MEP Elsi Katainen: Parlamentilta vahva tuki EU:n arktiselle politiikalle

Tiedote 7.10.2021

Julkaisuvapaa heti

Euroopan parlamentti on hyväksynyt mietinnön EU:n arktisesta politiikasta vahvalla 506-36 enemmistöllä. Mietintö vaatii EU:lta vahvempaa otetta ja lisää kestäviä investointeja arktiselle alueelle. Parlamentti korostaa rauhanomaisen yhteistyön ja rakentavan vuoropuhelun merkitystä, jossa EU:n on oltava mukana aktiivisessa roolissa.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen pitää äänestystulosta käänteentekevänä.

”Komission on otettava parlamentin viesti huomioon ja vahvistettava otetta arktisella. EU:n on oltava geopoliittinen toimija myös pohjoisessa ja varmistettava, ettei arktisesta tule suurvaltojen pelikenttää. Nyt tarvitaan kattavia kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä, joiden synnyssä EU:n on syytä olla aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli”, Katainen kommentoi Strasbourgin täysistunnosta.  

Suomen pohjoisimpana meppinä ja Euroopan parlamentin Venäjä-valtuuskunnan varapuheenjohtajana Katainen vaikuttaa työssään aktiivisesti EU:n arktiseen politiikkaan, joka on murroksessa.  

”Arktinen alue on poikkeuksellisen herkkä ja arvokas. Siellä kohtaavat suurvaltojen taloudelliset- ja turvallisuusintressit ja myös ilmastonmuutoksen äärimmäiset vaikutukset. Geopolitiikan merkitys on ollut kasvussa, ja tarvitsemmekin EU:lta aktiivista ja rakentavaa otetta, joka vahvistaa alueen valtioiden rauhanomaista yhteistyötä”, Katainen sanoi parlamentin täysistuntokeskustelussa, joka on katsottavissa täällä.

Kataisen mielestä EU ei ole tähän mennessä riittävästi panostanut pohjoiseen ulottuvuuteen, minkä muuttamisessa on nyt ratkaisun paikka.

”Brysselistä on nähtävä Euroopan pohjoisimpaan kolkkaan asti ja ymmärrettävä arktisen haasteet ja mahdollisuudet. EU:lla on valta ja vastuu edistää alueen kestävää laaja-alaista kehitystä. Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisrahoitus on ollut erityisen tuloksellista – nyt sitä on lisättävä”, Katainen linjaa.

Euroopan komissio julkaisee EU:n arktisen tiedonannon 13.10.2021.

Lisätiedot:

Elsi Katainen p.050 5122 362

Euroopan parlamentin jäsen (kesk./Renew Europe)

Kuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]