Tiedote: MEP Elsi Katainen neuvottelemaan maa- ja metsätalouden 10 miljardin innovaatiorahoituksesta

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) on valittu EU-parlamentin maatalousvaliokunnan lausunnon kirjoittajaksi ja pääneuvottelijaksi EU:n tulevaan Horisontti-tutkimuspuiteohjelmaan. Horisontti-ohjelmassa esitetään vuosille 2021–2027 rahoituskehyksessä 10 miljardin euron suuruista rahoituspottia ruuan ja luonnonvarojen huippututkimukseen, joka merkitsee 6 miljardin euron lisärahoitusta vuosiin 2014–2020 verrattuna.

– Tämä rahoituskokonaisuus on valtava mahdollisuus Suomen ruuantuotannon ja biotalouden kilpailukyvyn kehittämiselle varsinkin nyt, kun tilojen kannattavuuskriisiin ei näy olevan nopeita ratkaisuja. Maatalouden ja elintarviketuotannon on jatkuvasti tehostettava toimintaansa ja sopeuduttava markkinoiden muutoksiin. Siksi pidän tärkeänä, että maatalouden ja maaseudun kilpailukyvyn tulevaisuutta vahvistetaan. Tässä työssä tutkimus ja kehittäminen ovat avainasemassa, Katainen painottaa.

Elsi Katainen pääsee neuvottelemaan ja kirjoittamaan raameja Suomelle tärkeisiin maa- ja metsätalouden sekä biotalouden tutkimusohjelmaan. Kataisen mielestä tulevan Horisontti-rahoituksen mahdollisuudet on huomioitava Suomessa täysimääräisesti.

– Maa- ja metsätalousalan yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot tekevät tärkeää työtä suomalaisen maaseudun parhaaksi. Suomalaisten on tartuttava tähän mahdollisuuteen. On tärkeää, että tuleva tutkimusrahoitus varmistaa maaseudun elinvoiman ja kehittämisen, Katainen korostaa.

Horisontti-ohjelman verkkosivu

Lisätietoja:

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+358 50 5122 362
elsi.katainen@europarl.europa.fi