MEP Katainen ja Virkkunen: EU:n vauhditettava Itä-Suomen kasvua

Tiedote 11.5.2019
Julkaistavissa heti

MEP Katainen ja Virkkunen: EU:n vauhditettava Itä-Suomen kasvua

Euroopan parlamentin jäsenet Elsi Katainen (kesk./ALDE) ja Henna Virkkunen (kok. /EPP) pitävät tärkeänä, että Itä-Suomen elinvoimaa vahvistetaan alueen luontaisiin vahvuuksiin nojaten.

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnassa vaikuttava Elsi Katainen nostaa esille erityisesti EU:n alue- ja rakennepolitiikan merkityksen Itä-Suomen kasvulle.

– EU:n aluevaroilla on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä rooli Itä-Suomen kasvussa ja työpaikkojen luomisessa. Saavutettavuus on yrityksillemme edelleen selkeä haaste; olemme kaukana kansainvälisiltä markkinoilta ja yritykset joutuvat tekemään pitkiä ja kalliita kuljetuksia harvaan asutussa maassa. Liikenneyhteyksien on oltava silloin kunnossa. Euroopan komissio on esittänyt noin 100 miljoonan euron lisäpottia Suomen aluerahoitukseen ensi budjettikaudella. Tämä mahdollisuus pitää käyttää täysimääräisesti hyväksi ja varmistaa, että harvaan asutussa Suomessa varoja saa laittaa jatkossakin yritystukien, tutkimuksen ja innovaation lisäksi liikenneväylien kunnostamiseen, Katainen painottaa.

Euroopan parlamentin teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnan jäsen Henna Virkkunen nostaa esiin Itä-Suomen kestävän metsätalouden ja -osaamisen mahdollisuudet.

– On tärkeää, että investointeja metsäpohjaisen raaka-aineen tutkimukseen ja tuotekehitykseen jatketaan. Tässä kannattaa hyödyntää myös eurooppalaisia tutkimusrahastoja. Suomalaisilla puupohjaisilla innovaatioilla on paljon kansainvälisiä mahdollisuuksia nyt, kun muoville etsitään korvaajia ja ilmastonmuutoksen torjumiseen kestäviä ratkaisuja. Meillä puuta hyödynnetään jo enenevissä määrin muun muassa kemikaaleissa, lääkkeissä, kosmetiikassa, tekstiileissä ja pakkauksissa. Samalla kun Itä-Suomeen saadaan lisää työtä, voidaan myös olla ratkaisemassa suuria globaaleja haasteita niin puhtaan energian kuin uusien biopohjaisten tuotteidenkin kautta.

Euroopan parlamentin jäsenet Elsi Katainen (kesk./ALDE) ja Henna Virkkunen (kok. /EPP) järjestävät Mepit lavalla -tilaisuudet lauantaina 11.5. Joensuussa ja Kuopiossa.

Lisätietoja:
Elsi Katainen
Euroopan parlamentin jäsen
p. 050 – 5122 362
elsi.katainen@europarl.europa.eu

Henna Virkkunen
Euroopan parlamentin jäsen
p. 050 – 5121 997
henna.virkkunen@europarl.europa.eu