MEP Elsi Katainen: Vaikuttamistyö tuotti tulosta – Suomelle mahdottomat vaatimukset turvemaiden suojelusta ja kasvipeitteisyydestä kaatuivat EU-parlamentin maatalousvaliokunnassa!

MEP Elsi Katainen: Vaikuttamistyö tuotti tulosta – Suomelle mahdottomat vaatimukset turvemaiden suojelusta ja kasvipeitteisyydestä kaatuivat EU-parlamentin maatalousvaliokunnassa!

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta ehdottaa merkittäviä joustoja maataloustukien ehtoihin. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./ALDE) iloitsee, että Suomen  maataloudelle mahdottomat vaatimukset turvemaiden suojelusta ja kasvipeitteisyydestä saatiin kaadettua. Maatalousvaliokunta hyväksyi kantansa yhteisen maatalouspolitikan uudistuksen CAP-asetukseen äänin 27 puolesta, 17 vastaan ja 1 tyhjä.

– Vaikuttaminen kannatti, sillä EU:n komission vaatimukset turvemaiden suojelusta ja kokovuotisesta kasvipeitteisyydestä olivat käytännössä mahdottomia suomalaisille maanviljelijöille. Meillähän maa on ison osan vuodesta lumen peitossa ja suuri osa peltoalastamme turvemaata!, maatalousvaliokunnan ainoa suomalaisjäsen Elsi Katainenkommentoi suoraan äänestyksestä.

Valiokunta vaatii maataloustukien ehdollisuuteen joustavoittamista. Mepit ehdottavat lievennyksiä moniin tuen saamisen kriteereihin. Vastaavasti valiokunta ehdottaa, että vähintään 20 % tuista tulee käyttää ympäristöjärjestelmiin, joiden sisältö jää osittain jäsenmaiden määritettäväksi. Myös eläinten hyvinvointia koskevat toimenpiteet halutaan laskea ympäristötoimenpiteiksi.

– Kyseessä on kompromissi, joka jää plussan puolelle suomalaisen viljelijän kannalta. Pahimmat ongelmat tukien ehdoissa saatiin korjattua ja meille tärkeät poikkeukset säilyivät, kuten oikeus maksaa muuta Eurooppaa suurempia vapaaehtoisia tuotantoon sidottuja tukia.  Siihen olen pettynyt, että tukikatto jäi tekstiin, vaikka sen raja nousikin 100 000 euroon, Katainen kommentoi.

Maatalousvaliokunta on neuvotellut mietinnön sisällöstä viime syksystä alkaen.

– Matkan varrella mm. salaojitukset olivat päätyä investointituen kieltolistalle. Onneksi lopulta järki voitti tässäkin!, Katainen kommentoi neuvotteluja.

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen on tyytyväinen, että hänen ehdotuksestaan maaseudun yrityksiä voidaan tukea EU-komission ehdotusta laajemmin maaseudun kehittämisen rahastosta.

– Maaseutuun on panostettava laaja-alaisemmin, kuin EU:n komissio ehdottaa. Aloittelevien yritysten lisäksi on tuettava myös pk-yritysten kasvua, biokiertotaloutta ja matkailu, Katainen päättää.

EU-parlamentin maatalousvaliokunta äänestää tulevana maanantaina 8.4. kolmannesta ja viimeisestä CAP-uudistuksen asetuksesta (horisontaaliasetus), joka käsittelee mm. valvontoja ja rahoitussääntöjä. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen käsittely jatkuu seuraavan EU-komission ja parlamentin kaudella.