MEP Viikkokirje 18.5.2018

Elsin viikkokirje 18.5.2018

Tervehdys Brysselistä!

Työviikko on mennyt valiokuntatyön parissa Brysselissä. Ennen Brysseliin menoa osallistuin maanantaina eduskunnassa Keskustan Eurooppa-työryhmän kokoukseen, jossa kävin kertomassa parlamentin ajankohtaisia kuulumisia mm. EU:n tuleviin rahoituskehyksiin liittyen. Keskustan sisällä tuleviin eurovaaleihin valmistautuminen on jo aloitettu ja työryhmä valmisteleekin luonnoksen Keskustan tulevasta eurovaaliohjelmasta.

Tällä viikolla maatalousvaliokunta on kokoontunut tiiviiseen tahtiin.Valiokunnassa melkein kahden tunnin äänestyssessiossa hyväksyimme mietinnön yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistamisesta. Valiokunnan hyväksymä mietintö antaa vahvan selkänojan jatkotyölle, kun parlamentti saa käsiteltäväkseen komission lainsäädäntöehdotukset kuun loppupuolella.

Mietintö hyväksyttiin valiokunnassa selvällä enemmistöllä äänin 32 puolesta, 5 vastaan ja 6 tyhjää. Valiokunnalle mietintöä on valmistellut italialainen MEP Herbert Dorfmann. Mietintö on tehtyjen muutosten jälkeen tasapainoinen ja tulevaisuuteen katsova. Nyt on pidettävä huolta siitä, että viljelijöiden tukitaso säilyy vähintään nykyisellään tulevassa uudistuksessa.

Mietinnön vaatimus maatalousbudjetin pitämistä nykyisellään tai sen kasvattamisesta tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on merkittävä poliittinen kannanotto MFF-keskusteluun, sillä komissio on ehdottanut maatalousbudjetin leikkausta. On myös tärkeää, että maatalousvaliokunta haluaa säilyttää nykyisen pilarirakenteen eikä yhdistää suoria tukia ja Suomelle tärkeää maaseudun kehittämistä. Olen tyytyväinen siihen, että useat luonnonhaitta-alueita, biotaloutta ja byrokratian purkua koskevat muutosehdotukseni päätyivät mietintöön.

Tekstiin päätyi esimerkiksi muutosehdotukseni siitä, että tuotannon on jatkuttava kaikilla EU:n alueilla mukaan lukien epäsuotuisilla alueilla niin, että tuottajien riittävä tulotaso ja ruuan laatukysymykset turvataan.

Aiheesta lisää Maaseudun Tulevaisuudessa

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.235278

Tällä viikolla varmistui myös se, että toimin Euroopan liberaalidemokraattien neuvottelijana direktiivissä, jonka tavoitteena on ehkäistä epäreiluja kauppatapoja elintarvikeketjussa. EU:n ruokamarkkinat tarvitsevat nykyistä reilummat pelisäännöt.

Euroopan komissio julkaisi 12.4.2018 ehdotuksen epäterveiden kaupan käytäntöjen kieltämiseksi elintarvikeketjussa. Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta aloitti keskiviikkona direktiivin käsittelyn. Tulevan lainsäädännön on vahvistettava tuottajan asemaa elintarvikeketjussa sekä maatalousalan kilpailukykyä.

Aiheesta lisää Maaseudun Tulevaisuudessa

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.235318

Valiokuntatyön lisäksi emännöin tiistaina “turveillallista”, jossa kävimme mielenkiintoisen keskustelun unionin energiatarpeista ja turpeen uusista käyttömuodoista. Tilaisuuteen osallistui meppejä ja turvealan edustajia pohjoisesta, Baltiasta ja Irlannista sekä komission turveasioista vastaava virkamies. Tilaisuuden aikana perehdyimme turvetuotannon rooliin eri jäsenmaissa. Moni jakoi käsitykseni siitä, kuinka EU:n energiapaletissa turve tulisi jatkossa huomioida näkyvämmin. Tämä on tärkeää erityisesti energiaomavaraisuuden näkökulmasta.

Toivotan kaikille viikkokirjeen lukijoille leppoisaa viikonloppua!

Ystävällisin terveisin,

Elsi