MEP Elsi Katainen: Parlamentin valiokunnista tyrmäys Ville Niinistön hiilinieluhaaveille

Tiedote 31.3.2022

Euroopan parlamentin maatalous- ja liikennevaliokunnat ovat hyväksyneet kantansa EU:n hiilinielulaskentaa säätävään LULUCF-asetukseen äänestyksessä (Maatalousvaliokunta äänin 32 puolesta, 9 vastaan, 5 tyhjää sekä liikennevaliokunta äänin 34 puolesta, 5 vastaan ja 10 tyhjää). Teollisuusvaliokunta hyväksyi kantansa jo aiemmin. Valiokunnat kannattavat EU:n komission esittämää tavoitetta kasvattaa Euroopan hiilinieluja 310 megatonniin vuoteen 2030 mennessä EU:n ilmastolain mukaisesti. Parlamentin pääneuvottelijana ympäristövaliokunnassa toimiva Ville Niinistö on ehdottanut nielutavoitteen nostamista 490 megatonniin.

Maatalous-, liikenne- ja teollisuusvaliokuntien äänestykset ovat täystyrmäys Ville Niinistön hiilinieluhaaveille. Toivon, että Niinistö ottaa parlamentin enemmistön hyväksymän linjan viimein huomioon ja peruuttaa ehdotuksensa nostaa nielutavoite 490 megatonniin, mikä aiheuttaisi isoa hallaa maa- ja metsätaloudelle. Emme hyväksy nielutavoitteen korotuksia varsinkaan nyt, kun Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä Euroopassa on ruoka-, energia- ja raaka-ainekriisi.“, ryhmänsä neuvottelijana maatalous- sekä liikennevaliokunnissa toimiva Elsi Katainen linjaa.

Katainen kertoo olevansa huolissaan myös siitä, että Niinistö pyrkii muuttamaan koko LULUCF-asetuksen luonteen ilmastolaskennan työkalusta maa- ja metsätalouden sääntöjä määrittäväksi laiksi.

“Maatalous- ja liikennevaliokunnat linjaavat selkeästi, että LULUCF-asetus tulee pitää komission ehdotuksen mukaisesti laskentatyökaluna. Viimeistään täysistunnossa Niinistön on katsottava totuutta silmiin, sillä lausuntovaliokuntien kanta on hyvin selvä 310 megatonnin nielutavoitteen ja asetuksen tarkoituksen osalta. On muistettava, että Vihreät äänestivät Euroopan parlamentissa ilmastolakia vastaan, missä yhdessä sovittu nielutavoite kirjattiin EU-lakiin”, maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Katainen selittää parlamentin neuvottelujen käänteitä.  

Katainen on tyytyväinen neuvottelujen tuloksiin maatalous- ja liikennevaliokunnissa myös muilta osin.

Valiokunnat antoivat vahvan tuen Suomen kiittämälle uudelle hiilinielujen laskentamallille, joka seuraa nielujen todellista kasvua eikä vääristä laskentaa. Molemmat valiokunnat ehdottavat, että puutuotteet ja muut hiiltä varastoivat biotalouden tuotteet otetaan huomioon ilmastolaskennassa, mikä loisi uusia kannustimia Suomessa hyvin kasvussa olevalle biotaloudelle. Ymmärrystä löytyi myös Suomelle tärkeille joustoille LULUCF-sektorin ja taakanjakosektorin välillä, mikä edesauttaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä.” Katainen kertoo.

Parlamentissa ympäristövaliokunnan neuvottelut ovat edelleen kesken. Euroopan parlamentti äänestää LULUCF-asetuksesta kesäkuussa, jonka jälkeen lainsäädäntö etenee kolmikantaneuvotteluihin jäsenmaiden neuvoston ja komission kanssa. Monet jäsenmaat ovat suhtautuneet kriittisesti EU:n komission esittämiin kansallisiin nielutavoitteisiin. Suomi on katsonut, että Suomelle esitetty 17,8 megatonnin nielutavoite vuodelle 2030 on sopiva, ja tätä myös maatalous, liikenne- ja teollisuusvaliokunnat ehdottavat.

Lisätiedot:

Elsi Katainen

p. 050 5122362

Kuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu