MEP Katainen: Yhteistyötä maalla ja merellä – Suomelle haitallinen uudistus kaatumassa EU – parlamentissa

Tiedote 7.12.2018 Julkaistavissa heti
Yhteistyötä maalla ja merellä – Suomelle haitallinen uudistus kaatumassa EU-parlamentissa
EU-komission kaavailema aluepoliittinen uudistus ei ottanut tuulta alleen Euroopan parlamentissa. Parlamentin aluekehitysvaliokunta äänesti tällä viikolla yksimielisesti Euroopan alueellista yhteistyötä (EAY) koskevan lakiesityksen muuttamiseksi. Valiokunnassa työskentelevän europarlamentaarikko Elsi Kataisen (kesk./ALDE) mukaan syynä oli komission yritys keskittää jatkossa ohjelman resurssit jäsenmaiden välisille maarajoille. Suomi, jonka EU-rajat kulkevat valtaosin merellä, oli komission esityksen selkeitä häviäjiä.
Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./ALDE) on aluekehitysvaliokunnassa vastustanut äänekkäästi komission esitystä. Katainen haluaa EU:n alueohjelmissa maa- ja meriraja-alueille samanarvoisen kohtelun.
-Komission esitys asettaisi EU-maat selkeästi eri asemaan riippuen kunkin maan rajojen luonteesta. Paljon rantaviivaa omaavien jäsenmaiden, kuten Suomen, Ruotsin ja Viron mahdollisuudet hyödyntää ohjelmia heikkenisivät, jos jatkossa hankkeita saisi toteuttaa vain maarajojen yli, Katainen tiivistää komission ehdotuksen.
Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnassa on neuvoteltu EAY-asetuksesta läpi syksyn. Sopu löytyi viimein tällä viikolla, kun valiokunta äänesti yhtenäisesti komission esityksen muuttamisesta.
-Olen tyytyväinen, kun syksyn mittaan tehty työ valiokunnassa on tuottanut tulosta. Komission asetus on kirjoitettu uusiksi nyt siten, että maa- ja meriraja-alueita tarkastellaan samanarvoisina. Valiokunnan kanta on vankka, sillä se sai tuen kaikista puolueryhmittymistä. Tässä on hyvä pohja tuleville kolmikantaneuvotteluille komission esityksen lopulliseksi pyörtämiseksi, Katainen arvioi.
Euroopan unioni toteuttaa aluepolitiikkaa rakennerahastojen kautta tuhansilla hankkeilla ympäri Eurooppaa. Jäsenmaiden välisillä hankkeilla etsitään ratkaisuja maille yhteisiin haasteisiin, esimerkiksi liikkuvuuden ja kiertotalouden edistämiseksi.
– Aluepoliittisilla ohjelmilla on EU:ssa erityinen tehtävä, sillä ne tuovat jäsenmaita lähemmäs toisiaan: taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisesti. Siksi on tärkeää, että lainsäätäjät EU:ssa turvaavat kaikille jäsenmaille yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää näitä ohjelmia. Katainen kertoo.
Euroopan alueellista yhteistyötä (EAY) koskeva asetus on osa Euroopan komission toukokuussa julkaisemaa alue- ja rakennepolitiikan uudistuspakettia rahoituskaudelle 2021-2027. Euroopan parlamentin on määrä äänestää lopullisesta kannastaan EAY-asetukseen tammikuun 2019 täysistunnossa.
Lisätietoja:
Elsi Katainen (+358 505122362)