yhteistyötä (Interreg) koskeva asetus on osa Euroopan komission toukokuussa julkaisemaa alue- ja rakennepolitiikan uudistuspakettia rahoituskaudelle 2021-2027. Euroopan parlamentti on valmistelemassa omia kantojaan vauhdilla. Interreg-asetuksen sisällöstä on tarkoitus äänestää aluekehitysvaliokunnassa jo marraskuun lopulla.

Lisätietoja:
Elsi Katainen
Euroopan parlamentin jäsen (MEP)
+ 358 50 5122 362