MEP Viikkokirje 27.4.2018

Elsin viikkokirje 27.4.2018

Tervehdys Brysselistä!

Tämä viikko on mennyt valiokuntatyön parissa Brysselissä.

Maatalousvaliokunnassa olemme käsitelleet tällä viikolla monia suomalaisille tuottajille tärkeitä asioita. Valiokunta antoi lausuntonsa EU:n budjettivaliokunnalle tulevasta rahoituskaudesta.

Pidän tärkeänä sitä, että lausunnossa nuorten viljelijöiden tukeminen on otettu vahvasti huomioon. Käytin valiokunnassa puheenvuoron sen puolesta, ettei maatalousbudjettia leikkattaisi nykyisissä olosuhteissa. On muistettava, että tuottajien tulot ovat vain 40 prosenttia muiden sektoreiden keskiarvosta.

Otin maatalousvaliokunnan kokouksessa kantaa myös maidontuottajien puolesta.Meillä Valio viime viikolla 2,5 sentin litrahinnan laskemisesta, mikä voi olla monelle jo taloudellisessa ahdingossa olevalle tuottajalle kohtalon kysymys tilan jatkamisen kannalta. Taustalla on se, että EU:n maitomarkkinat ovat ylikuumentuneet.

EU:lla on esimerkiksi vuosilta 2015-2016 varastossa 370 000 tonnia rasvatonta maitojauhetta, jotka on nyt päätetty tyhjentää. Tämä on aivan viime viikkoina painanut maidon tuottajahintoja alas.

Nyt kun maitokiintiöitä ei enää ole, tuotantoratkaisut tekee jokainen viljelijä, ja vain harvoilla alueilla pystytään vapaaehtoisiin tuotannon rajoituksiin. Toin esille sen, että tulevaan EU:n budjettiin tarvitaan lisätukea maitomarkkinoiden ylikuumenemisesta vahinkoa kärsineille maidontuottajille.

Pidän tärkeänä myös sitä, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa löydetään paremmat riskinhallintamekanismit. On löydettävä uusia keinoja tuotannon rajoittamiseen alhaisten tuotantokustannusten maissa, kun maitomarkkinat ylikuumentuvat.

Tulen jatkamaan sitkeää työtä maatalousvaliokunnassa. Tällä viikolla minut nimitettiin ALDE:n neuvottelijaksi, kun ryhmät alkavat neuvotella ensi vuoden maatalousbudjetista. Tämä tarkoitaa sitä, että pääsen osallistumaan ja vaikuttamaan kaikkiin taustaneuvotteluihin, joissa valiokunnan kantaa hiotaan. Tähän liittyen jätin maatalousvaliokunnan budjettikantaan ehdotuksen, jossa vaaditaan lisätukea maitomarkkinoiden ylikuumentumisesta vahinkoa kärsineille tuottajille.

Toimin ALDE:n neuvottelija myös aluekehitysvaliokunnassa, kun valiokunta laatii lausuntonsa EU:n 2019 budjettiin. Tällä viikolla aluekehitysvaliokunnan kokouksissa keskustelimme ensi vuoden budjetista sekä EU:n aluepolitikan linjauksista. Toin esille EU:n rakennerahastojen merkityksen pk-yrityksille, korkeakouluille sekä tutkimuslaitoksille. Suomessa ja EU:n alueella on menossa myönteinen talouskehitys, joka tulee varmistaa tulevinakin vuosina. EU:n kilpailukyvystä on huolehdittava myös harvaan asutuilla alueilla, maaseuduilla, jossa esimerkiksi biotalous avaa uusia mahdollisuuksia. Kuluneiden päivien aikana olemme kuulleet myönteisiä uutisia tälläkin saralla. Esimerkiksi Kuopion Finnpulp hanke etenee vahvassa myötätuulessa.

EU:n aluepolitiikan merkitys tunnistetaan Suomen maakunnissa. Tällä viikolla tapasin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton väkeä, jotka olivat opintomatkalla Brysselissä. Käydyissä keskusteluissa tuotiin vahvasti esille se, miten tärkeää EU:n rakennerahoitus on Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille. Vaikka alueiden talouskehitys on viime vuosina ollut melko vahvaa, vaatii tulevaisuuden menestys ja kasvu edelleen EU tason investointeja. On ehdottoman tärkeää, että harva asutus säilyy tulevalla budjettikaudella EU:n aluetukien kriteeristössä. Tämä on Suomelle, Euroopan unionin harvimmin asutulle jäsenmaalle kynnyskysymys.

Kansainvälisen kaupan valiokunnassa keskusteltiin tällä viikolla mm. EU:n ja Kiinan kauppasuhteista sekä annettiin tilannepäivitys USA:n ylimääräisistä tulleista terästuotteille. USA myönsi EU:lle väliaikaisen poikkeuksen tullien osalta huhtikuun loppuun saakka. Tämän lisäksi valiokunta äänesti lausunnostaan koskien yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista.

Alkuviikosta vietämme vappua. Vapunaattona olen puhumassa Kajaanissa, Keskustan Vihreässä vapussa. Vappupäivää vietän Siilinjärven Keskustan Vihreässä vapussa.

Näillä sanoilla toivotan leppoisaa viikonloppua sekä iloista vapunaikaa!

Ystävällisin terveisin,

Elsi