MEP Viikkokirje 9.3.2018

Tervehdys Brysselistä! 

Tämä on ensimmäinen viikkokirjeeni Euroopan parlamentin jäsenenä.Työni meppinä on alkanut vauhdikkaasti. Vajaan kahden viikon aikana olen mm. tutustunut kollegoihin ja työpaikkaan sekä osallistunut valiokuntien ja ryhmän kokouksiin.  Me keskustalaiset mepit kuulumme Euroopan parlamentissa liberaalidemokraattien ALDE-ryhmään.

Mepin työssä yhteydenpito Suomen ministeriöihin ja intressiryhmiin on tärkeää, jotta viestit Suomesta kulkeutuvat Brysseliin. Tapasin tällä viikolla elinkeinoministeri Mika Lintilän, jonka kanssa keskustelimme Suomen kannoista tulevaan rahoituskehykseen ja koheesiopolitiikan linjauksiin. Viikkoon mahtuivat myös tapaamiset Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkisen, pohjoismaiden energiateollisuuden edustajien sekä monen suomalaisen meppikollegan kanssa.

Hyppään monin tavoin liikkuvaan junaan meppinä, sillä tulevien kuukausien agendalla on unionin tuleva rahoituskehys, jolla tulee olemaan suora vaikutus EU:n tulevaisuuteen ja Suomen elinvoimaan. EU:n rahoituskehyksissä ratkaistaan muun muassa maatalouden ja aluekehityksen varat, jotka ovat koko Suomen kannalta tärkeitä.

Pääsen näihin kysymyksiin vaikuttamaan valiokuntieni kautta. Toimin maatalouden, aluekehityksen ja kansainvälisen kaupan asioiden parissa. Nämä valiokunnat ovat kuin minulle tehty, koska teemat ovat minulle läheisiä ja niissä kaikissa voi vaikuttaa Suomelle tärkeisiin asioihin.

On selvää jo tässä vaiheessa, että EU:n rahoituskehyksistä tullaan käymään kovaa vääntöä.  Haastekerrointa lisää Iso-Britannian lähtö EU:sta, joka aiheuttaa EU:n budjettiin noin 10-12 miljardin vuosittaisen vajeen. Vaikuttamistyötä on tehtävä laajalla rintamalla, niin meppitasolta kuin ministerien toimesta, jotta Suomen saanto erityisesti maatalous- ja aluekehitysvaroista pysyy korkeana budjettipaineista huolimatta.

Kannatan pitkää rahoituskehystä, joka määrittäisi EU:n varojen käytön peruslinjat vähintään seitsemäksi vuodeksi vuoden 2020 jälkeen.  Tämä toisi EU:n budjettiin vakautta ja selkeyttä. Osa ryhmämme mepeistä kannattaa viiden vuodenrahoituskehystä, joka olisi sidottu komission ja parlamentin toimikauteen. Tämä tekisi politisoituneesta ilmapiiristä entistäkin poliittisemman ja olisi askel federalistisempaan Eurooppaan.

Maatalouden rahoituksen tulee pysyä vähintään nykyisellään, sillä ilmastonmuutos, ympäristövaatimukset ja myös kuluttajien vaatimukset laadukasta ruokaa kohtaan ovat jatkuvassa nousussa. Riittävällä rahoituksella varmistetaan se tärkeä perusperiaate, että maataloustuotanto säilyy EU:n kaikilla alueilla. Käytin tähän aiheeseen liittyen puheenvuoron tällä viikolla ALDE:n ryhmäkokouksessa. Niin Euroopan parlamentissa kuin eduskunnassa ryhmän kautta tehtävä vaikuttaminen on tärkeää. Neuvottelutaidot ja yhteistyön tekeminen korostuvat mepin työssä, sillä Euroopan parlamentissa ei ole hallitus-oppositio asetelmaa niin kuin kansallisessa parlamentissa.

Kansainvälisen kaupan osalta viikon kuumin keskusteluaihe on ehdottomasti ollut mahdollinen kauppasota Yhdysvaltojen kanssa.Trumpin uhkailemat tullikorotukset eurooppalaisille tuotteille eivät ainoastaan vahingoita EU:n teollisuutta, vaan koituvat myös amerikkalaisten kuluttajien maksettavaksi samalla rampauttaen koko globaalin maailman kaupan perusrakenteen, joka on rakentunut yhteisten pelisääntöjen varaan.

Olen valinnut avustajatiimin. Brysselissä avustajina toimivat Jediitta Tiainen sekä Matias Kallio. Molemmat ovat toimineet aiemmin MEP Hannu Takkulan avustajina.

Tiaisen vastuualueena on kansainvälisen kaupan valiokuntaan liittyvien asioiden valmistelu sekä aluekehityspolitiikka.

Matias Kallio vastaa maa- ja metsätalouspolitiikasta ja AGRI-valiokunnan työhön liittyvästä valmistelusta sekä aluekehityspolitiikasta.

Brysselin toimistossa jatkaa harjoittelijana Raakel Vähärautio. Hän työskentelee erityisesti aluekehitysvaliokuntaan liittyvien asioiden valmistelun parissa.

Kotimaan avustajana on aloittanut Juha-Pekka Rusanen. Hän on toiminut tätä ennen eduskunta-avustajanani.

Avustajieni yhteystiedot löytyvät kotisivuiltani. https://www.elsikatainen.fi/25

Ensi viikolla on Strasbourg täysistuntoviikko, jonka pääaiheita ovat tilannekatsaus Brexit-neuvotteluihin, EU-päämiesten maaliskuinen huippukokous ja EU:n pitkäaikaisbudjetti vuoden 2020 jälkeen.

Olen avannut Facebook-sivut, joiden kautta voit seurata työtäni meppinä:

https://fi-fi.facebook.com/EKatainen/

Toivotan kaikille viikkokirjeen lukijoille leppoisaa viikonloppua!

Ystävällisin terveisin,

Elsi