MEP Viikkokirje 15.6.2018

Elsin viikkokirje 15.6.2018

Tervehdys Strasbourgista!

Tällä viikolla käsittelimme Strasbourgissa mm. tulevaa EU:n huippukokousta, talous- ja rahaliiton uudistamista, Iranin ydinsopimusta sekä parlamentin kokoonpanoa tulevalla vaalikaudella. Parlamentti äänesti keskiviikkona Brexitin jälkeisestä paikkajaosta Euroopan parlamentissa. Äänestyksen tuloksena parlamentista vähennetään 46 edustajanpaikkaa Britannian EU-eron jälkeen, eli parlamentin koko pienenee 751 paikasta 705 paikkaan. Suomi sai tässä jaossa yhden lisäpaikan kasvattaen edustajamääränsä neljääntoista.

Täysistuntoviikolla jatkui keskustelusarja Euroopan tulevaisuudesta Alankomaiden pääministeri Mark Rutten kanssa. Rutte oli tähän mennessä seitsemäs EU-maiden päämiehistä, joka tuli vaihtamaan näkemyksiä EU:n tulevaisuudesta meppien ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa.

Pääministeri Rutte korosti puheessaan sitä, kuinka EU:n on tehtävä nyt selkeitä valintoja ja ottaa suunta kehitykselleen. Hän painotti yhteistyön merkitystä ja kompromissien hakua, mutta vain tarkasti harkituilla osa-alueilla. Näinä osa-alueina hän piti erityisesti kauppa-, turvallisuus- ja ilmastopolitiikkaa.

Täysistunnossa keskusteltiin myös EU:n aluepolitiikan merkityksestä kiertotaloudessa. Käytin täysistunnossa aiheeseen liittyen puheenvuoron. Maapallon suuri kysymys on, kuinka muuttaa talouskasvu laadultaan kestäväksi ja rakenteiltaan kiertäväksi niin, ettei uusiutumattomista luonnonvaroista oltaisi yhtä riippuvaisia.

Kiertotalouden tukeminen EU:n aluekehitysvaroin on raikas näkökulma. Sen avulla meillä on mahdollisuus kannustaa paikallisia toimijoita kehittämään uusia vihreitä ratkaisuja ja innovaatioita, teknologiaa ja työpaikkoja. Kiertotalous on sitä tehokkaampaa, mitä enemmän sitä paikallisesti kunnissa ja kaupungeissa edistetään.Kiertotalous säästää luontoa, luo yrittäjyyttä ja työpaikkoja sekä tukee maaseudun elävyyttä.

Strasbourgissa maatalouskomissaari Hogan esitteli EU:n maatalouspolitiikan uudistusta meille maatalouvaliokunnan jäsenille. Uudistaminen on todella tarpeen, sillä tuottajat kärsivät kannattavuuden rajoilla vailla tulevaisuuden näkymiä. Maatalousbudjetin leikkauksia erityisesti maaseudun kehittämiseen ei voi kuitenkaan hyväksyä. On valitettavaa, että juuri sieltä missä ympäristötoimenpiteitä on tehokkaasti toteutettu, leikataan suurimmalla terällä.

Huoli lisääntyvästä byrokratiasta ja tuottajien aseman heikkenemisestä nousivat esille monien kollegoiden puheissa. Kysyin Hoganilta, mitä komissio oikein tavoittelee esittämällään tukikatolla? Monet tuottajat ovat tehneet investointeja ja kasvattaneet tilakokoa, jotta yksikkökustannuksia saataisiin alas ja tuotantoa tehostettua. Tukikatto tuntuu tätä vasten todella epäreilulta.

Järjestin tänään epäreiluja kauppatapoja koskevan keskustelutilaisuuden Helsingissä. Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa direktiiviehdotuksen epäterveistä kaupankäytännöistä, joilla halutaan luoda minimisäännöt tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan väliseen toimintaan EU-tasolla. Tavoitteena on tuottajan aseman parantaminen elintarvikeketjussa.

Toimin Euroopan parlamentin ALDE – ryhmän neuvottelijana direktiivissä, jonka käsittely on jo alkanut. Omat ehdotukseni direktiiviin sisältöön on annettava valiokunnalleheinäkuun puoleen väliin mennessä. Tämän vuoksi halusin koota suomalaisen ruokaketjun toimijat yhteen pohtimaan direktiivin sisältöä, sillä nyt on keskustelun ja vaikuttamisen paikka. Ruokamarkkinat tarvitsevat reilummat pelisäännöt koko EU:n alueella. Toivon ratkaisujen löytyvän yhteistyössä elintarvikeketjun eri toimijoiden kanssa. Hallinnollinen taakka ja byrokratia eivät missään nimessä saa kasvaa. Tilaisuus oli tänään kaikin puolin onnistunut.

Palaan tässä viikkokirjeessä vielä viime viikonlopun puoluekokoustunnelmiin. Keskusta menee eteenpäin uudella innolla, naisvaltaisella johdolla. Viikonloppuna tehdyt henkilövalinnat ja linjaukset antavat hyvät lähtökohdat jatkoon. Olen iloinen siitä, että puoluejohtoon valittiin osaavia naisia.

Ensimmäistä kertaa puolueen 112 – vuotisessa historiassa puoluejohdossa on enemmän naisia kuin miehiä. Pohjois-Savosta varapuheenjohtajan tehtävään valittiin Hannakaisa Heikkinen ja puoluesihteeriksi Riikka Pirkkalainen. Olen molempien puolesta iloinen ja haluan toivottaa molemmille onnea ja menestystä tehtävään!

Keskusta sai Sotkamosta hyvät eväät tulevaisuuteen. Viikonloppu osoitti, että yhdessä tekemisen henki on puolueessa vahva. Keskusta on kansanliike.

Puolueemme asia kiinnostaa, sillä viikonlopun kokoukseen osallistui yli 4000 keskustalaista. Signaali on hyvä.

Ystävällisin terveisin,
Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]