MEP Elsi Katainen: Parlamentilta ristiriitainen viesti luonnon monimuotoisuuteen

Tiedote 9.6.2021

Julkaistavissa heti

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n biodiversiteettistrategiaa käsittelevän oma-aloitemietinnön. Parlamentin mukaan metsäpolitiikka ja sen käsitteiden määrittely kestävästä metsänhoidosta kuuluvat jatkossakin jäsenmaiden toimivaltaan. 

– Luonnon monimuotoisuuden edistämisen tärkeydestä olemme lähes kaikki parlamentissa yhtä mieltä, mutta valitettavasti keinojen osalta keskustelu ja linjaukset jäivät mustavalkoisiksi, maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Elsi Katainen (kesk, RE) kommentoi äänestystulosta. 

Maatalousvaliokunnassa ryhmänsä neuvottelijana toimineen Elsi Kataisen mukaan parlamentin viesti on ristiriitainen.

– Äänestyksessä läpi menivät ympäristövaliokunnan tiukat vaatimukset  rajoituksista metsien käytölle sekä sitovat kansalliset tavoitteet metsien ennallistamiselle ja suojelulle ja myös toive uudesta EU-tason sitovasta biodiversiteettilaista, vaikka toimivalta näissä asioissa kuuluu jäsenmaille jopa tämän mietinnön mukaan, Katainen kertoo. 

Kataisen mukaan ympäristövaliokunnan vetämä prosessi hoidettiin sekavasti eikä muiden valiokuntien ääntä kuultu mietinnön valmistelussa. 

– Parlamentin valiokuntien puheenjohtajien kokous linjasi, että metsätalouteen liittyvät asiat kuuluvat maatalousvaliokunnalle, mutta siitä huolimatta vetovastuun saanut ympäristövaliokunta ei halunnut neuvotella. Tuloksena tästä mietinnöstä tuli melkoinen sekamelska, kun asiat piti ratkaista nopealla äänestyksellä. Onneksi maatalousvaliokunnan tärkeimmät metsiä koskevat linjaukset saatiin läpi täysistunnossa muutosehdotuksina,  Katainen kertoo. 

– On hyvä, että maatalousvaliokunnan linjaukset kestävän metsähoidon ja biotalouden hyödyistä ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle menivät läpi ja metsätalous sai myös kannatusta. Onneksi saimme torpattua sen, että komissiolle annettaisiin oikeus määritellä mitä kestävä metsänhoito on. Saimme läpi myös kirjauksen, jonka mukaan epäselväksi jäänyt vanhojen metsien määritelmä pitää valmistella jäsenmaiden pysyvässä metsäkomiteassa, Katainen kertoo. 

Katainen ei tukenut mietintöä äänestyksessä, koska läpi meni monia ympäristövaliokunnan esityksiä, jotka ovat Suomen metsä- ja maatalouden kannalta ongelmallisia. 

– En kannata kestävän metsänhoidon ja metsätalouden kyseenalaistamista tai sitä,  että kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan EU:n hiilinieluihin kun pitäisi keskittyä päästöjen alasajoon. Hankalaksi myös menee, kun EU:n elintarvikeviraston kannat sivutetaan maatalouden torjunta-aineiden käytössä. En myöskään hyväksy toimeenpanon alla olevan uusiutuvan energian direktiivin biomassan kestävyyskriteerien avaamista ja alistamista strategialle, joista lainsäätäjät eivät ole vielä yhdessä sopineet, Katainen kommentoi mietinnön epäkohtia. 

Kataisen mukaan syksyllä 2020 hyväksytty EU:n metsästrategiaa käsitellyt mietinnössä linja metsäasioihin on tasapainoisempi ja johdonmukaisempi.

Elsi Katainen p. 050 5122362

Euroopan parlamentin jäsen (kesk./Renew Europe)

Pressikuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu